Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 2 minit

Penggunaan Kaedah Berasaskan Kesedaran Kesuburan di Ghana


Dalam Kesihatan Global: Sains dan Amalan (GHSP) baru-baru ini artikel, penulis menjalankan tinjauan nasional di Ghana. Mereka meneliti penggunaan kaedah berasaskan kesedaran kesuburan (FABM) untuk mendapatkan pengetahuan tentang wanita yang menggunakan kaedah ini untuk mengelakkan kehamilan. Beberapa kajian di negara berpendapatan rendah dan sederhana telah menganggarkan penggunaan FABM. Maklumat lanjut mengenai kadar penggunaan membantu meningkatkan pemahaman kami tentang sebab wanita memilih kaedah tertentu, ciri pengguna ini dan cara mereka menggunakan kaedah ini. Memahami siapa yang menggunakan kaedah ini menyumbang kepada keupayaan profesional program keluarga/program kesihatan reproduktif untuk menyokong wanita dalam memilih kaedah pilihan mereka.

Memahami siapa yang menggunakan kaedah ini menyumbang kepada keupayaan pelakon FP/RH untuk menyokong wanita dalam memilih kaedah pilihan mereka.

Penemuan

Penulis tinjauan melaporkan bahawa dalam kalangan wanita yang melaporkan menggunakan kaedah kontraseptif, 9.2% melaporkan kaedah irama, 4.3% dilaporkan menggunakan Kaedah Hari Standard, dan 3.4% melaporkan menggunakan pengeluaran sebagai kaedah kontraseptif yang paling berkesan.

GHSP Fertility Awareness Chart

Di antara semua wanita yang melaporkan sedang menggunakan irama atau Kaedah Hari Standard, lebih separuh (57.3%) melaporkan menggunakan FABM tersebut tanpa sebarang kaedah tambahan. Penulis menganggarkan bahawa sekurang-kurangnya 18% wanita yang menggunakan kontraseptif bergantung terutamanya pada FABM untuk mengelakkan kehamilan.

Tinjauan itu melihat ciri-ciri wanita yang memilih FABM. Ia mendapati bahawa umur, mempunyai lebih banyak pendidikan dan menjadi lebih kaya dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menggunakan irama atau Kaedah Hari Standard. Menurut penulis, penemuan ini seolah-olah mencadangkan bahawa penggunaan FABM mungkin kaedah pilihan mereka dan bukannya mereka kekurangan akses kepada kaedah kontraseptif lain.

Akhirnya, penulis artikel melihat bagaimana wanita melaporkan menggunakan kaedah irama. Wanita yang menggunakan FABM mungkin lebih berkemungkinan mengalami kehamilan yang tidak diingini berbanding wanita yang menggunakan kaedah kontraseptif moden. Ia juga penting untuk memastikan bahawa mereka mempunyai maklumat tentang cara menggunakan kaedah secara optimum untuk meningkatkan keberkesanannya dan membantu mereka mencapai keperluan kesuburan dan kesihatan reproduktif yang mereka inginkan.

Smallholder Rice | Feed the Future projects including USAID-FinGAP work to boost the livelihoods of rice, maize, and soy smallholder farmers in northern Ghana | USAID/Ghana
Beras pekebun kecil. Kredit: USAID/Ghana.

Lebih daripada 90% pengguna kaedah irama ingin mengetahui lebih lanjut tentang menjadikan kaedah itu lebih berkesan dalam mencegah kehamilan, tetapi hanya separuh yang tahu ke mana harus pergi untuk mendapatkan nasihat tentang menggunakan kaedah itu dengan berkesan. Hanya 17% pengguna pernah berbincang menggunakan kaedah irama dengan penyedia penjagaan kesihatan.

Kesimpulan

Memahami semua faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan kontraseptif boleh membantu program perancangan keluarga dan penggubal dasar memastikan bahawa wanita bukan sahaja mempunyai akses kepada kaedah kontraseptif tetapi boleh menggunakan agensi untuk memilih kaedah pilihan mereka. Untuk membantu memenuhi keperluan kontraseptif wanita, lebih banyak kajian diperlukan ke atas individu yang memilih kaedah tersebut dan skop penuh keperluan kontraseptif yang tidak terpenuhi.

Ketahui lebih lanjut tentang keputusan penuh tinjauan dalam Kesihatan Global: Sains dan Amalan "Penggunaan kaedah berasaskan kesedaran kesuburan untuk pencegahan kehamilan dalam kalangan wanita Ghana: tinjauan keratan rentas yang mewakili negara."

Sonia Abraham

Editor Saintifik, Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Sonia Abraham ialah editor saintifik untuk Global Health: Science and Practice Journal dan telah menulis dan menyunting selama lebih 25 tahun. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Biologi dari Universiti Maryland dan Ijazah Sarjana Penulisan dari Johns Hopkins.

14K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial