Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Menyelaraskan Ukuran Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Perancang Keluarga

Menyokong Strategi Melangkaui 2020 Perkongsian Ouagadougou


Perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) boleh menjadi satu kuasa dan alat yang menjimatkan kos untuk program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH). Dalam kes Perkongsian Ouagadougou (OP), SBC boleh membantunya mencapai matlamat menggandakan bilangan pengguna kontraseptif kepada 13 juta menjelang 2030. Walau bagaimanapun, SBC sering difikirkan semata-mata untuk penciptaan permintaan. Sedikit yang menghargai sepenuhnya caranya pendekatan yang pelbagai kepada SBC dan pengukuran boleh dimuatkan dalam konteks perkhidmatan dan penggunaan perancangan keluarga (FP) yang lebih luas. Melihat, sebagai contoh, pada Penunjuk teras perkongsian global FP2020, terdapat tumpuan pada perkongsian maklumat dan membuat keputusan bersama sebagai hasil pendekatan SBC. Elemen utama lain—seperti norma sosial dan interaksi penyedia pelanggan—yang merapatkan jurang antara pendekatan SBC, usaha penyampaian perkhidmatan dan tingkah laku telah tidak diberi keutamaan.

TINDAKAN Terobosan membangunkan, menguji dan meningkatkan pendekatan baharu dan hibrid kepada SBC, dimaklumkan oleh penyelidikan dan penilaian termaju Breakthrough RESEARCH terhadap strategi dan program SBC yang terbukti, kos efektif. Bersama-sama, projek saudara yang dibiayai oleh USAID ini memanfaatkan bukti dan amalan SBC untuk meningkatkan tingkah laku kesihatan keutamaan untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik. Pada Disember 2020, TINDAKAN Terobosan dan PENYELIDIKAN Terobosan membentangkan bersama kerja FP SBC mereka pada acara tahunan kesembilan Mesyuarat tahunan Perkongsian Ouagadougou, di bawah tema "Cerapan Data Kuantitatif dan Kualitatif." Projek tersebut menerangkan nilai mengukur penunjuk berkaitan SBC dalam pengaturcaraan FP dan menunjukkan cara ia boleh disepadukan merentasi kontinum penyampaian perkhidmatan FP.

A mobile clinical outreach team from Marie Stopes International, a specialized sexual reproductive health and family planning organization on a site visit to Laniar health center. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Pasukan jangkauan klinikal mudah alih dari Marie Stopes International, sebuah organisasi kesihatan reproduktif seksual dan perancangan keluarga khusus dalam lawatan tapak ke pusat kesihatan Laniar. Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Mengukur Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Perancang Keluarga

The Agenda Dikongsi untuk SBC di rantau Perkongsian Ouagadougou dibangunkan untuk menyokong penyelarasan di kalangan kerajaan, pembiaya dan pelaksana yang ingin memajukan FP di negara-negara OP melalui campur tangan SBC. Ia dicerminkan dalam beberapa matlamat utama yang baru muncul Strategi Perkongsian Ouagadougou, seperti meningkatkan akses FP untuk belia dan menangani norma sosial. Walau bagaimanapun, sehingga penunjuk berkaitan SBC diukur secara kerap dan sistematik, adalah sukar untuk menunjukkan kuasa penuh dan julat pendekatan SBC. Keberkesanan pendekatan ini mesti didokumenkan untuk mengekalkan sokongan untuk menyepadukan sepenuhnya pendekatan SBC ke dalam kerja FP/RH di rantau ini. Pembentangan bersama TINDAKAN Terobosan dan Penyelidikan Terobosan di Mesyuarat Tahunan Perkongsian Ouagadougou menggalakkan para peserta berfikir dengan lebih meluas tentang cara pendekatan SBC boleh membantu inisiatif SBC mereka sendiri mencapai matlamat mereka.

PENYELIDIKAN Terobosan membentangkan hasil latihan "pemetaan penunjuk" untuk menunjukkan jurang dalam pengukuran SBC berkaitan FP/RH di empat negara Perkongsian Ouagadougou—Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger dan Togo. Daripada lebih 1,500 penunjuk dikumpul melalui aktiviti pemetaan penunjuk, PENYELIDIKAN Terobosan mendapati bahawa kira-kira 800 mengukur faktor berkaitan SBC. Daripada jumlah ini, hanya sedikit yang memberi tumpuan kepada norma sosial, sikap, atau keberkesanan diri (semua faktor ideasional yang penting) atau pada tingkah laku penyedia (pengaruh penting pada interaksi pelanggan-pembekal). Sebaliknya, majoriti penunjuk mengukur penunjuk tahap keluaran (cth, bilangan kondom yang diedarkan atau bilangan aktiviti yang dijalankan).

"Memandangkan tumpuan norma sosial dalam strategi Perkongsian Beyond 2020 Ouagadougou yang baru muncul, lebih banyak perhatian harus dilaburkan dalam mengukur dan memantau faktor ideasional, terutamanya di peringkat komuniti."

Lingkaran Penjagaan Perubahan Sosial dan Tingkah Laku

Untuk membantu mengkonseptualisasikan pelbagai pilihan program SBC, Breakthrough ACTION membangunkan Model Lingkaran Penjagaan. Negara dan rakan kongsi pelaksana boleh menggunakan alat untuk mencadangkan aktiviti SBC di sepanjang kontinum penyampaian perkhidmatan. Model Circle of Care menyediakan rangka kerja yang membantu memanfaatkan kuasa penuh SBC merentasi peringkat penyampaian perkhidmatan dan boleh menyokong peningkatan penggunaan FP/RH.

Model Circle of Care membimbing program untuk menyelaraskan penyampaian perkhidmatan dan SBC untuk meningkatkan hasil kesihatan. Model ini terdiri daripada tiga peringkat:

  • Sebelum perkhidmatan: Program SBC boleh memotivasikan pelanggan untuk mengakses perkhidmatan dengan mewujudkan permintaan, mewujudkan persekitaran yang menggalakkan, dan mewujudkan norma sokongan.
  • Semasa perkhidmatan (dalam penghantaran perkhidmatan): SBC boleh digunakan untuk meningkatkan interaksi penyedia pelanggan dengan memperkasakan pelanggan, menambah baik tingkah laku penyedia dan membina kepercayaan antara pelanggan dan penyedia perkhidmatan.
  • Selepas perkhidmatan: SBC boleh digunakan untuk meningkatkan pematuhan dan penyelenggaraan dengan meningkatkan tindakan susulan dan menyokong penyelenggaraan tingkah laku.
Circle of Care Model

Untuk melengkapkan alat ini dan menangani lagi jurang dalam pengukuran SBC, PENYELIDIKAN Terobosan mengenal pasti "Dua Belas Petunjuk SBC yang Disyorkan untuk Perancang Keluarga.” Grafik di bawah termasuk beberapa contoh bagaimana penunjuk ini boleh digunakan pada Circle of Care untuk mengukuhkan pengukuran SBC.

Circle of Care chart

Apa yang Diukur Akan Dilakukan

Getting Practical: Integrating Social Norms into Social and Behavior Change ProgramsMenyokong SBC sebagai sebahagian daripada pengaturcaraan dan dasar FP/RH bukan sahaja akan membantu Perkongsian Ouagadougou mencapai matlamatnya untuk menggandakan bilangan pengguna kontraseptif tetapi juga menyumbang kepada peningkatan biasa. pengukuran penunjuk berkaitan SBC yang menyokong integrasi SBC ke dalam program penyampaian perkhidmatan FP. Berikutan perhimpunan OPAM2020 pada Disember 2020, Breakthrough menyumbang kepada pembangunan dan pemudahcaraan panel mengenai norma sosial pada Mac 2021. Semasa sesi dalam talian ini, TINDAKAN Terobosan Mendapatkan alat Praktikal telah dibentangkan bersama Alat Penerokaan Norma Sosial (SNET).

Kerajaan, penderma dan pelaksana harus mengutamakan kemasukan petunjuk penting berkaitan SBC yang disyorkan dalam rutin mereka pemantauan dan menyokong integrasi konsisten langkah-langkah SBC di semua peringkat. Data ini akan menjadi penting untuk menilai sejauh mana negara-negara Perkongsian Ouagadougou menyokong wanita dan lelaki yang ingin menjarakkan atau menangguhkan kehamilan.

Untuk maklumat lanjut mengenai aktiviti pemetaan penunjuk Breakthrough RESEARCH, lihat:

Untuk lebih lanjut mengenai aktiviti Afrika Barat Breakthrough ACTION yang dibentangkan pada Mesyuarat Tahunan 2020 Perkongsian Ouagadougou, lihat empat poster yang menunjukkan kesan terukur daripada:

Lihat juga TINDAKAN Terobosan baharu Menjadi Praktikal: Mengintegrasikan Norma Sosial ke dalam program SBC.

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memberi tumpuan kepada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau serta menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.

Claudia Vondrasek

Pengarah Program dan Integrasi, TINDAKAN Terobosan

Claudia Vondrasek, MPH, kini Pengarah Program dan Integrasi di Breakthrough ACTION, dan Ketua Pasukan untuk West Africa Breakthrough ACTION. Beliau mempunyai lebih 25 tahun pengalaman bekerja dalam program perubahan sosial dan tingkah laku di Francophone Afrika.