Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 6 minit

Apakah Kesan Jantina dan Kuasa Terhadap Pembuatan Keputusan FP?


Menganalisis kesan ketidaksamaan jantina terhadap pengalaman membuat keputusan kontraseptif melalui lensa rangka kerja kuasa boleh memberikan pandangan kritikal. Ini boleh memberi program pemahaman yang lebih baik tentang cara menangani halangan kepada akses dan penggunaan kontraseptif wanita dan kanak-kanak perempuan.

Untuk program perancangan keluarga sukarela menjadi berkesan, mereka mesti mempertimbangkan cara di mana norma jantina mempengaruhi dan berinteraksi dengan keputusan perancangan keluarga. Norma jantina huraikan bagaimana orang daripada jantina tertentu dijangka berkelakuan dalam konteks sosial tertentu. Mereka mempengaruhi segala-galanya daripada kualiti penjagaan perancangan keluarga kepada keupayaan wanita dan kanak-kanak perempuan untuk membuat keputusan sama ada dan bila untuk menggunakan perancangan keluarga, termasuk kaedah yang mana.

Definisi Kuasa

Apa yang kita maksudkan dengan kuasa? Kuasa adalah khusus konteks; seseorang atau kumpulan mungkin mengalami tahap kuasa yang berbeza bergantung pada situasi mereka. Di samping itu, kuasa adalah relasional, yang bermaksud bahawa ia berubah sebagai tindak balas kepada rakyat dan faktor sosial yang ada. Kita boleh menerangkan empat jenis kuasa:

Power Over

Kuasa habis paling mudah dikenali ramai dan merujuk kepada penguasaan seseorang atau kumpulan ke atas orang atau kumpulan lain. Kuasa dilihat sebagai hubungan menang-kalah mutlak—untuk seseorang memperoleh kuasa, yang lain kehilangannya.

Kuasa Dalam

Kuasa dalam ialah perasaan harga diri, keyakinan diri, dan kesedaran seseorang bahawa mereka boleh bertindak atas sesuatu.

Kuasa Kepada

Kuasa kepada adalah keupayaan seseorang untuk membentuk kehidupan mereka dan mempengaruhi dunia di sekeliling mereka, keupayaan untuk mengambil tindakan dan mempengaruhi perubahan.

Kuasa Dengan

Kuasa dengan adalah kuasa sosial yang membolehkan tindakan kolektif. Kuasa adalah berdasarkan sokongan sosial dan kerjasama untuk mencipta perubahan.

Kuasa dalam, kuasa dengan, dan kuasa kepada semuanya berkaitan dengan rasa agensi dan keberkesanan diri. Keberkesanan diri merujuk kepada kepercayaan seseorang bahawa mereka mampu melakukan sesuatu tugas, dan agensi merujuk kepada kepercayaan bahawa seseorang itu mempunyai kuasa untuk mencapai matlamat melalui tindakan. Iaitu, jika seseorang berfikir mereka boleh melakukan sesuatu tugas, maka efikasi kendiri mereka adalah tinggi; namun, walaupun mereka percaya mereka boleh melakukan tugas ini, namun tiada apa yang berubah kerana kuasa luar yang mengehadkan perubahan, maka mereka tidak mempunyai agensi.

Registered Nurse works with patients and staff members. Photo © Dominic Chavez/World Bank

Bagaimanakah Kuasa dan Jantina Bersilang?

Intersectionality, istilah yang dicipta oleh Kimberlé W. Crenshaw, ialah istilah yang sering digunakan untuk bekerja dalam bidang jantina dan membayangkan bahawa jantina tidak berlaku dalam ruang hampa di luar pengenalan sosial dan struktur masyarakat yang lain (seperti bangsa atau status ekonomi seseorang). Ia membenarkan dan mengambil kira kewujudan pelbagai pengaruh dan selalunya sama penting yang mempengaruhi pengalaman seseorang.

