Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 4 minit

Jantina, Perubahan Iklim dan Dialog Terdorong Penyelesaian

Pemimpin Belia Timbang


Pada September 2021, Ilmu BERJAYA dan Dasar, Advokasi dan Komunikasi Dipertingkatkan untuk Penduduk dan Kesihatan Reproduktif (PACE) Projek melancarkan yang pertama dalam satu siri dialog yang dipacu komuniti mengenai Wacana Hubungan Rakyat-Planet platform meneroka hubungan antara penduduk, kesihatan dan alam sekitar. Wakil daripada lima organisasi, termasuk pemimpin belia dari Penduduk, Alam Sekitar, Pembangunan PACE Persatuan Multimedia Belia, mengemukakan soalan perbincangan untuk melibatkan peserta di seluruh dunia tentang hubungan antara jantina dan perubahan iklim. Satu minggu dialog menjana soalan dinamik, pemerhatian dan penyelesaian. Inilah yang dikatakan oleh pemimpin belia PACE tentang pengalaman mereka dan cadangan mereka tentang cara wacana itu boleh diterjemahkan ke dalam penyelesaian konkrit.

Pemimpin Belia PACE

Sakinat Bello

Sakinat Bello
Bebas Daripada Inisiatif Kesedaran Plastik

Mubarak Idris

Mubarak Idris
Inisiatif Bridge Connect Africa (BCAI)

Brenda Mwale

Brenda Mwale
Platform Gadis Hijau

Joy Hayley Munthali

Joy Munthali
Platform Gadis Hijau

S: Kongsi secara ringkas pengalaman anda berkhidmat sebagai fasilitator utama untuk dialog People-Planet Connection.

Mubarak Idris, Inisiatif Bridge Connect Africa (BCAI), Nigeria: Sungguh menarik untuk mengadakan dialog terbuka mengenai perubahan iklim dan norma dan amalan jantina yang berbahaya. Beberapa peserta menghubungi saya untuk mengetahui lebih lanjut, yang menunjukkan betapa diperlukannya wacana ini.

Sakinat Bello, Bebas Daripada Inisiatif Kesedaran Plastik, Nigeria: Peserta berkongsi pengalaman mereka dari negara yang berbeza, menunjukkan isu perempuan dan perempuan muka semasa anjakan berkaitan iklim kelihatan dan tidak boleh diabaikan. Terdapat keperluan untuk pendekatan pelbagai sektor untuk menangani isu-isu ini.

Joy Munthali dan Brenda Mwale, Platform Gadis Hijau, Malawi: Ia adalah pengalaman baru dan mendebarkan untuk kami bincangkan integrasi jantina dan pintu masuk untuk pemerkasaan wanita dalam tindak balas perubahan iklim.

S: Kongsi secara ringkas latar belakang anda dalam topik tersebut. Bagaimanakah penyertaan anda dalam perbincangan berkaitan dengan kerja organisasi anda?

SB: Saya bekerja sebagai pengarah program untuk Inisiatif Kesedaran Bebas Daripada Plastik, sebuah organisasi bukan kerajaan yang berfungsi untuk mewujudkan kesedaran dan tindakan untuk memerangi degradasi alam sekitar. Kami berusaha untuk menjadikan kemampanan boleh dikaitkan untuk golongan muda dan tua sambil menyediakan penyelesaian praktikal dan mampan untuk menangani isu, terutamanya kadar perubahan iklim yang diperkuat di Nigeria.

MI: Saya bekerja sebagai pengurus kempen digital untuk BCAI, sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berfungsi untuk memperkasakan golongan muda, wanita dan gadis dengan maklumat kesihatan reproduktif yang boleh dipercayai dan berkualiti untuk membuat pilihan termaklum. Kami bekerjasama dengan komuniti tempatan di utara Nigeria untuk menguatkan suara gadis muda dan menjamin komitmen daripada pemimpin negeri dengan mencipta dan menyebarkan video advokasi berasaskan bukti yang menarik dan tertumpu pada menamatkan perkahwinan kanak-kanak dan meningkatkan akses kepada perkhidmatan perancangan keluarga belia.

JM dan BM: Kami daripada Green Girls Platform, sebuah organisasi yang diterajui wanita yang mengusahakan pemerkasaan gadis dan wanita, terutamanya menyediakan pilihan penyesuaian perubahan iklim yang mampan untuk gadis dan wanita yang sesuai dalam konteks mereka. Salah satu projek semasa kami ialah kempen advokasi mengenai pengarusperdanaan jantina dalam pelaksanaan dasar pengurusan perubahan iklim di Malawi.

S: Apakah satu pemerhatian atau komen menarik yang anda perhatikan daripada perbincangan itu?

JM dan BM: Pemerhatian yang paling luar biasa bagi kami ialah bagaimana dana pelbagai hala, seperti Dana Iklim Hijau, yang telah ditubuhkan untuk menangani perubahan iklim tidak berjaya mengarusperdanakan jantina dalam strategi pelaksanaannya.

SB: Saya memerhatikan bahawa usaha lebih tertumpu pada respons cepat dan jangka pendek apabila isu timbul, dan bukannya mengurangkannya sebelum ia berlaku atau memberikan respons jangka panjang.

S: Apakah satu soalan yang anda fikir perlu diterokai dengan lebih mendalam?

SB: Apakah tindak balas mampan jangka pendek dan panjang yang diperlukan untuk membantu menangani kelemahan wanita dan kanak-kanak perempuan berkenaan dengan perubahan iklim?

MI: Saya sangat percaya [dalam] dialog yang didorong oleh penyelesaian yang akan memaklumkan rakyat tentang cara memastikan kita menamatkan norma jantina yang berbahaya. Adalah penting bagi kita untuk mengadakan perbualan terbuka dan sesi percambahan fikiran tentang cara menyediakan penyelesaian yang akan melahirkan warganegara yang prihatin terhadap alam sekitar yang mempromosikan jantina kesaksamaan.

JM dan BM: Bagaimanakah kita boleh mengintegrasikan jantina dengan lebih bermatlamat ke dalam tindak balas dan penyesuaian perubahan iklim di peringkat komuniti, kebangsaan dan antarabangsa?

"Adalah penting bagi kita untuk mengadakan perbualan terbuka dan sesi percambahan fikiran tentang cara menyediakan penyelesaian yang akan menimbulkan warga yang sedar alam sekitar yang menggalakkan kesaksamaan jantina."

Mubarak Idris

S: Apakah yang anda ingin lakukan dengan maklumat daripada perbincangan? Bagaimana anda mencadangkan ia digunakan?

JM dan BM: Kami akan menggunakan maklumat yang dikumpul untuk menghasilkan kempen advokasi yang sengaja menumpukan pada penyepaduan jantina ke dalam tindak balas perubahan iklim dan memperkasakan wanita. Ini juga akan membantu kami menganjurkan kempen kesedaran tentang pengarusperdanaan jantina dalam tindak balas iklim supaya wanita dan gadis dimaklumkan dan diharapkan menyertai kempen advokasi kami.

MI: Saya akan menggunakan maklumat yang dikumpul untuk memaklumkan perbualan saya tentang populasi, kesihatan dan persekitaran. Adalah penting bagi golongan muda untuk mengetahui bagaimana norma masyarakat yang berbahaya mempengaruhi kualiti hidup mereka dan akses kepada keperluan kesihatan asas.

SB: Saya telah menggunakan maklumat ini semasa perbincangan kumpulan fokus mengenai wanita dan perubahan iklim untuk mencetuskan perbualan dan berhasrat untuk menggunakannya dalam perbincangan akan datang, dalam platform dalam talian dan luar talian, untuk memaklumkan keputusan dan memberi inspirasi ubah.

Building Human Capital in Africa: The Future of a Generation | Credit: World Bank, Grant Ellis
Kredit: Bank Dunia, Grant Ellis

Mengenai Ketua Perbincangan Juara Belia


Platform Gadis Hijau

Kenyataan Misi: Memastikan gadis dan wanita muda di Malawi mempunyai penyesuaian dan pengurangan yang mampan
pilihan yang membolehkan mereka dan keluarga dikeluarkan daripada kemiskinan.

Keutamaan advokasi:

  • Lebih banyak ruang untuk wanita dan kanak-kanak perempuan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti perubahan iklim.
  • Perlindungan dan promosi hak kanak-kanak perempuan dan wanita (terutamanya keganasan berasaskan jantina akibat perubahan iklim).
  • Persekitaran yang bersih dan sihat untuk semua.

Inisiatif Bridge Connect Africa

Kenyataan Misi: Melibatkan golongan muda secara kreatif ke arah menguatkan dan membina suara di sekeliling wanita
hak, kesihatan dan hak seksual dan reproduktif remaja dan belia, dan pendidikan kanak-kanak perempuan dalam komuniti mereka.

Keutamaan advokasi:

  • Kesihatan dan hak seksual dan reproduktif.
  • Pendidikan perempuan.
  • Hak wanita.
  • Pembangunan mampan.

Bebas daripada Inisiatif Kesedaran Plastik

Kenyataan Misi: Mendidik, memperkasa dan menyatukan orang ramai untuk menyokong penyelesaian perubahan iklim yang berkesan.

Keutamaan advokasi:

  • Penebangan hutan dan degradasi alam sekitar.
  • Tenaga Lestari.
  • Pemeliharaan spesies tumbuhan dan haiwan.

Respons di atas telah disunting ringan untuk panjang dan kejelasan. Sokongan editorial tambahan telah disediakan oleh Heidi Worley dan Elizabeth Leahy Madsen dari Projek PACE.

Tess E. McLoud

Penasihat Dasar, PRB

Tess E. McLoud ialah Penasihat Dasar pada pasukan Rakyat, Kesihatan, Planet PRB, di mana beliau bekerja dalam advokasi untuk inisiatif pembangunan pelbagai sektor yang menangani hubungan antara penduduk, kesihatan dan alam sekitar. Kerja beliau telah menjangkau sektor termasuk kesihatan reproduktif dan alam sekitar, dengan tumpuan kepada kerja yang dihadapi negara di Afrika dan Asia. Antara lain, beliau telah bekerja dalam pembangunan berasaskan komuniti sebagai sukarelawan Peace Corps di Thailand, mengetuai inisiatif mengenai daya tahan perubahan iklim di UNESCO, dan menguruskan program kesihatan reproduktif di Afrika francophone dengan Ipas. Tess memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam antropologi dan Bahasa Perancis dari Dartmouth, dan Ijazah Sarjana dalam Bahasa Perancis dengan tumpuan dalam pembangunan antarabangsa dari Middlebury.