Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 5 minit

Juara Pengurusan Pengetahuan FP Afrika Timur


Juara Pengurusan Pengetahuan memainkan peranan penting dalam pengurusan perubahan untuk program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH). Juga dikenali sebagai Juara KM, Aktivis Pengetahuan atau Penyelaras Pengetahuan, mereka bukanlah pengurus pengetahuan tetapi agen perubahan pengetahuan sukarelawan sambilan—memudahkan pemerolehan pengetahuan daripada inovator pengetahuan dan membolehkan perkongsian dan penggunaan pengetahuan sedemikian secara berkesan.

Peranan Juara KM

The Knowledge Management ASK Framework

Rangka Kerja ASK Pengurusan Pengetahuan

Juara Pengurusan Pengetahuan, yang biasanya dirujuk sebagai Juara KM, ialah tonggak penting untuk projek, program, organisasi, negara atau wilayah yang berusaha untuk menyepadukan dan menginstitusikan pengurusan pengetahuan dalam kerja mereka.

Dalam Afrika Timur, Juara KM menyumbang kepada tiga bidang utama dalam menyampaikan program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif, iaitu:

  • Advokasi—menyebarkan mesej pengurusan pengetahuan dan mempengaruhi tindakan.
  • Sokongan—bertindak sebagai wakil tempatan untuk aktiviti pengurusan pengetahuan di negara mereka.
  • Pembrokeran pengetahuan—menghubungkan rakan kongsi kepada maklumat, pengetahuan, dan perancangan keluarga serta sumber kesihatan reproduktif serta menyokong penggunaannya.

Ketiga-tiga bidang ini membentuk Rangka Kerja ASK pengurusan pengetahuan.

Kapasiti Membina

Di Afrika Timur, Knowledge SUCCESS (KS) telah menyertai Juara 13 KM selama enam bulan terakhir. Menggunakan pelbagai aktiviti, termasuk pembinaan kapasiti, KS melengkapkan mereka dengan kemahiran dalam mendapatkan sumber, berkongsi, dan menggunakan pengetahuan kritikal secara berkesan untuk hasil FP/RH yang lebih baik.

Ahli kohort ini juga mendapat manfaat daripada penglibatan dalam talian dengan Komuniti Amalan Perancang keluarga Afrika Timur dan Bulatan Pembelajaran Afrika Inggeris. Ini sumber menyediakan peluang selanjutnya untuk meneroka dan mempraktikkan teknik pengurusan pengetahuan.

Komuniti Amalan ialah platform untuk pengamal di rantau ini menjana, mengurus dan menggunakan laluan pengetahuan dan maklumat dalam perancangan keluarga dan disiplin kesihatan reproduktif.

Aktiviti Juara KM

Juara KM di Rwanda melibatkan Kumpulan Kerja Teknikal FP2030 negara, yang juga merupakan peluang untuk memperkenalkan hasil kerja KS di rantau ini kepada pusat tumpuan negara FP2030.

Kimana. Credit: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment.
Kimana ialah pelajar sekolah perubatan tahun empat yang menghadiri persidangan Pelajar Perubatan untuk Pilihan serantau kedua, di mana peserta mempelajari amalan terbaik mengenai penggunaan kontraseptif. Kredit: Yagazie Emezi/Getty Images/Images of Empowerment.

Di Tanzania, juara KM melibatkan 10 organisasi perkhidmatan yang diterajui belia, pekerja kesihatan dan pemimpin kerajaan, yang merupakan pelakon utama dalam menangani perancangan keluarga dan perkara kesihatan reproduktif. Perkara-perkara yang dibincangkan semasa mesyuarat penglibatan pihak berkepentingan termasuk:

  • Menghubungkan komuniti kepada maklumat dan perkhidmatan.
  • Penggunaan media digital untuk berkongsi perancangan keluarga.
  • Maklumat kesihatan reproduktif dalam kalangan orang muda dan penggunaan muzik, tarian dan drama untuk mencapai komuniti dengan maklumat tentang FP/RH.

Organisasi yang terlibat termasuk Rangkaian Belia dan Remaja Afrika, Population Service International, Pathfinder International, Young and Alive Initiative, dan Kolej Latihan Pegawai Klinikal Mtwara Kelab Kesihatan Seksual.

Innocent Grant, Juara KM dari Tanzania, menyatakan bahawa Kelab Kesihatan Seksual di Mtwara mereka bentuk Halaman Facebook Tuongee UZAZI WA Mpango, atau "Mari kita bincang tentang Kontraseptif." Ia menyediakan respons masa nyata kepada soalan kontraseptif golongan muda. Menghubungkan anak muda kepada maklumat dan pengetahuan tentang FP/RH telah menjadi pencapaian besar kelab.

“Kami, Juara KM di Tanzania, berbangga kerana telah melibatkan organisasi yang diketuai belia mengenai amalan pengurusan pengetahuan; perancangan keluarga dan sumber kesihatan reproduktif yang ada; dan bagaimana platform Knowledge SUCCESS boleh membantu mereka mendapatkan, berkongsi dan menggunakan pengetahuan tersebut dengan berkesan untuk perancangan keluarga yang lebih baik dan hasil kesihatan reproduktif,” kata Fatma Mohamed, Juara KM dari Tanzania.

Juara KM dari seluruh rantau Afrika Timur menyelaraskan sembang Twitter pada Hari Belia Antarabangsa dan Hari Kontrasepsi Sedunia. Melibatkan Juara KM dalam acara kalendar advokasi utama bukan sahaja membantu mereka memperoleh keterlihatan tetapi juga mempromosikan kerja mereka.

Kesan Berdaftar

KM Champions mengakui bahawa pengetahuan dan kemahiran yang mereka perolehi tentang bercerita dan amalan pengurusan pengetahuan telah membantu mereka memahami dan menggunakan remedi yang lebih baik dan lebih relevan kepada cabaran kesihatan reproduktif dalam komuniti mereka. Juara KM mengetuai perbincangan dalam Komuniti Amalan FP/RH. Sebagai contoh, sesetengahnya adalah sebahagian daripada Kumpulan Kerja Teknikal Kebangsaan di negara masing-masing, menyokong advokasi dan pembrokeran pengetahuan.

Kumpulan Kerja Teknikal terdiri daripada penggubal dasar, wakil masyarakat sivil dan pengurus program, penasihat teknikal dan konventor yang menasihati kerajaan tentang dasar perancangan keluarga dan boleh mengkontekstualisasikan garis panduan dari perspektif global.

Erick Niyongira

Erick Niyongira, Juara KM Rwanda.

Erick Niyongira, Juara KM dari Rwanda, berkata, “Juara KM ialah pelakon penting dalam perancangan keluarga dan pengaturcaraan kesihatan reproduktif. Kami membantu merapatkan jurang pelaksanaan dengan memastikan pihak berkepentingan mencari, berkongsi dan menggunakan pengetahuan yang mereka perlukan, yang mengubah kehidupan wanita, lelaki, pasangan dan keluarga.” Niyongira menyatakan bahawa melalui kerjasama yang berkesan dengan juara KM, organisasi boleh mencapai lebih banyak lagi dalam memajukan penyediaan perkhidmatan dan mengurangkan keperluan yang tidak dipenuhi untuk perancangan keluarga.

Juara KM memainkan peranan penting dalam meningkatkan keterlihatan kerja Knowledge SUCCESS di rantau Afrika Timur. Mereka telah membantu menyebarkan mesej pengurusan pengetahuan daripada Knowledge SUCCESS kepada khalayak sasaran dan secara berterusan menyokong perkongsian pengetahuan dan tingkah laku pembelajaran yang positif. Mereka menghubungkan rakan kongsi tempatan kepada komuniti dan membantu pengurus projek memahami konteks negara.

Cabaran yang Dihadapi

Niyongira menyatakan bahawa perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif memberi impak besar kepada masyarakat, dibuktikan dengan peningkatan penggunaan kontraseptif moden. Walaupun Juara berhak menyumbang kepada kejayaan ini, mereka menghadapi beberapa cabaran.

Juara KM adalah sukarelawan; disebabkan keutamaan kerja yang bersaing, kadangkala sukar untuk melaksanakan aktiviti mereka dengan lancar untuk mencapai objektif yang dinyatakan tepat pada masanya.

Peluang terhad untuk penglibatan belia yang bermakna dalam membuat keputusan adalah satu lagi cabaran. Niyongira menerangkan, "Juara KM yang paling aktif ialah belia, tetapi belia mempunyai akses terhad kepada platform pembuatan keputusan dan dasar, yang mengehadkan kebolehan mereka untuk melibatkan pihak berkepentingan kritikal secara berkesan untuk memberi kesan."

Mendapat perhatian pemimpin kerajaan adalah sukar, terutamanya dalam menerangkan kepentingan pengurusan pengetahuan dalam menyampaikan program FP/RH yang berkesan. Grant, juara KM dari Tanzania menjelaskan bahawa belia menghadapi cabaran yang besar dalam mengemudi protokol kerajaan yang ketat, yang menyebabkan kehilangan maklumat penting di sepanjang perjalanan dan kekecewaan di kalangan belia.

Cabaran tambahan ialah sumber terhad untuk penglibatan dalam talian. Dengan sekatan pergerakan yang dikenakan kerana pandemik COVID-19, Juara KM di Uganda menghadapi cabaran berinteraksi dengan pihak berkepentingan secara maya, terutamanya di kawasan terpencil yang sukar sambungan internet.

Girls participating in a sexual reproductive health class. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Kanak-kanak perempuan mengambil bahagian dalam kelas kesihatan reproduktif seksual. Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Satu Jalan Ke Hadapan

Penglibatan berterusan dan sokongan KM Champions akan membantu mengukuhkan amalan pengurusan pengetahuan dan membolehkan penggubal dasar, pengurus program dan penasihat teknikal memahami bahawa pengurusan pengetahuan adalah penting untuk pengaturcaraan FP/RH yang mampan di Afrika Timur.

Juara KM mengesyorkan agar pengenalan rasmi kepada Kementerian Kesihatan masing-masing dibuat untuk memudahkan akses mereka kepada platform tersebut dan Kumpulan Kerja Teknikal FP/RH harus digunakan untuk memupuk penglibatan dan kerjasama tersebut.

Juara-Juara itu menerima kerja secara kolaboratif, belajar dan berkongsi pengetahuan serta pengalaman negara. Mereka menyeru cara yang lebih interaktif untuk membina rangkaian yang kukuh termasuk mengadakan mesyuarat fizikal apabila sekatan perjalanan COVID-19 dilonggarkan.

Alex Omari

Ketua Penglibatan Negara, Hab Serantau Afrika Timur & Selatan, FP2030

Alex ialah Ketua Penglibatan Negara (Afrika Timur) di Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan FP2030. Beliau menyelia dan mengurus penglibatan pusat tumpuan, rakan kongsi serantau dan pihak berkepentingan lain untuk memajukan matlamat FP2030 dalam Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan. Alex mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pasukan petugas dan ahli kumpulan kerja teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Sebelum menyertai FP2030, Alex bekerja sebagai Pegawai Perancang Keluarga Teknikal/ Kesihatan Reproduktif (FP/RH) di Amref Health Africa dan menggandakan jawatan sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan (KM) serantau Afrika Timur untuk projek Knowledge SUCCESS perdana global USAID KM bekerjasama dengan badan serantau, kumpulan kerja teknikal FP/RH dan Kementerian Kesihatan di Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda. Alex, sebelum ini bekerja di program Pengukuhan Sistem Kesihatan Amref dan telah dipinjamkan kepada bekas Wanita Pertama Program Kesihatan Ibu Kenya (Beyond Zero) untuk memberikan sokongan strategik dan teknikal . Beliau berkhidmat sebagai Penyelaras Negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Kenya. Peranan beliau yang lain sebelum ini ialah semasa di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa di Kenya (ICRHK), Pusat Hak Reproduktif (CRR), Persatuan Perubatan Kenya- Kesihatan Reproduktif dan Perikatan Hak (KMA/RHRA) dan Pilihan Kesihatan Keluarga Kenya ( FHOK). Alex ialah Felo terpilih Royal Society for Public Health (FRSPH), beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kesihatan Populasi dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya dan Ijazah Sarjana Dasar Awam dari Sekolah of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan penulis dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.

Sarah Kosgei

Pengurus Rangkaian dan Perkongsian, Amref Health Africa

Sarah ialah Pengurus Rangkaian dan Perkongsian di Institut Pembangunan Kapasiti. Beliau mempunyai pengalaman lebih 10 tahun memberikan kepimpinan kepada program pelbagai negara yang menjurus ke arah mengukuhkan kapasiti sistem kesihatan untuk kesihatan mampan di Afrika Timur, Tengah dan Selatan. Beliau juga sebahagian daripada sekretariat Women in Global Health – Africa Hub yang bermastautin di Amref Health Africa, sebuah Bab Serantau yang menyediakan platform untuk perbincangan dan ruang kerjasama untuk kepimpinan transformasi jantina di Afrika. Sarah juga merupakan ahli jawatankuasa kecil Perlindungan Kesihatan Sejagat (UHC) Sumber Manusia untuk Kesihatan (HRH) di Kenya. Beliau mempunyai ijazah dalam Kesihatan Awam dan Sarjana Eksekutif dalam Pentadbiran Perniagaan (Kesihatan Global, Kepimpinan dan Pengurusan). Sarah ialah penyokong yang bersemangat untuk penjagaan kesihatan primer dan kesaksamaan jantina di sub-Sahara Afrika.

Irene Alenga

Peneraju Pengurusan Pengetahuan dan Penglibatan Komuniti, Pemecut Advokasi

Irene ialah ahli ekonomi sosial yang mantap dengan pengalaman lebih 13 tahun dalam penyelidikan, analisis dasar, pengurusan pengetahuan dan penglibatan perkongsian. Sebagai seorang penyelidik, beliau telah terlibat dalam penyelarasan dan pelaksanaan lebih 20 projek penyelidikan ekonomi sosial dalam pelbagai disiplin dalam Wilayah Afrika Timur. Dalam kerjanya sebagai Perunding Pengurusan Pengetahuan, Irene telah terlibat dalam kajian berkaitan kesihatan melalui kerja dengan kesihatan awam dan institusi berfokuskan teknologi di Tanzania, Kenya, Uganda dan Malawi di mana dia telah berjaya mengusik kisah impak dan meningkatkan keterlihatan campur tangan projek . Kepakaran beliau dalam membangunkan dan menyokong proses pengurusan, pengajaran yang dipelajari, dan amalan terbaik ditunjukkan dalam pengurusan perubahan organisasi tiga tahun dan proses penutupan projek USAID| DELIVER dan Projek Pengurusan Rantaian Bekalan (SCMS) 10 tahun di Tanzania. Dalam amalan baru Reka Bentuk Berpusatkan Manusia, Irene telah berjaya memudahkan pengalaman produk hujung ke hujung yang positif melalui menjalankan kajian pengalaman pengguna semasa melaksanakan USAID| Projek IMPIAN di kalangan remaja perempuan dan wanita muda (AGYW) di Kenya, Uganda dan Tanzania. Irene mahir dalam penggemblengan sumber dan pengurusan penderma, terutamanya dengan USAID, DFID dan EU.

17.3K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial