Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Melibatkan Organisasi Berasaskan Iman dalam Advokasi Perancang Keluarga


Organisasi berasaskan kepercayaan (FBO) dan institusi kepercayaan sering dianggap tidak menyokong perancangan keluarga (FP). Walau bagaimanapun, FBO telah menunjukkan sokongan secara terbuka untuk FP untuk beberapa lama. Pada tahun 2011, lebih 200 institusi agama dan FBO menyokong Deklarasi Antara Agama untuk Meningkatkan Kesihatan dan Kesejahteraan Keluarga. Baru-baru ini, pengajian menunjukkan bahawa institusi ini memainkan peranan penting dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan, khususnya di sub-Sahara Afrika. Di sana, sektor swasta menyampaikan kira-kira 50% perkhidmatan penjagaan kesihatan dan mesej FP. Sebagai entiti sektor swasta, FBO dan pemimpin agama boleh menggalakkan orang ramai menggunakan kaedah kontraseptif.

Komuniti Penglibatan

“Komuniti agama prihatin untuk meningkatkan kehidupan. Kami tahu bahawa cabaran yang berkaitan dengan penjagaan pranatal dan penjagaan antenatal begitu teruk kepada bayi dan juga ibu mereka. Jadi minat kami di sini adalah untuk memastikannya kita menjaga kebajikan ibu, terutamanya melalui perkara seperti jarak kanak-kanak,” kata Pendeta Canon Grace Kaiso, dari Uganda, semasa a panel komuniti dijalankan semasa Persidangan Antarabangsa Perancang Keluarga Bukan Tanpa Forum FP Mac 2021.

"Komuniti kepercayaan prihatin untuk meningkatkan kehidupan." — Pendeta Canon Grace Kaiso

Karrowa Village members | Karrowa Village members listen during a community group meeting discussion on key nutrition and WASH behaviors | Credit: Kate Consavage/USAID
Ahli Kampung Karroa. Kredit: Kate Consavage/USAID.

Kesedaran tentang kepentingan menarik organisasi berasaskan kepercayaan dan pemimpin agama dalam menutup jurang dalam memenuhi keperluan penjagaan kesihatan individu semakin meningkat. Pelan Tindakan Perancang Keluarga Nigeria 2020–2024 menyedari keperluan untuk berganding bahu dan bekerjasama dengan pemimpin agama dan organisasi berasaskan kepercayaan sebagai strategi utama dalam memenuhi keperluan FP.

Menilai Landskap FP

Kesihatan Global baru-baru ini: Sains dan Amalan (GHSP) artikel menyokong kepentingan melibatkan organisasi berasaskan kepercayaan dan pemimpin agama dalam memenuhi keperluan FP individu.

Penulis artikel menyatakan bahawa "FBO berminat untuk meluaskan akses kepada FP dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan, namun kerajaan, penderma dan pertubuhan bukan kerajaan memberikan keutamaan yang rendah kepada FBO untuk kewangan, latihan dan sokongan komoditi FP, mengakibatkan kekurangan perkhidmatan untuk penduduk yang kurang mendapat perkhidmatan. Apabila kemudahan awam menghadapi kehabisan stok, komoditi kurang berkemungkinan mengalir ke FBO.”

Penulis menerangkan projek di mana The Christian Connections for Health bekerjasama dengan Persatuan Kesihatan Kristian Kenya dan Persatuan Kesihatan Gereja Zambia untuk membina kapasiti di kalangan FBO dan pemimpin agama untuk menyokong FP. Projek yang terlibat:

Community Health Supplies | Community health post pharmacy/health supplies | Photo Credit: Jordan Burns/PMI
Bekalan Kesihatan Masyarakat. Kredit Foto: Jordan Burns/PMI

Pada permulaan projek, tinjauan telah dijalankan untuk menilai persekitaran FP dan mengenal pasti jurang yang perlu ditangani melalui usaha advokasi. Tinjauan mendapati bahawa halangan termasuk kehabisan stok bekalan, kekurangan latihan kakitangan, dan kekurangan kesedaran tentang FP di kalangan masyarakat.

Keputusan Advokasi

The projek menyaksikan beberapa kejayaan, terutamanya dalam:

  • Meningkatkan sokongan orang ramai di peringkat daerah (Kenya) dan peringkat kebangsaan (Zambia).
  • Mendapat komitmen untuk meningkatkan pembiayaan di peringkat daerah (Kenya) dan peringkat kebangsaan (Zambia).
  • Kurang kehabisan stok komoditi FP di kemudahan penjagaan kesihatan berasaskan kepercayaan (Kenya).

Penulis menulis, “Walaupun mengaitkan hasil advokasi kepada inisiatif tertentu adalah mencabar, projek itu menyaksikan perubahan dalam sikap dan keputusan dasar KKM di kedua-dua negara yang dikaitkan dengan advokasi oleh peguam bela pemimpin agama dan penglibatan CHAK dan CHAZ dalam bekerja. kumpulan.”

“Projek ini menyaksikan perubahan dalam sikap dan keputusan dasar KKM…”

Pengajaran yang Diperoleh daripada Projek

  • Pemimpin agama perlu memperjuangkan secara dalaman dalam institusi agama mereka sebelum mereka boleh menyokong FP secara terbuka. Menyedarkan pemimpin tentang kepentingan FP dan peranan gereja dalam advokasi memerlukan masa.
  • Latihan advokasi perlu sertakan maklumat teknikal pada FP serta istilah yang selaras dengan nilai dan kepercayaan agama.
  • Memandangkan tuntutan yang dimiliki oleh pemimpin agama dalam komuniti mereka, memberikan sokongan nominal tambahan (seperti elaun pengangkutan dan penginapan) kepada membantu pemimpin menjalankan tanggungjawab advokasi tambahan boleh memberi manfaat.

Lebih banyak kerja diperlukan untuk berubah persepsi negatif mengenai sokongan FP di kalangan organisasi berasaskan kepercayaan. Peningkatan kesedaran dan sokongan terhadap FP di kalangan pemimpin agama dan institusi adalah penting. Khususnya, FBO mesti memastikan bahawa mesej FP menggunakan bahasa yang selaras dengan kepercayaan dan nilai kepercayaan dan teksnya.

Untuk maklumat lanjut mengenai penemuan ini, baca artikel penuh dalam GHSP.

Sonia Abraham

Editor Saintifik, Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Sonia Abraham ialah editor saintifik untuk Global Health: Science and Practice Journal dan telah menulis dan menyunting selama lebih 25 tahun. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Biologi dari Universiti Maryland dan Ijazah Sarjana Penulisan dari Johns Hopkins.

12.5K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial