Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 6 minit

Pengaturcaraan AYSRH Berbilang Sektor—Apa yang Berfungsi, Apa yang Tidak, Mengapa Ia Penting

Rekap Menghubungkan Perbualan Tema 5, Sesi Kedua


Pada 28 Oktober, Knowledge SUCCESS dan FP2030 menganjurkan sesi kedua dalam set perbincangan terakhir kami dalam siri Connecting Conversations. Dalam sesi ini, penceramah meneroka kekuatan, cabaran dan pengajaran yang dipelajari dalam melaksanakan pengaturcaraan pelbagai sektor dalam AYSRH dan sebab pendekatan pelbagai sektor adalah kunci untuk memikirkan semula penyediaan perkhidmatan AYSRH.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris atau Perancis).

Pembesar suara pilihan:

  • Andrea Padilla, pengurus program di Yayasan Belia Antarabangsa (IYF).
  • Josaphat Mshighati, penasihat teknikal serantau untuk Afrika Timur dan Selatan—Ketahanan Iklim yang diterajui Wanita di Pathfinder International.
  • Metsehate Ayenekulu, Pengarah Program AYSRH di Population Services International, Ethiopia.
  • Sia Nowrojee, pengarah kanan Komuniti Global di Girl Up of the United Nations Foundation, bertindak sebagai moderator untuk perbincangan ini.
Clockwise from top right: Sia Nowrojee (moderator), Andrea Padilla, Metsehate Ayenekulu, Josaphat Mshighati.
Arah jam dari kanan atas: Sia Nowrojee (moderator), Andrea Padilla, Metsehate Ayenekulu, Josaphat Mshighati.

Berdasarkan pengalaman anda sendiri bekerja merentas sektor, apakah maksud pengaturcaraan pelbagai sektor kepada anda?

Menonton sekarang: 13:53

Penceramah membincangkan kepentingan menggunakan pendekatan holistik dalam pengaturcaraan pelbagai sektor, berkongsi cerita dari dalam sektor masing-masing. Ayenekulu menekankan itu kerjasama pelbagai sektor yang berkesan memerlukan pertimbangan golongan muda sebagai pelakon dan pembuat keputusan, bukannya hanya menganggap mereka sebagai pengguna program tertentu. Beliau menjelaskan bahawa golongan muda dan remaja mesti tertumpu dalam proses reka bentuk, kerana mereka pakar dalam isu yang dihadapi mereka. Padilla menekankan beberapa keperluan untuk kerjasama yang berkesan: mengenal pasti dengan jelas isu-isu yang perlu ditangani dalam populasi sasaran, memahami peranan sendiri dalam sistem yang mengelilingi isu itu, dan menemui pihak berkepentingan strategik lain dalam sistem itu. Beliau menjelaskan bahawa pengaturcaraan pelbagai sektor memerlukan pemikiran sistem, kerana program mesti menangani set cabaran dan keadaan yang lebih luas yang menjejaskan potensi belia. Mshighati menyuarakan sentimen penceramah lain, mengulas bahawa melalui analisis keperluan manusia dan masyarakat, jelas mereka saling berkaitan dan mesti ditangani dengan pemikiran ini.

“Kerjasama pelbagai sektor memerlukan mempertimbangkan [orang muda] sebagai pelakon utama, sebagai pembuat keputusan dalam kehidupan mereka, sebagai pakar dalam isu mereka sendiri, dan bukannya menganggap mereka sebagai penerima manfaat semata-mata.”

Metsehate Ayenekulu

Siapakah antara pemegang kepentingan utama yang perlu terlibat dalam pengaturcaraan pelbagai sektor? Apakah beberapa pintu masuk utama untuk menyatukan sektor?