Konsep intersectionality boleh digunakan untuk jantina dan kuasa juga. Norma jantina adalah, mengikut sifatnya, ekspresi dinamik kuasa dalam masyarakat, dan semua bentuk kuasa dibentuk oleh norma jantina yang membina atau negatif. Norma jantina negatif sering berfungsi untuk menegakkan mereka yang secara tradisinya memegang kuasa ke atas orang lain (dalam masyarakat patriarki, kumpulan ini adalah lelaki), dan menghilangkan rasa harga diri atau perasaan agensi orang lain (dalam masyarakat patriarki, kumpulan ini adalah wanita). (kuasa dalam) dan keupayaan untuk membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri (kuasa untuk). Norma jantina yang membina memajukan kesaksamaan jantina dan norma jantina negatif berusaha untuk menegakkan ketidakadilan jantina. Sebagai contoh, norma jantina yang membina akan menyokong wanita memutuskan siapa dan bila untuk berkahwin, sama seperti lelaki boleh lakukan dalam banyak konteks. Walau bagaimanapun, norma jantina yang negatif akan menyokong wanita tidak dapat memutuskan siapa atau bila untuk berkahwin, manakala pilihan yang sama ini diberikan kepada lelaki. Oleh itu, kuasa secara semula jadi adalah jantina dan norma jantina sememangnya "berkuasa".

Mengapakah Persimpangan Jantina dan Kuasa Penting kepada Program Perancang Keluarga?

Hubungan antara jantina dan kuasa membantu menjelaskan bagaimana dalam konteks yang berbeza, agensi berkembang—atau tidak. Untuk program perancangan keluarga, jantina dan kuasa mempengaruhi agensi pembuat keputusan kontraseptif wanita, atau keupayaan untuk secara bebas dan bebas membuat keputusan mengenai jika dan bila untuk menggunakan kontraseptif dan kaedah yang akan digunakan. Ini membantu program memahami bila dan mengapa wanita menggunakan kontraseptif, dan orang yang mempengaruhi keputusan itu.

Hubungan kuasa berlaku semasa pelbagai aspek membuat keputusan. Keputusan itu sendiri (kuasa untuk) adalah contoh kuasa untuk mengambil tindakan dan menggunakan kaedah kontraseptif tertentu, kuasa untuk mempengaruhi perubahan dalam hidupnya. Kawalan untuk membuat keputusan ini adalah contoh kuasa atas—sebagai contoh, kuasa ibu mertua atau kakak-isteri yang mungkin atau tidak ada ke atas keputusan wanita untuk menggunakan kaedah kontraseptif kerana kedudukannya dalam keluarga.

Dinamika kuasa tidak terhad kepada interaksi antara lelaki dan wanita: wanita selalunya boleh menggunakan kuasa ke atas wanita lain, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja, sekali gus menguatkuasakan semula struktur patriarki yang berfungsi untuk mengurangkan keupayaan wanita untuk membuat keputusan. Ini dipengaruhi oleh norma jantina seperti yang menyokong kawalan ibu mertua atau kakak-isteri bukan sahaja ke atas keputusan itu sendiri, tetapi juga kawalan mobiliti, interaksi dengan kakitangan penjagaan kesihatan dan/atau kewangan isi rumah dan peribadi. Kepercayaan bahawa seseorang boleh membuat keputusan ini—contohnya, rasa yakin diri dan kepercayaan wanita terhadap keupayaannya untuk menggunakan kaedah kontraseptif—adalah contoh kuasa dalam diri.

Di samping itu, kuasa juga berkaitan dengan rasa melibatkan diri dengan orang lain untuk mewujudkan perubahan sistemik yang positif dalam membuat keputusan kontraseptif (kuasa dengan). Kita dapat melihat ini dalam kuasa seorang wanita untuk menyokong perubahan kepada dasar dan norma masyarakat untuk menyokong wanita dan gadis lain dan keperluan perancangan keluarga mereka dengan lebih baik.

Dalam meneliti program dan projek melalui lensa jantina dan kuasa, soalan yang berguna akan termasuk:

  • Apa kumpulan jantina mempunyai kuasa dalam konteks tertentu?
  • Bagaimanakah kuasa ini mempengaruhi orang lain di sekeliling mereka (baik dalam jantina dominan dan di luarnya)?
  • Apakah norma jantina yang mempengaruhi kuasa dalam diri seseorang?

Terokai kesan jantina dan kuasa pada akses kontraseptif melalui cerita tentang seorang wanita bernama Aria.

