Taip untuk mencari

Soal Jawab Waktu membaca: 6 minit

Buku Panduan Pengusaha Kedai Ubat

Alat Amalan Berimpak Tinggi Dibangunkan untuk Meningkatkan Hasil Perancang Keluarga


Pada Julai 2021, projek Penyelidikan untuk Penyelesaian Berskala (R4S) USAID, yang diketuai oleh FHI 360, mengeluarkan Pemberian Kontraseptif Suntikan Pengusaha Kedai Ubat manual. Buku panduan menunjukkan cara pengendali kedai ubat boleh menyelaraskan dengan sistem kesihatan awam untuk menyediakan campuran kaedah yang diperluaskan dengan selamat yang termasuk suntikan, serta latihan untuk pelanggan mengenai suntikan sendiri. Buku panduan ini dibangunkan di Uganda dengan kerjasama Pasukan Petugas Kedai Ubat Kebangsaan tetapi boleh disesuaikan dengan pelbagai konteks di Afrika Sub-Sahara dan Asia. Penulis penyumbang Ilmu SUCCESS Brian Mutebi bercakap dengan Fredrick Mubiru, Penasihat Teknikal Perancang Keluarga di FHI 360 dan salah seorang sumber utama yang terlibat dalam pembangunan buku panduan, tentang kepentingannya dan mengapa orang ramai harus menggunakannya.

S: Apakah komponen buku panduan pengusaha kedai ubat yang dibangunkan oleh R4S?

Drug Shop Operators of Injectable Contraception by FHI360A: Buku panduan ini menerangkan sembilan komponen yang diperlukan untuk menyokong gabungan kaedah yang diperluaskan dengan sektor swasta kedai ubat, khususnya dengan memasukkan kontraseptif suntikan. Ini adalah:

  1. Tentukan keperluan untuk pembekal kedai ubat suntikan dan suntikan sendiri.
  2. Nilaikan potensi kos untuk menambahkannya kepada perkhidmatan perancangan keluarga berasaskan komuniti.
  3. Mengintegrasikannya ke dalam dasar negara dan garis panduan perkhidmatan.
  4. Menggerakkan komuniti dan meningkatkan kesedaran tentang perkhidmatan.
  5. Memastikan sistem logistik yang menyokong pengurusan sisa yang betul dan penyediaan bekalan yang stabil.
  6. Melatih pengusaha kedai ubat untuk menyediakan perkhidmatan tersebut.
  7. Wujudkan sistem untuk penyeliaan sokongan.
  8. Dokumen dan kongsi proses dan hasil.
  9. Pastikan skala-up berjaya.

Komponen tidak semestinya berurutan.

S: Mengapakah R4S membangunkan bahan ini, dan apakah keperluan yang ia penuhi?

A: Buku panduan itu ditulis sebagai peneman kepada Pekerja Kesihatan Masyarakat Peruntukan Kontrasepsi Suntikan: Buku Panduan Pelaksanaan, diterbitkan pada 2018. Ia menggariskan panduan langkah demi langkah tentang cara menyelaraskan kedai ubat swasta dengan sistem kesihatan awam untuk menyediakan campuran kaedah yang diperluaskan dengan selamat, termasuk mentadbir kontraseptif suntikan dan melatih pelanggan mengenai suntikan diri. Buku panduan ini menyasarkan pengurus program, penggubal dasar dan mereka yang berminat untuk mengembangkan perkhidmatan perancangan keluarga berasaskan komuniti dengan bekerjasama dengan pengendali kedai ubat terlatih dan bertauliah.

Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to women in the community.
Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Buku panduan ini banyak mengambil pelajaran dan pengalaman daripada kerja yang dilakukan oleh FHI 360, Kementerian Kesihatan Uganda, dan pasukan petugas kebangsaan mengenai peruntukan suntikan kontraseptif di kedai ubat. Di Uganda, kedai ubat swasta dianggap sebagai penyedia perkhidmatan kesihatan berasaskan komuniti, namun tidak termasuk dalam strategi atau dasar perancangan keluarga negara. Oleh itu, dalam membangunkan buku panduan, kami berusaha untuk merapatkan jurang ini.

S: Apakah langkah yang diambil, dan mengapa, dalam membangunkan buku panduan?

A: Memandangkan buku panduan ini direka bentuk untuk pihak berkepentingan peringkat kebangsaan, kami mengadakan perundingan dengan pihak berkepentingan di peringkat kebangsaan, khususnya ahli pasukan petugas suntikan KB. Mereka menyokong dan membantu menyelaraskan buku panduan dengan realiti dan jangkaan di lapangan. Kandungan telah dibungkus dan disemak oleh ahli Pasukan Petugas Kedai Dadah sebelum ia dimuktamadkan dan diterbitkan.

S: Mengapakah Uganda membentangkan kajian kes yang unik?

A: Uganda ialah negara pertama di Afrika sub-Sahara yang meminda dasarnya untuk menyokong peningkatan nasional bagi campuran kaedah perancangan keluarga yang diperluaskan di kedai ubat, termasuk penyediaan dan pentadbiran kontraseptif suntikan dan suntikan sendiri pada tahun 2019. Terdapat campur tangan yang serupa. sebelum ini untuk pekerja kesihatan masyarakat yang dilatih untuk mentadbir suntikan.

S: Apakah pangkalan pengguna utama yang mencari kontraseptif suntikan dari kedai ubat, dan apakah pengalaman biasa mereka?

A: Suntikan adalah yang paling popular kaedah perancangan keluarga di Uganda tetapi, sehingga baru-baru ini, hanya ditawarkan oleh pekerja kesihatan di kemudahan kesihatan dan hospital. 10,000 kedai ubat di negara ini, yang menyediakan akses yang lebih besar kepada perkhidmatan perancangan keluarga di kawasan luar bandar yang sukar dicapai, diberi kuasa untuk membekalkan hanya kaedah bertindak pendek, bukan preskripsi seperti kondom dan pil kontraseptif kecemasan. Kami mendapati bahawa wanita muda di bawah umur 25 tahun lebih suka mendapatkan perkhidmatan perancangan keluarga dari kedai ubat kepada penyedia perkhidmatan lain. Ini terutamanya kerana kedai ubat selalunya lebih dekat dengan rumah dan oleh itu mudah diakses, mempunyai stok kontraseptif, dan mempunyai waktu operasi yang panjang berbanding dengan pusat kesihatan awam. Kami juga menetapkan bahawa lelaki dan wanita dalam komuniti secara amnya meluluskan kedai ubat yang menyediakan depot medroxyprogesterone acetate (DMPA), kontraseptif suntikan yang sangat berkesan dan selamat untuk kebanyakan wanita dan juga boleh ditadbir sendiri. Pelanggan inginkan kemudahan dan kebolehpercayaan dalam mengakses perkhidmatan perancangan keluarga.

“Suntikan adalah kaedah perancangan keluarga yang paling popular di Uganda…10,000 kedai ubat di negara itu…dibenarkan untuk membekalkan hanya kaedah bertindak pendek, bukan preskripsi seperti kondom dan pil kontraseptif kecemasan.”

S: Apakah cabaran yang anda jangkakan untuk mendapatkan pihak berkepentingan utama menggunakan buku panduan tersebut, dan bagaimanakah projek tersebut cuba menanganinya?

Community Health Worker - Provision of Injectable ContraceptionA: Kedai ubat beroperasi secara berbeza dalam pelbagai dasar dan konteks operasi, jadi buku panduan boleh digunakan secara berbeza di pelbagai negara. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa buku panduan telah dibangunkan sebagai tambahan kepada akses berasaskan komuniti kepada buku panduan suntikan, dan oleh itu mungkin mencabar untuk menggunakan atau melancarkan dalam konteks tanpa program perancangan keluarga komuniti terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, di negara yang terdapat kedai ubat dan kumpulan kerja farmasi atau pasukan petugas petugas atau projek perancangan keluarga komuniti, seperti yang berlaku di Uganda, R4S telah memastikan bahawa buku panduan itu disebarkan secara meluas dan memantau penggunaannya.

S: Semasa proses membangunkan buku panduan, apakah yang R4S pelajari dan bagaimana mereka memasukkannya ke dalam produk akhir?

A: Daripada maklum balas yang kami terima semasa proses perundingan, kami mengetahui bahawa panduan itu perlu ringkas dan mudah digunakan, termasuk dalam konteks luar bandar. Buku panduan ini distrukturkan dalam bahagian dengan kandungan format peluru yang ringkas mengenai aspek utama, seperti faktor kejayaan, untuk setiap bahagian. Penyedia perkhidmatan mahukan contoh praktikal penyediaan kontraseptif suntikan, jadi kami menyertakan contoh sebagai petikan daripada pengalaman pengguna dan kotak teks dengan cerita advokasi dari Uganda dan Tanzania, antara lain. Dan sementara buku panduan itu dibangunkan di peringkat kebangsaan, kami mengetahui bahawa pihak berkepentingan berminat dengan pelan penyebaran peringkat sub-nasional dan komuniti yang jelas. Penyebaran di peringkat ini telah dipastikan melalui pasukan petugas kedai ubat kebangsaan, dan pusat perancang keluarga Kementerian Kesihatan menugaskan NGO untuk memastikan penyebaran buku panduan berlaku di kawasan tempat mereka bekerja.

"Daripada maklum balas yang kami terima semasa proses perundingan, kami mengetahui bahawa panduan itu perlu ringkas dan mudah digunakan, termasuk dalam konteks luar bandar."

S: Beritahu kami sedikit tentang cara kedai ubat swasta berfungsi di Uganda. Bagaimanakah mereka menyelaraskan dengan sistem kesihatan yang lebih besar? Apakah cabaran yang ada?

A: Di Uganda, kedai ubat diiktiraf dalam sistem kesihatan sebagai penyedia perkhidmatan kesihatan untuk keuntungan swasta. Mereka didaftarkan, dilesenkan dan dikawal oleh Pihak Berkuasa Dadah Kebangsaan, sebuah badan kerajaan. Kedai ubat terletak di dalam komuniti dan kebanyakannya beroperasi secara runcit. Oleh itu, mereka adalah sebahagian daripada sistem perkhidmatan kesihatan masyarakat.

Salah satu cabaran utama yang dihadapi dalam operasi kedai ubat di Uganda ialah peraturan. Banyak kedai ubat tidak berlesen dan, oleh itu, mungkin tidak mematuhi piawaian Kementerian Kesihatan yang ditetapkan. Program FHI 360 Uganda menangani cabaran ini dengan mengakreditasi dan menjenamakan kedai ubat yang kami bekerjasama, yang membantu memastikan kualiti dan keselamatan perkhidmatan yang disediakan serta meningkatkan kepercayaan pelanggan. Program ini memudahkan hubungan melalui latihan dan penyeliaan sokongan kedai ubat yang mengambil bahagian ke kemudahan kesihatan awam berhampiran untuk kualiti perkhidmatan, stok bekalan, dan pengurusan sisa.

“Salah satu cabaran utama yang dihadapi dalam operasi kedai ubat di Uganda ialah peraturan…Program FHI 360 Uganda menangani cabaran ini dengan mengakreditasi dan menjenamakan kedai ubat yang kami bekerjasama…”

S: Bagaimanakah buku panduan kedai ubat bertujuan untuk mengurangkan cabaran penyelarasan di kalangan kedai ubat swasta dan sistem kesihatan awam?

A: Buku panduan itu menekankan keperluan untuk pelesenan, akreditasi, dan penjenamaan kedai ubat untuk tujuan membina kepercayaan dengan masyarakat dan sistem kesihatan. Ia menekankan kepentingan penyeliaan rutin–sebaik-baiknya setiap suku tahun–sokongan oleh pasukan kesihatan daerah dan pasukan pelaksana projek. Buku panduan itu mengesyorkan agar hubungan yang kukuh dengan pusat kesihatan awam harus dipupuk untuk meningkatkan pematuhan terhadap prosedur pelaporan dan pelupusan sisa. Juga, mekanisme pelaporan sektor swasta harus dibangunkan dan disepadukan dalam Sistem Maklumat Kesihatan Daerah (DHIS2), dan persatuan kedai ubat (biasanya tidak berfungsi, tidak wujud, atau lemah) harus dihidupkan semula atau dibentuk untuk membantu kedai ubat menyelaras dengan sektor awam, serta memupuk kawal selia kendiri dan pembelajaran rakan sebaya.

Community health worker during a home visit.
Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

S: Memandangkan buku panduan itu menerima sejumlah besar pengambilan dan penggunaan, apakah yang diharapkan R4S akan menjadi kesan ke atas hasil perancangan keluarga?

A: Kedai ubat sektor swasta merupakan penyumbang penting kepada sistem kesihatan yang lebih baik, dan mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjangkau pelanggan yang memilih perkhidmatan swasta berbanding perkhidmatan awam kerana halangan sosial dan sistem seperti stigma dan diskriminasi. Kemudahan persendirian selalunya lebih diingini kerana ia terletak lebih dekat dengan tempat tinggal mereka dan dibuka pada waktu malam, dan pada hujung minggu. Kami berharap negara-negara yang berhasrat untuk memperkenalkan program perancangan keluarga yang melibatkan kedai ubat dengan komponen kontraseptif suntikan akan, dalam sumber ini, mencari alat berguna yang boleh mereka gunakan untuk menubuhkan, mengurus dan meningkatkan program perancangan keluarga dengan berkesan.

Lawati blog R4S untuk membaca lebih lanjut tentang kerja projek.

Brian Mutebi

Penulis Penyumbang

Brian Mutebi ialah seorang wartawan yang memenangi anugerah, pakar komunikasi pembangunan, dan pejuang hak wanita dengan pengalaman menulis dan dokumentasi yang mantap selama 11 tahun tentang jantina, kesihatan wanita dan hak serta pembangunan untuk media nasional dan antarabangsa serta organisasi masyarakat sivil. Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Bill & Melinda Gates menamakan beliau sebagai salah seorang daripada "120 Bawah 40: Generasi Baharu Pemimpin Perancang Keluarga" atas kekuatan kewartawanan dan advokasi medianya mengenai perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Beliau ialah penerima Anugerah Belia Keadilan Gender di Afrika 2017, yang disifatkan oleh News Deeply sebagai "salah seorang pejuang hak asasi wanita terkemuka di Afrika." Pada 2018, Mutebi telah dimasukkan dalam senarai berprestij Afrika "100 Orang Muda Afrika Paling Berpengaruh."

13.4K views
Share via
Copy link
Dikuasai oleh Snap Sosial