Menonton sekarang: 26:17

Mshighati menjelaskan bahawa penglibatan penerima utama adalah penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pengaturcaraan pelbagai sektor. Beliau menerangkan bagaimana golongan muda dalam komuniti adalah orang yang boleh menjelaskan cabaran unik yang mereka hadapi, merangka penyelesaian, dan menggariskan keupayaan dan keperluan sokongan mereka sendiri. Mshighati seterusnya menekankan kepentingan pihak berkepentingan kerajaan, memperincikan peringkat bagaimana sesuatu program boleh dinilai dan disokong di peringkat kerajaan yang berbeza. Beliau juga menyebut kepentingan melibatkan pertubuhan masyarakat sivil, kerana mereka boleh membantu dengan cara utama di pelbagai peringkat pelaksanaan. Sebagai contoh, beliau menyifatkan usaha Pathfinder untuk merapatkan kerja inisiatif perancangan keluarga dan program pemuliharaan di rantau Afrika Timur, menggariskan keperluan untuk membawa kumpulan ini bersama-sama untuk membincangkan penyelesaian yang berpotensi kepada isu-isu bersilang mereka.

Ayenekulu membincangkan bagaimana pengaturcaraan pelbagai sektor boleh menangani keperluan pelbagai populasi remaja dan golongan muda; akibatnya, yang jenis sektor yang perlu disertakan akan berbeza berdasarkan keperluan unik ini. Beliau menjelaskan bahawa perbezaan antara keperluan dan keutamaan populasi belia, dan strategi yang mesti digunakan oleh sektor yang bekerjasama untuk menangani keperluan ini, menyerlahkan keperluan untuk memusatkan golongan muda dalam reka bentuk dan pelaksanaan program. Padilla membincangkan kepentingan melibatkan pihak berkepentingan sektor swasta, yang mempunyai kepentingan dalam mempromosikan AYSRH kerana kesan positifnya terhadap kebolehpasaran golongan muda. Beliau berkongsi kisah menyepadukan AYSRH ke dalam program yang bertujuan untuk membantu golongan muda mencari pekerjaan di Mexico, dan betapa mengejutkan namun dapat difahami bahawa majikan industri berminat untuk menyokong inisiatif ini. Padilla menjelaskan bahawa sektor ini bermotivasi untuk menggalakkan kesihatan dan kesejahteraan belia dan remaja, kerana menangani masalah sistemik yang lebih besar ini juga boleh meningkatkan kadar pekerjaan mereka.

Adakah terdapat teori perubahan tingkah laku yang boleh memaklumkan pengaturcaraan pelbagai sektor? Bagaimanakah kita menangkap pengetahuan yang dipelajari melalui pelaksanaan jenis pengaturcaraan ini?

Menonton sekarang: 33:59

Mshighati membincangkan bagaimana sesi pembelajaran yang konsisten dan kolaboratif dapat meningkatkan pengetahuan kolektif yang diperoleh melalui pengaturcaraan pelbagai sektor. Mengikut pengalamannya, proses pembelajaran dimaklumkan dengan memantau pengaturcaraan secara berterusan dan menilai keberkesanannya; beliau menerangkan bagaimana mekanisme penilaian mesti dibangunkan bersama semasa fasa reka bentuk untuk memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Mshighati menjelaskan bahawa, dalam sesi pembelajaran ini, pemimpin program bertemu dengan ahli komuniti, pegawai kerajaan, dan pihak berkepentingan masyarakat sivil untuk menganalisis pengetahuan yang diperoleh, menilai hasil utama, menilai sebarang cabaran yang muncul, dan merangka cara untuk menanganinya.

"Kebanyakan daripada apa yang diperlukan untuk mencapai hasil SRH tertentu, sama ada dalam kalangan wanita atau remaja dan remaja, mempunyai kaitan dengan perubahan tingkah laku melalui komunikasi."

Josaphat Mshighati

Apakah beberapa teori di sekitar pemikiran sistem yang telah memaklumkan kerja anda dalam pengaturcaraan pelbagai sektor?

Menonton sekarang: 37:52

Padilla bercakap tentang kepentingan memahami konteks isu yang lebih besar yang dihadapi oleh belia dan remaja, menjelaskan cara pemimpin program boleh menarik minat pihak berkepentingan yang sedia ada dalam konteks itu untuk meningkatkan hasil program mereka. Dia menerangkan keperluan untuk mengenal pasti pemegang kepentingan tempatan utama yang mungkin ingin dimasukkan dalam pengaturcaraan AYSRH dan menemui potensi insentif mereka untuk bekerjasama. Padilla seterusnya menerangkan bagaimana, oleh mencipta peta sumber dan organisasi yang wujud di sekitar populasi sasaran, pembangun program boleh melibatkan diri dengan pihak berkepentingan di luar sektor mereka dan bekerjasama untuk memerangi isu sistemik yang lebih besar. Beliau juga menyebut keperluan menyesuaikan bahasa seseorang kepada khalayak pemegang kepentingan mereka, kerana komunikasi adalah kunci untuk memastikan pembelian dan meningkatkan kerjasama.

“Pendekatan ini telah memberi kami peluang untuk bukan sahaja menangani isu tertentu tetapi juga untuk melihat pelakon berbeza yang bukan dalam sektor kami sendiri yang mungkin sangat strategik untuk terlibat dalam kerja kami; ia boleh membantu kami memberikan hasil yang lebih baik dan perkhidmatan yang lebih baik untuk golongan muda kami.”

Andrea Padilla

Bagaimanakah kita menilai keberkesanan perkongsian antara sektor? Apakah cara kita boleh bertanggungjawab sebagai rakan kongsi?

Menonton sekarang: 43:32

Ayenekulu menekankan itu mekanisme penyelarasan yang kukuh adalah penting untuk pendekatan pelbagai sektor yang cekap dan berkesan. Mekanisme ini mesti merangkumi peranan dan tanggungjawab yang digariskan dengan jelas untuk setiap rakan kongsi, dan rangka kerja akauntabiliti yang kukuh juga mesti dibina dalam mekanisme penyelarasan. Ayenekulu menjelaskan bahawa rangka kerja akauntabiliti boleh wujud dalam beberapa bentuk, seperti penilaian formal. Beliau juga menekankan keperluan untuk matlamat yang jelas, ketara dan boleh diukur serta pengumpulan data yang konsisten berkenaan sama ada matlamat tercapai atau tidak.

"Untuk pendekatan pelbagai sektor untuk bekerja, mesti ada mekanisme penyelarasan yang kukuh, dan ia harus disokong oleh garis peranan dan tanggungjawab yang jelas."

Metsehate Ayenekulu

Selain reka bentuk kolaboratif pengaturcaraan, adakah anda fikir pelaksanaan bersama perlu dalam pengaturcaraan pelbagai sektor? Apa yang anda dapati paling berkesan dalam pengalaman anda?

Menonton sekarang: 46:49

Mshighati membincangkan sebab mengapa pelaksanaan bersama mempunyai lebih banyak faedah daripada sekadar perancangan bersama atau pelaksanaan selari (di mana program dilaksanakan secara serentak tetapi tidak bersepadu). Dia menjelaskan bahawa keberkesanan pelaksanaan bersama bergantung kepada kekuatan hubungan antara sektor yang bekerjasama; jika perhubungan itu tidak cukup kukuh, setiap pasangan menghadapi risiko tidak menyepadukan dengan secukupnya kerja orang lain ke dalam kerja mereka sendiri. Jika ini berlaku, dua program yang direka bentuk bersama boleh dilaksanakan bersama satu sama lain tanpa memaksimumkan potensi mereka untuk penyelarasan dengan cekap. Mshighati mencadangkan agar pelaksanaan bersama dapat memudahkan budaya di mana semua orang memahami bagaimana bentuk kerja mereka yang berbeza bersilang dan saling melengkapi, yang boleh diterjemahkan kepada hasil program yang lebih baik dan penggunaan sumber terhad yang lebih baik.

"Dalam pelaksanaan bersama, anda membina budaya setiap orang memahami kerja orang lain."

Josaphat Mshighati

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan lima tema, dengan empat hingga lima perbualan setiap modul, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4 P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri kelima dan terakhir kami, "Aliran Muncul dan Pendekatan Transformasi dalam AYSRH," bermula pada 14 Oktober 2021, dan berakhir pada 18 November 2021.

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari Julai 2020 hingga September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari November 2020 hingga Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari Mac 2021 hingga April 2021 dan memfokuskan pada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Siri keempat kami bermula pada Jun 2021 dan berakhir pada Ogos 2021 dan memfokuskan untuk mencapai populasi belia utama di AYSRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Jill Litman ialah seorang senior di University of California, Berkeley yang mempelajari Kesihatan Awam. Dalam bidang ini, dia amat meminati kesihatan ibu dan keadilan reproduktif. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim luruh 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.