Meningkatkan agensi wanita—kuasa dalam diri mereka untuk mempercayai bahawa mereka mempunyai keupayaan untuk membuat keputusan—adalah sukar tanpa juga menangani norma sosial yang sama ada menyokong atau menghalang peningkatan agensi ini. Dalam keadaan tertentu, ini boleh membahayakan keselamatan wanita yang hidup dalam konteks yang menentang peningkatan agensi wanita secara ganas. Oleh itu, program tidak boleh berfungsi dalam vakum, dan juga mesti melihat faktor kontekstual yang mencabar yang menyumbang kepada kepercayaan yang mengelilingi agensi semasa wanita.

Klik setiap jenis kuasa untuk contoh bagaimana program boleh menangani norma sosial untuk mengukuhkan agensi Aria dalam konteks masyarakatnya.

KUASA LEBIH

KUASA KE

Aktiviti yang menyokong wanita dan kanak-kanak perempuan akses kepada maklumat dan penjagaan, termasuk pengangkutan, janji temu sulit, dan menambah soalan tentang perancangan keluarga sukarela kepada lawatan rutin ke klinik atau pusat kesihatan.

KUASA DALAM

KUASA DENGAN

Pembentukan kumpulan wanita yang menyokong penjagaan kesihatan reproduktif dan peguambela untuk perubahan dalam dasar di peringkat tempatan.

Menggunakan Rangka Kerja Jantina dan Kuasa dalam Amalan

Masculinité, Famille, et Foi (Kejantanan, Keluarga dan Kepercayaan) DRC dan Rwanda, Tearfund, Passages Project
Tearfund and the Passages Project terlibat dengan pemimpin agama dan organisasi berasaskan kepercayaan, melaksanakan dialog komuniti dengan pasangan, dan menyediakan latihan dan bengkel untuk menangani norma jantina yang tidak saksama yang mengekang penggunaan perancangan keluarga dan menyumbang kepada perkahwinan awal dan tahap keganasan interpersonal (IPV) yang tinggi. . Projek itu termasuk latihan refleksi kritikal mengenai penggunaan kuasa dalam membuat keputusan, dinamik kuasa dalam peranan jantina, dan akauntabiliti semasa bengkel, latihan, dan dialog komuniti dengan pasangan dan pemimpin agama.

Antara yang terdedah dengan projek tersebut:

  • Penggunaan kontraseptif moden meningkat.
  • Persepsi terhadap persetujuan masyarakat terhadap peranan lelaki dalam kerja dan penjagaan anak meningkat.
  • Bilangan peserta yang merasakan bahawa "seorang isteri boleh menyatakan pendapatnya walaupun suaminya tidak bersetuju" meningkat.
  • Persepsi kelulusan komuniti terhadap IPV menurun di kalangan lelaki dan wanita.

Rangka kerja jantina dan kuasa boleh memberikan pandangan penting tentang cara norma jantina mempengaruhi pembuatan keputusan kontraseptif, dan boleh menjadi alat yang berguna untuk mereka bentuk program perancangan keluarga sukarela yang berkesan yang secara aktif berfungsi untuk mengubah dan mencabar norma jantina negatif. Program transformasi gender berusaha untuk mengubah hubungan gender untuk menggalakkan kesaksamaan. Pada asasnya program ini, dengan mencabar dan mengubah norma jantina negatif, mengukuhkan dan mewujudkan norma jantina yang positif, dan mewujudkan struktur yang menyokong jantina kesaksamaan, sedang membentuk semula dinamik kuasa dan meningkatkan keupayaan dan agensi wanita untuk membuat keputusan, termasuk yang berkaitan dengan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif.

Brittany Goetsch

Pegawai Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Brittany Goetsch ialah Pegawai Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Dia menyokong program lapangan, penciptaan kandungan, dan aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan. Pengalaman beliau termasuk membangunkan kurikulum pendidikan, melatih profesional kesihatan dan pendidikan, mereka bentuk rancangan kesihatan strategik, dan mengurus acara jangkauan komuniti berskala besar. Beliau menerima Sarjana Muda Sastera dalam Sains Politik dari The American University. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam Kesihatan Global dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Pengajian Amerika Latin dan Hemisfera dari Universiti George Washington.

41K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial