Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 7 minit

Hubungan antara Organisasi Diterajui Belia, Penderma dan NGO

Rekap Menghubungkan Perbualan Tema 5, Sesi 4


Pada 18 November, Knowledge SUCCESS dan FP2030 menganjurkan sesi keempat dan terakhir dalam set perbualan penutup kami dalam siri Connecting Conversations. Dalam sesi ini, penceramah membincangkan cara kritikal untuk meningkatkan perkongsian berasaskan kepercayaan dengan organisasi, penderma dan NGO yang diterajui belia untuk menambah baik AYSRH dengan berkesan.

Terlepas sesi ini? Baca ringkasan di bawah atau akses rakaman (dalam Inggeris atau Perancis).

Pembesar suara pilihan:

 • Michael McCabe, penyelaras belia agensi, USAID.
 • Mariana Reyes, presiden, ¿Y yo, por qué no?.
 • Ana Aguilera, timbalan pengarah, AYSRHR, EngenderHealth.
 • Emily Sullivan, pengurus Penglibatan Remaja dan Belia di FP2030 (moderator).
Clockwise from left: Michael McCabe, Ana Aguilera, Emily Sullivan (moderator), Mariana Reyes.
Arah jam dari kiri: Michael McCabe, Ana Aguilera, Emily Sullivan (moderator), Mariana Reyes.

Sejauh manakah kepentingan bahasa/terminologi apabila bekerja dalam bidang penglibatan belia? Apakah jenis pembingkaian yang anda gunakan apabila bercakap tentang bekerja secara kolaboratif dengan golongan muda?

Menonton sekarang: 13:27

Penceramah membincangkan kepentingan bahasa dalam hal bekerja dengan belia, baik di peringkat profesional dan interpersonal. Mariana Reyes bercakap tentang peranan bahasa dalam interaksi sehari-hari dalam organisasi, menerangkan cara bahasa mempengaruhi dinamik kuasa antara rakan sekerja. Cik Reyes menjelaskan bagaimana apabila bahasa terlalu teknikal atau akademik, ia boleh menjadi tidak boleh diakses dan menghalang organisasi yang lebih kecil daripada menghubungi kumpulan yang lebih besar untuk kerjasama dan sumber. Beliau seterusnya menekankan bahawa bahasa "industri" eksklusif yang digunakan dalam tetapan organisasi selalunya boleh memberi isyarat bahawa ruang ini wujud untuk golongan elit yang lebih kecil dan berpendidikan—menjaga remaja dan belia daripada diberi kuasa untuk mengambil bahagian. Cik Reyes menggariskan kepentingan bahasa inklusif yang mudah difahami dan tidak menstigmatisasi kepada kumpulan yang ingin dicapai.

“Bahasa inklusif terhadap belia membuka perbualan dan menguatkan mesej kami; ia memberikan rasa kepunyaan kepada semua orang yang ditangani dan mewujudkan kepercayaan.”

Mariana Reyes

Ana Aguilera bercakap tentang cara bahasa boleh menyampaikan niat. Dia menerangkan bagaimana bahasa boleh menggambarkan dari mana orang datang dari segi latar belakang, pemahaman dan kepentingan organisasi mereka. Cik Aguilera membincangkan bagaimana bahasa sangat berperanan apabila cuba menjelaskan dan merungkai topik "kabur" mengenai penglibatan remaja dan belia dengan rakan sekerja dalaman dan luaran. Dia memberikan contoh Bunga Penyertaan Belia, teknik pembingkaian yang menggunakan bahasa inklusif dan mesra belia. Alat ini menerangkan secara ringkas perkara yang boleh dan tidak membentuk penglibatan belia yang bermakna. Pada masa yang sama, ia menyediakan organisasi dengan fleksibiliti dan cara yang berbeza untuk memvisualisasikan rupa peluang untuk populasi sasaran khusus mereka.

Michael McCabe bercakap tentang keperluan mempelajari bahasa komuniti tempat organisasi anda bekerja. Dalam hal ini, beliau bukan sahaja merujuk kepada bahasa pertuturan, tetapi juga sensitiviti budaya dan kesedaran tentang cara bahasa berfungsi dalam konteks tertentu. Dari segi penglibatan belia, Encik McCabe menekankan bahawa organisasi perlu berusaha untuk mengukuhkan keterangkuman suara di peringkat tempatan, dan bukannya mengutamakan suara kerajaan negara atau NGO antarabangsa semata-mata. Beliau juga menjelaskan bahawa organisasi perlu mempelajari bahasa belia dan sebaliknya. Beliau menekankan kepentingan mengajar belia dan remaja istilah teknikal yang membolehkan mereka cemerlang dalam mengemudi organisasi birokrasi yang kompleks seperti USAID. Encik McCabe membincangkan bagaimana bahasa mesti disesuaikan agar lebih spesifik, dan bukannya bertindak sebagai retorik sahaja. Beliau menggariskan keperluan untuk mempelajari bahasa kumpulan yang bekerjasama dengan organisasi untuk memaksimumkan kecekapan dan keberkesanan.

“Kita tidak sepatutnya bercakap tentang belia sebagai kumpulan homogen. Kita mesti mengiktiraf dan meraikan kepelbagaian, keterangkuman, dan persimpangan orang muda.”

Michael McCabe

Apakah nilai yang ada pada organisasi yang penting untuk melaksanakan penyertaan dan penglibatan belia secara berkesan dalam organisasi?

Menonton sekarang: 30:51

Cik Aguilera bercakap tentang tiga nilai utama: refleksi, rasa hormat dan keterangkuman. Berkenaan dengan nilai refleksi, beliau membincangkan beberapa aspek penting, termasuk:

 • Menyoal dan mencabar kaedah dan ideologi tradisional.
 • Berusaha untuk melibatkan diri dalam pembelajaran berterusan.
 • Menggunakan cerapan untuk menyesuaikan amalan organisasi.

Untuk nilai penghormatan, Cik Aguilera menekankan bahawa dalam organisasi, pandangan dan pengalaman hidup orang muda perlu sama pentingnya dengan individu yang dianggap "pakar" dalam bidang itu. Dia juga bercakap tentang kepentingan penyertaan, terutamanya golongan muda yang mungkin biasanya tidak direkrut untuk mengambil bahagian dalam organisasi atau inisiatif yang diterajui belia. Cik Aguilera menerangkan bagaimana dia sering menyedari bahawa kumpulan, wilayah dan individu yang sama hadir di meja membuat keputusan pada mesyuarat. Untuk membetulkan perkara ini, jangkauan diperlukan untuk melibatkan kumpulan yang biasanya tidak mempunyai hubungan yang baik atau mudah diakses.

"Kami percaya bahawa apa yang orang muda katakan dan sumbangkan adalah berharga."

Ana Aguilera

Cik Reyes menjelaskan bahawa adalah penting bagi sesebuah organisasi membezakan antara nilai mereka dan minat mereka. Dia juga menyuarakan pendapat Cik Aguilera mengenai kekurangan kepelbagaian dalam kumpulan yang sering disasarkan oleh organisasi untuk penglibatan. Sebagai penyelesaian, Cik Reyes menyebut keperluan untuk desentralisasi di peringkat negara dan antarabangsa. Beliau juga menekankan keperluan untuk menilai bagaimana ruang dan sektor yang berbeza boleh bersilang di dalamnya kerja penglibatan belia.

"Kita tidak perlu menganggap perspektif belia sebagai sesuatu yang harus dimasukkan ke sudut kerja kita, tetapi sebagai sesuatu yang ada dalam semua kerja kita."

Mariana Reyes

Apakah jenis alat/instrumen yang anda perlukan untuk menerapkan nilai berpusatkan belia ini dalam kerja yang organisasi anda lakukan? Apakah jenis cara anda telah melihat nilai yang terkandung dalam kerja anda dalam bidang ini?

Menonton sekarang: 43:23

Encik McCabe menerangkan bagaimana organisasi perlu menyelaraskan kerja mereka dengan "segi tiga kejayaan, rangka kerja yang berpusat:

 • Bajet yang mantap.
 • Kakitangan yang mencukupi.
 • Strategi yang disesuaikan.

Beliau juga menekankan keperluan untuk dasar panduan yang kukuh, menawarkan sebagai contoh baik pulih semasa USAID dasar penglibatan belianya. Beliau menerangkan proses menerima maklum balas melalui sesi mendengar dengan golongan muda dan menyemak dasar supaya ia termasuk:

 • Bahasa yang lebih mudah diakses.
 • Memperkasakan kerjasama.
 • Mengandungi mekanisme akauntabiliti.
 • Akhirnya berhubung dengan orang muda.

Beliau juga membincangkan beberapa inisiatif dan alat yang bertujuan untuk mengembangkan skop perkongsian dan penglibatan USAID. The Alat Penilaian Pengaturcaraan Belia (YPAT), dibangunkan oleh USAID, tersedia dalam beberapa bahasa. Ia boleh digunakan oleh organisasi untuk menilai sendiri sama ada mereka cukup menggalakkan Pembangunan Belia Positif (PYD) atau tidak. PYD merujuk kepada satu set penunjuk yang mengelilingi daya tahan golongan muda dari segi aset, agensi dan akses kepada peluang sivik atau ekonomi. Encik McCabe juga membincangkan Inisiatif LEAD Global. Ia bertujuan untuk menyokong satu juta pembuat perubahan global muda dengan menumpukan pada pembinaan kemahiran dan pendidikan serta penyertaan dan kepimpinan sivik dan politik. The Kit Alat LEAD Global membolehkan organisasi mengkaji bagaimana program yang berbeza telah melibatkan belia dalam pelbagai sektor di seluruh dunia. Ia menyediakan maklumat tentang cara mencampur dan memadankan campur tangan dengan cara yang sesuai dengan keperluan unik organisasi.

Encik McCabe juga menekankan kepentingan menyokong inovasi belia menggunakan pembelajaran dan teknologi kolaboratif. Beliau menyifatkan betapa sebagai sebuah organisasi yang besar dan birokrasi, adalah sukar bagi USAID untuk menyalurkan sumber secara terus kepada pertubuhan pimpinan belia. Untuk tujuan ini, pihak Inisiatif Youth Excel telah dilancarkan untuk menyokong penyelidikan pelaksanaan organisasi pimpinan belia. Selain itu, USAID YouthLead program melibatkan 50 pemimpin muda dari seluruh dunia untuk membangunkan platform dalam talian untuk dan oleh golongan muda. Melalui YouthLead.org, 14,000 orang muda menganjurkan webinar mingguan, mencipta kit permulaan dan mengatur untuk mengambil tindakan terhadap isu utama dalam komuniti mereka.

Banyak organisasi cuba memperbaiki cara mereka bekerja dengan golongan muda. Untuk melakukan ini, ramai telah memilih untuk menggabungkan kaedah baru penglibatan belia, seperti reka bentuk berpusatkan manusia. Dalam pengalaman anda, adakah anda merasakan strategi yang digunakan benar-benar berubah (iaitu, adakah ia benar-benar baru)? Apakah yang anda akan katakan kepada organisasi yang menyedari bahawa mereka tidak berjaya menarik minat belia dan sedang mencuba strategi yang unik?

Menonton sekarang: 51:09

Cik Reyes bercakap tentang cara mengejar strategi baru yang kompleks boleh menyebabkan organisasi mengabaikan cara yang lebih kecil dan mudah untuk meningkatkan penglibatan belia. Beliau membincangkan contoh reka bentuk berpusatkan manusia (HCD), yang lebih mudah dan memerlukan sumber yang lebih sedikit daripada kaedah lain; bagaimanapun, banyak organisasi percaya bahawa ia memerlukan penstrukturan semula yang besar bagi reka bentuk program mereka. Cik Reyes menerangkan bagaimana HCD boleh dilaksanakan pada skala yang lebih kecil, seperti dalam perbualan semasa mesyuarat. Dengan memfokuskan pada melaksanakan perubahan pada peringkat makro, banyak organisasi mengabaikan peluang untuk membuat perubahan yang lebih kecil dan lebih mudah.

“Kadang-kadang kita boleh terperangkap dalam memikirkan cara 'terbaik' untuk melakukan sesuatu sehingga kita terlepas pandang peluang yang besar tetapi lebih kecil. Apabila kita berbuat demikian, kita terlepas titik refleksi utama di mana kita boleh berfikir secara lebih holistik tentang cara bekerja dengan golongan muda.”

Mariana Reyes

Cik Aguilera meluaskan pandangan Cik Reyes tentang bagaimana organisasi boleh terlepas peluang berpotensi dan mengehadkan diri mereka dengan menumpukan berlebihan pada kaedah atau model tertentu. Beliau menjelaskan keperluan untuk organisasi mengenal pasti keutamaan mereka dan meneroka sepenuhnya pilihan mereka sebelum memutuskan strategi. Cik Aguilera menerangkan cara organisasi harus menyesuaikan strategi mereka agar sejajar dengan konteks dan populasi belia yang mereka bekerjasama. Adalah penting untuk bekerjasama dengan golongan muda untuk mengetahui strategi yang paling berkesan daripada bergantung pada inovasi strategik yang digunakan oleh organisasi lain dalam bidang tersebut.

Bolehkah anda memberitahu kami sedikit tentang We Trust You(th)? Apakah yang kami harapkan bahawa organisasi dan yayasan boleh lakukan dengan inisiatif ini?

Menonton sekarang: 58:54

Cik Reyes menjelaskan bahawa We Trust Inisiatif Anda(th). menumpukan pada membantu organisasi mengubah suai cara mereka bekerjasama dengan belia untuk mencipta lebih banyak lagi perkongsian yang saksama dan berkesan. Beliau menjelaskan bahawa inisiatif ini mencabar NGO dan penderma untuk menyertai tiga bengkel dalam tempoh enam bulan akan datang (Januari hingga Jun). Mereka akan belajar dan membangunkan cara untuk membuat perubahan yang spesifik dan konkrit dalam cara mereka melibatkan belia. We Trust You(th) adalah dipacu nilai, tetapi juga tertumpu pada membantu organisasi membangunkan strategi praktikal. Ini termasuk:

Mengenai "Menyambung Perbualan"

Menghubungkan Perbualan” ialah siri yang disesuaikan khusus untuk pemimpin belia dan anak muda, dihoskan oleh FP2030 dan Ilmu BERJAYA. Menampilkan lima tema, dengan empat hingga lima perbualan setiap modul, siri ini memaparkan pandangan menyeluruh mengenai topik Kesihatan Reproduktif Remaja dan Belia (AYRH) termasuk Pembangunan Remaja dan Belia; Pengukuran dan Penilaian Program AYRH; Penglibatan Belia Bermakna; Memajukan Penjagaan Bersepadu untuk Belia; dan 4P pemain berpengaruh dalam AYRH. Jika anda telah menghadiri mana-mana sesi, maka anda tahu ini bukan webinar biasa anda. Perbualan interaktif ini menampilkan pembesar suara utama dan menggalakkan dialog terbuka. Peserta digalakkan untuk mengemukakan soalan sebelum dan semasa perbualan.

Siri kelima dan terakhir kami, "Aliran Muncul dan Pendekatan Transformasi dalam AYSRH," bermula pada 14 Oktober 2021, dan berakhir pada 18 November 2021.

Ingin Terjebak dengan Siri Perbualan Sebelumnya?

Siri pertama kami, yang berlangsung dari Julai 2020 hingga September 2020, memfokuskan pada pemahaman asas tentang perkembangan dan kesihatan remaja. Siri kedua kami, yang berlangsung dari November 2020 hingga Disember 2020, memfokuskan kepada pengaruh kritikal untuk meningkatkan kesihatan reproduktif golongan muda. Siri ketiga kami berlangsung dari Mac 2021 hingga April 2021 dan memfokuskan pada pendekatan responsif remaja terhadap perkhidmatan SRH. Siri keempat kami bermula pada Jun 2021 dan berakhir pada Ogos 2021 dan memfokuskan untuk mencapai populasi belia utama di AYSRH. Anda boleh menonton rakaman (tersedia dalam bahasa Inggeris dan Perancis) dan baca ringkasan perbualan untuk mengejar.

Jill Litman

Global Partnerships Intern, FP2030

Jill Litman ialah seorang senior di University of California, Berkeley yang mempelajari Kesihatan Awam. Dalam bidang ini, dia amat meminati kesihatan ibu dan keadilan reproduktif. Beliau ialah Pelatih Perkongsian Global FP2030 untuk musim luruh 2021, membantu pasukan Inisiatif Global dalam kerja mereka dengan Titik Tumpuan Belia dan tugas lain untuk peralihan 2030.

13.2K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial