Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 5 minit

Persatuan Perancang Keluarga Nepal Tidak Meninggalkan Siapapun


Dicipta pada tahun 1959, Persatuan Perancang Keluarga Nepal (FPAN) ialah organisasi penyampaian dan advokasi perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif negara yang pertama di negara ini. Enam puluh tiga tahun kemudian, FPAN terus memastikan maklumat dan perkhidmatan perancangan keluarga (FP) tersedia dan boleh diakses oleh keluarga—tidak kira identiti, keupayaan, lokasi, jantina atau status sosioekonomi mereka.

Semasa tahun 1950-an dan 60-an, perbincangan mengenai perancangan keluarga dan seksualiti bertentangan dengan yang berlaku. norma sosial—sehingga, orang ramai secara aktif mengelak FPAN, malah menyeberang jalan untuk mengelak berjalan melepasi pejabat. Orang ramai berasa malu, dan kebiasaannya adalah menggalakkan orang ramai untuk mempunyai ramai anak. Malah, pepatah Nepal, "Semoga anak-anak anda tersebar di seluruh bukit yang jauh," akan dimainkan di Radio Nepal di seluruh negara.

Banyak yang berubah sejak itu.

Map of NepalFPAN kini bekerja di 44 daerah di Nepal, menyampaikan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) melalui 1,232 pusat penyampaian perkhidmatan, termasuk kemudahan tetap, jangkauan dan klinik bergerak. Hampir separuh daripada pelanggan FPAN menerima perkhidmatan melalui pasukan pengedaran berasaskan komuniti. Keterangkuman adalah teras kerja FPAN, dengan lebih 88% pelanggan mewakili populasi miskin, terpinggir, terpinggir secara sosial dan kurang mendapat perkhidmatan. Di samping itu, wanita membentuk lebih daripada 50% ahli lembaga FPAN; kakitangan dan struktur tadbir urus termasuk wakil belia dari kesemua tujuh wilayah.

Memandangkan sejarah menjangkau dan memberi perkhidmatan kepada populasi yang terpinggir dan kurang diwakili, termasuk orang kurang upaya, mereka yang berada di kawasan terpencil, orang yang hidup dengan HIV (PLHIV), orang yang kembali diperdagangkan, pekerja migran, orang LGBTQI, pekerja seks dan lain-lain, kami bertanya kepada FPAN untuk menggariskan komponen utamanya untuk ekuiti dan kemasukan.

Amalan Utama untuk Memperkukuh Ekuiti dan Kemasukan

Gunakan Data dan Bukti
Perancangan dan pelaksanaan berasaskan bukti adalah penting untuk FPAN kerana ia terus mengembangkan jangkauannya untuk menangani populasi yang terpinggir dan terdedah. Bukti digunakan untuk memantau capaian, menilai keberkesanan, dan merancang aktiviti baharu; oleh itu, pelajaran yang dipelajari sentiasa digabungkan. Sebagai sebahagian daripada fokus berasaskan bukti, didorong data, FPAN telah memetakan kawasan tadahannya melalui tinjauan isi rumah, dibantu oleh pekerja komuniti yang mempunyai pengetahuan luas tentang kawasan mereka. Kedudukan kekurangan digunakan untuk lebih memahami status sosioekonomi setiap kawasan tadahan untuk mencapai pelanggan yang kurang mendapat perkhidmatan dengan lebih baik. FPAN merakam statistik perkhidmatannya menggunakan penunjuknya yang miskin, terpinggir, dikecualikan dari segi sosial dan kurang diberi perkhidmatan, menggunakan bukti untuk memaklumkan pelaksanaan program.

Libatkan Komuniti Pelbagai
FPAN menyokong komuniti terpinggir dalam menuntut hak mereka kepada SRH melalui program pendidikan yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan maklumat dan perkhidmatan mereka. Sebagai contoh, FPAN telah menghasilkan bahan maklumat, pendidikan dan komunikasi (IEC) dalam braille, video yang menampilkan tafsiran bahasa isyarat dan sesi pendidikan seksualiti (CSE) komprehensif yang menyasarkan populasi yang sukar dijangkau. Sesi CSE ini disampaikan di sekolah sebagai sebahagian daripada aktiviti kokurikulum, atau di luar persekitaran sekolah oleh rakan sebaya.

Väestöliitto
FPAN adalah yang pertama di Nepal yang bertindak balas terhadap keperluan SRH pelanggan kurang upaya, melalui projek Väestöliitto di Lembah Kathmandu. Projek itu, yang dibiayai oleh Persekutuan Keluarga Finland, memberi tumpuan kepada perubahan sikap masyarakat (melalui kempen komunikasi dan penglibatan dengan aktivis dan media), advokasi, meningkatkan kualiti perkhidmatan SRH untuk orang kurang upaya, dan pertukaran pengetahuan di kalangan organisasi yang berkhidmat untuk orang ramai. orang kurang upaya, Kerajaan Nepal (GON), dan pasukan negara lain. Video ini (dalam bahasa Nepal) membentangkan cara FPAN menjangkau orang kurang upaya melalui projek Väestöliitto, menggunakan bahasa isyarat dan suara daripada Persatuan Berlian Biru, yang berfungsi untuk komuniti LGBTQI.

Libatkan Pendidik Rakan Sebaya untuk Menggerakkan Komuniti
FPAN secara aktif memaklumkan komuniti tentang perkhidmatan yang tersedia melalui Peer Educators yang diambil daripada pelbagai kumpulan seperti:

  • ODHA.
  • Orang kurang upaya.
  • Komuniti LGBTQIA+.

Mobilisasi rakan sebaya menggalakkan orang ramai untuk memaklumkan komuniti mereka sendiri tentang perkhidmatan yang tersedia dan membantu membina hubungan antara FPAN dan kumpulan yang berbeza.

Memberi Perkhidmatan Percuma Kepada Mereka Yang Memerlukannya
Sejak tahun 2004, FPAN mempunyai dasar perkhidmatan tanpa penolakan untuk penduduk miskin, terpinggir dan kurang mendapat layanan sosial.

Menyediakan Perkhidmatan Sensitif dan Tanpa Stigma
FPAN memastikan bahawa perkhidmatan SRH yang disediakan melalui klinik tetap, jangkauan dan mudah alihnya adalah inklusif dan sensitif kepada keperluan masyarakat yang pelbagai. Sebagai contoh, kem bergerak dan klinik jangkauan dijalankan di kawasan terpencil, mesra belia perkhidmatan kesihatan dan kaunseling disediakan di tapak yang dibuka pada hari Sabtu, dan Pusat Belianya memastikan pelanggan remaja dialu-alukan dan selesa.

A woman purchases sanitary pads from a pharmacist as part of a music video on on sexuality, gender and discrimination by FPAN
Seorang wanita membeli tuala wanita daripada ahli farmasi sebagai sebahagian daripada video muzik mengenai seksualiti, jantina dan diskriminasi. Kredit: FPAN.

Peguambela untuk Perkhidmatan SRH Inklusif
FPAN mempunyai unit advokasi khusus, ditubuhkan pada tahun 2004, yang berfungsi untuk perkhidmatan SRH nasional yang inklusif. Ini termasuk perkhidmatan yang mesra orang kurang upaya dan yang memenuhi keperluan orang yang mempunyai pelbagai orientasi seksual, identiti jantina dan ekspresi serta ciri seks (SOGIESC), seperti perkhidmatan identiti jantina dan terapi hormon. Usaha advokasi FPAN membantu memastikan CSE dimasukkan dalam kurikulum sekolah kebangsaan dan berusaha untuk menukar pengenalannya daripada gred tujuh kepada empat.

Pada 2014, usaha advokasi FPAN, bersama-sama dengan rakan kongsi utama yang lain, menetapkan 18 September sebagai Hari Perancang Keluarga Kebangsaan. 18 September ialah tarikh FPAN ditubuhkan secara rasmi, dan pengiktirafan GON pada hari ini mengukuhkan komitmen perancangan keluarga dan menarik perhatian dan keterlihatan awam kepada isu FP dan SRH.

Kerajaan Nepal, FPAN, dan pelbagai rakan pelaksana diwujudkan sebuah video muzik untuk membawa kesedaran kepada SRH dan pelbagai isu SOGIESC. Video itu dalam bahasa Nepal dan bermula dengan seorang wanita membeli tuala wanita daripada seorang ahli farmasi, yang membungkusnya dengan surat khabar untuk menjadikannya kurang kelihatan. Seorang pemerhati lelaki memberitahu ahli farmasi bahawa pad tidak boleh disembunyikan, tetapi dipaparkan secara terbuka, kerana isu haid dan SRH harus dibincangkan dan diterima secara terbuka. Pasangan itu kemudian memandu di sekitar bandar, menyanyi dan bertemu orang dengan pelbagai orientasi seksual. Liriknya adalah tentang penerimaan kepelbagaian.

Bergerak Cepat Semasa Kecemasan
Gempa bumi Nepal 2015 dan bencana tempatan lain, seperti Banjir sungai Koshi, menyerlahkan keperluan unik kumpulan terpinggir dan terdedah semasa krisis, kerana mereka paling berkemungkinan bergelut untuk mengakses perkhidmatan. The Persekutuan Parenthood Terancang Antarabangsa (IPPF) inisiatif tindak balas bencana, PECUT, menyokong FPAN dalam persediaan tindak balas bencana, bekerjasama dalam tempoh empat hari selepas gempa bumi 2015. Sejak gempa bumi, FPAN telah melatih kakitangan mengenai pakej perkhidmatan permulaan minimum (MISP) dan menyediakan bekalan untuk respons pantas. Usaha ini membantu FPAN menggerakkan dan bertindak balas dengan pantas terhadap pandemik COVID-19, dengan perkhidmatan bermula dalam tempoh sebulan langkah penutupan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Nepal. Sepanjang semua usaha tindak balas, FPAN melibatkan diri dan berunding secara meluas dengan kumpulan yang terdedah dan rangkaian mereka untuk menyediakan dan menyediakan perkhidmatan.

Bekerjasama Erat Dengan Kerajaan di Semua Peringkat
FPAN menyelaras rapat dengan GON di semua peringkat (persekutuan, wilayah dan perbandaran) dan membantu melengkapkan perkhidmatan kerajaan. Mengekalkan hubungan mesra, kerjasama dan sokongan dengan institusi kerajaan menyediakan peluang advokasi untuk meneruskan pendekatan inklusif FPAN.

Memastikan Pemilikan Komuniti
FPAN sangat tertanam dan terlibat dalam komuniti yang dilayaninya: Tapak perkhidmatan didirikan di atas tanah yang disediakan oleh komuniti. Selain itu, FPAN mempunyai pangkalan keahlian yang besar dengan 11,000 sukarelawan, yang memantau dan mengawal selia tapak perkhidmatan serta membantu mencari pembiayaan dan sokongan untuk organisasi. Sebagai sebuah organisasi tempatan, pemilikan komuniti adalah penting dalam operasi FPAN.

Kami berharap amalan utama untuk mengukuhkan ekuiti dan rangkuman ini berguna kepada organisasi dan projek lain yang berusaha untuk memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan dalam usaha global kami untuk mencapai matlamat FP2030.

Pranab Rajbhandari

Pengurus Negara, Breakthrough ACTION Nepal dan dan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau dengan Knowledge SUCCESS, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Pranab Rajbhandari ialah Pengurus Negara/Sr. Penasihat Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) untuk projek TINDAKAN Terobosan di Nepal. Beliau juga merupakan Penasihat Pengurusan Pengetahuan Serantau-Asia untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Beliau adalah seorang pengamal Perubahan Tingkah Laku Sosial (SBC) dengan lebih daripada dua dekad pengalaman kerja kesihatan awam. Beliau telah mengasaskan pengalaman lapangan bermula sebagai pegawai program dan dalam dekad yang lalu telah menerajui projek dan pasukan negara. Beliau juga telah berunding secara bebas di peringkat nasional dan antarabangsa untuk projek USAID, UN, GIZ. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (MPH) dari Universiti Mahidol, Bangkok, Ijazah Sarjana (MA) dalam bidang Sosiologi dari Michigan State University, Michigan dan merupakan alumni Ohio Wesleyan University.

Dr Naresh Pratap KC

Pentadbir, Persatuan Perancang Keluarga Nepal (FPAN)

Dr. Naresh Pratap KC ialah pentadbir Persatuan Perancang Keluarga Nepal (FPAN). Beliau mempunyai lebih 32 tahun pengalaman luas dalam perkhidmatan kerajaan di Nepal, menerajui program besar dan kompleks melalui perancangan program, pelaksanaan pembangunan dan pengurusan. Beliau mengetuai entiti utama negara di bawah Kementerian Kesihatan dan Penduduk yang berkhidmat sebagai pengarah Bahagian Kesihatan Keluarga (FHD), Bahagian Pengurusan Logistik (LMD), Bahagian Pengurusan, dan Pusat Kawalan AIDS dan STD Kebangsaan (NCASC). Beliau adalah ketua negara untuk Program Pengembangan Imunisasi (EPI) dan membantu melancarkan Kempen Campak 2005, salah satu acara kesihatan awam terbesar di Nepal. Beliau menyediakan kepimpinan penting untuk menetapkan asas dan mewujudkan program kesihatan ibu negara, program kesihatan terbaik di Nepal. Beliau telah menyokong penggubalan dasar khusus penyakit dengan kerjasama teknikal yang kukuh antara NGO kebangsaan dan organisasi masyarakat sivil. Beliau telah berunding dengan WHO di Indonesia dan Sudan; bekerja untuk Hospital Mjanyana, Eastern Cape, Afrika Selatan; dan sebagai Pendidik TB untuk Project HOPE, Uzbekistan. Dr. Naresh mempunyai MPH, MD, dan Diploma dalam Tuberkulosis dan Epidemiologi (DTCE).