Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 8 minit

Belia, Iman, dan Kontrasepsi di Afrika Francophone


Di Afrika francophone, golongan muda berumur 15–24 mengalami kesukaran untuk mengakses maklumat dan perkhidmatan perancangan keluarga (FP) berkualiti. Di samping itu, mereka mempunyai kadar pemberhentian kontraseptif yang lebih tinggi daripada wanita yang lebih tua dan sangat sensitif terhadap kesan buruk. Pada Mac 2022, Biro Rujukan Penduduk (PRB) telah mengadakan empat siri webinar sebagai susulan kepada dialog mengenai penggunaan kontraseptif belia mampan yang dimulakan pada 2021. Siri webinar ini disokong oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID) yang dibiayai Projek PACE, dengan kerjasama Knowledge SUCCESS.

Baca versi Perancis di sini.

Biro Rujukan Penduduk Siri webinar Mac 2022 menghimpunkan wakil daripada Kementerian Kesihatan Republik Demokratik Congo (DRC), Guinea dan Mali, pertubuhan belia, pemimpin agama serta rakan kongsi teknikal dan kewangan (TFP) yang komited untuk meningkatkan akses FP untuk belia. Ahli panel membincangkan akses FP yang mampan untuk belia berdasarkan analisis PACE terhadap landskap dasar di dalam Perkongsian Ouagadougou (OP) negara. Alat komunikasi yang dibangunkan projek yang direka untuk mengukuhkan dialog berasaskan bukti mengenai FP untuk belia menyokong perbincangan.

Ringkasan Sesi Webinar

Webinar 1: 8 Mac 2022, Mengekalkan Penggunaan Kontraseptif Belia dalam Konteks Komitmen FP2030

Tonton detik penting (dalam bahasa Perancis): 00:00–42:50 dan 1:16:25–1:17:40

Moderator: Cik Aissata Fall, Wakil Wilayah untuk Afrika Barat dan Tengah – PRB
Ahli panel:

 1. Cik Fatou Diop, ahli pengasas kumpulan perundingan FP2030 bagi pertubuhan masyarakat sivil muda, Senegal.
 2. Dr. Simon Mambo, pengasas bersama/pengarah eksekutif, Perikatan Belia untuk Kesihatan Reproduktif, Republik Demokratik Congo.
 3. Dr. Siré Camara, ketua Bahagian Perancang Keluarga di Direktorat Kebangsaan Kesihatan Keluarga dan Pemakanan (DNSFN) di Kementerian Kesihatan dan Kebersihan, Guinea.

Landskap dasar untuk penggunaan kontraseptif belia mampan di sembilan negara OP telah dianalisis berdasarkan tujuh cadangan yang digariskan dalam PRB 2021 ringkasan dasar. Cadangan ini bertujuan untuk memastikan setiap orang muda mempunyai akses, tanpa diskriminasi, kepada kaedah kontraseptif pilihan mereka bila dan di mana mereka mahukannya. Kajian semula dokumen dasar dan kawal selia dari negara yang berbeza, termasuk Komitmen FP2030, undang-undang kesihatan reproduktif, dan Pelan Tindakan Perancang Keluarga Berbajet Kebangsaan, menunjukkan bahawa, secara keseluruhan, persekitaran dasar yang lebih luas kekal tidak menyokong penggunaan kontraseptif belia yang mampan. Kebanyakan negara mengiktiraf belia sebagai kumpulan berkeperluan khas, tetapi kemampuan, tindakan susulan yang diperibadikan, dan akses kepada rangkaian penuh kontraseptif—terutama kaedah yang ditadbir sendiri—sebahagian besarnya tidak mencukupi. Ahli panel membincangkan keutamaan untuk negara masing-masing.

"Semakan ke atas dasar dan dokumen kawal selia dari negara yang berbeza...menunjukkan bahawa, secara keseluruhan, persekitaran dasar yang lebih luas kekal tidak menyokong penggunaan kontraseptif belia yang mampan."

Di Guinea, sumber domestik yang tidak mencukupi, konteks sosio-budaya, dan kekurangan perkhidmatan mesra belia adalah semua halangan. Ketersediaan rangkaian penuh produk kontraseptif dikenal pasti sebagai isu utama dan kini sedang ditangani melalui komitmen untuk meluaskan bekalan produk di rumah sakit sekolah, sektor swasta dan garrison tentera. Dinamik ini juga berdasarkan kerjasama dengan organisasi masyarakat sivil, TFP, dan penyertaan aktif golongan muda.

Di Senegal, menangani kepelbagaian keperluan belia dikenal pasti sebagai keutamaan, memandangkan kepelbagaian mereka dari segi umur, status perkahwinan dan keadaan hidup. Pertubuhan belia akan merebut peluang yang ditawarkan oleh Pelan Tindakan Perancang Keluarga Berbelanjawan Kebangsaan baharu untuk menambah baik akses kepada kontraseptif bagi belia yang belum berkahwin, yang diabaikan dalam dokumen semasa.

Outreach team member. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Kredit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.

Akhirnya, Republik Demokratik Congo (negara di luar OP) mengutamakan akses mudah kepada kontraseptif dalam sektor swasta. Pertubuhan belia di sana telah menjalankan advokasi bermaklumat data untuk pengiktirafan keperluan khusus belia dan mendapat tandatangan kerajaan wilayah pada dekri yang menyokong rancangan lima tahun untuk akses belia kepada kontraseptif yang menekankan kepentingan penjagaan berpusatkan pelanggan.

Mac 14 dan 24,2022: kuatkan Pseni with Ykeluar dan Rberagama Leader kepada sayamenambah baik Ykeluar Aakses kepada Fkeluarga Planning Tmelalui sayanformed Ckemasyarakatan Dialog 

Webinar 2: 14 Mac 2022, Memperkukuh Perkongsian wBelia dan Pemimpin Agama untuk Meningkatkan Akses Belia kepada Perancang Keluarga 

Tonton detik penting (dalam bahasa Perancis): 31:24–32:58 dan 1:10:50–1:14:34

Moderator: Cik Célia d'Almeida, perunding komunikasi, pengarah di Odeka Media & Training
Ahli panel:

 1. Encik Aly Kébé, ahli rangkaian duta belia SRH/FP, Mauritania.
 2. Imam Abdallah Sarr, setiausaha agung Persatuan Tangan Persaudaraan, Mauritania.
 3. Dr Ben Moulaye Idriss, ketua pengarah Pejabat Kesihatan Reproduktif Kebangsaan (ONASR), Mali.
 4. Dr Konan Jules Yao, timbalan wakil, UNFPA, Republik Afrika Tengah.

Webinar 3: 24 Mac 2022, Memajukan Agenda Dasar Melalui Dialog Komuniti Bermaklumat

Moderator: Cik Célia d'Almeida, perunding komunikasi, pengarah di Odeka Media & Training
Ahli panel:

 1. Cik Hayathe Ayeva, pemimpin muda dan duta SRH/FP, Togo.
 2. Cik Marlène Quenum, presiden NGO Hello Benin, ketua gabungan pertubuhan masyarakat sivil, Benin.
 3. Cheikh Elh Oumarou Mahaman Bachir, presiden Perikatan Agama Afrika Barat, Niger.
 4. Encik Aliou Diop, presiden Persatuan Pengurus untuk Pembangunan, pusat tumpuan masyarakat sivil FP2030, Mauritania.
 5. Dr. Koudaogo Ouédraogo, wakil penduduk, UNFPA, Republik Afrika Tengah.

The peranan pemimpin agama dalam menafikan pantang larang di sekitar FP untuk belia dan mengukuhkan dialog berdasarkan bukti sudah cukup ditunjukkan. Video yang dihasilkan oleh Projek PACE dengan kerjasama pemimpin agama dan belia di Sahel menggambarkan komitmen pelbagai aliran agama untuk mempromosikan penggunaan kontraseptif belia bagi memastikan kesejahteraan ibu dan anak. Dan sementara mesej mereka dirangka dalam konteks perkahwinan tanpa mengira negara, akses kepada kontraseptif untuk semua belia—termasuk belia yang belum berkahwin—termasuk dalam dasar negara sekular seperti Mali dan Republik Afrika Tengah. Di Mali, kempen tahunan menawarkan perkhidmatan FP kepada semua pengguna tanpa sekatan, selaras dengan prinsip tanpa diskriminasi—terutamanya berkenaan golongan muda—dengan sokongan TFP.

"Dan sementara mesej mereka dirangka dalam konteks perkahwinan tanpa mengira negara, akses kepada kontraseptif untuk semua belia-termasuk belia yang belum berkahwin-termasuk dalam dasar negara sekular seperti Mali dan Republik Afrika Tengah."

Semua ahli panel menyedari kepentingan memaklumkan komunikasi FP dengan bukti, seperti data Tinjauan Demografi dan Kesihatan (DHS) dan Tinjauan Kluster Berbilang Penunjuk (MICS) tetapi menyatakan bahawa ia masih tidak mencukupi untuk menyokong dialog dan advokasi. Data sedia ada, selalunya kuantitatif dan khusus masa, tidak memberikan gambaran tentang dinamika penggunaan kontraseptif belia. Analisis sekunder data negara boleh membantu menjelaskan pemberhentian kontraseptif dan menyampaikan kesan kesan sampingan untuk meningkatkan pemesejan untuk kedua-dua penggubal dasar dan masyarakat. Mereka juga penting untuk menunjukkan, sebagai contoh, peranan FP dalam mengurangkan kematian ibu dan neonatal serta kadar kehamilan awal. Ahli panel menekankan keperluan untuk rangka kerja tadbir urus dan penyelarasan untuk lebih cekap menggunakan data yang dihasilkan oleh negeri dan TFP. TFP digalakkan untuk menerbitkan data yang mereka hasilkan di tapak web mereka untuk pemantauan yang lebih baik terhadap komitmen OP dan FP2030.

Webinar 4: 29 Mac 2022, Memperkukuh Pemimpin Masyarakat sebagai Sekutu untuk Penggunaan Kontraseptif Belia Berterusan

Tonton detik penting (dalam bahasa Perancis): 1:09:54–1:11:41 dan 1:20:08–1:22:00

Moderator: Cik Aissata Fall, wakil wilayah untuk Afrika Barat dan Tengah, PRB
Ahli panel:

 1. Cik Sorofing Traoré, pusat tumpuan belia UCPO/FP2030, Mali.
 2. Dr. Alice Ndjoka, penolong pengarah, Program Kesihatan Reproduktif Kebangsaan di Kementerian Kesihatan Awam, Kebersihan dan Pencegahan, Republik Demokratik Congo.
 3. Cik Aminatou Sar, pengarah Hab Afrika Barat dan Pejabat Senegal, PATH.
 4. Dr. Bwato N'sindi, pakar teknikal (MH/RHCS), ketua Unit Kesihatan Seksual dan Reproduktif, UNFPA, Togo.

Semasa sesi ini, para peserta berbincang cadangan dasar mengenai keperluan unik belia dan ketersediaan rangkaian penuh kontraseptif. Ahli panel (Kementerian Kesihatan, organisasi belia dan TFP) berkongsi kemajuan yang ketara, seperti kelulusan nilai dan program pendidikan kesihatan seksual di Togo, promosi oleh pihak berkuasa DRC ruang "mesra belia" di kemudahan kesihatan dan komuniti, dan kemasukan penggunaan kontraseptif belia dalam undang-undang kesihatan reproduktif negara masing-masing (DRC, Mali, Senegal, dan Togo). Walau bagaimanapun, konteks undang-undang ini masih tidak mencukupi atau tertakluk kepada kekangan sosiobudaya.

Di DRC, undang-undang mengehadkan pilihan kaedah kontraseptif kanak-kanak berumur 15 hingga 17 tahun tanpa kebenaran ibu bapa dan melarang akses tanpa kebenaran ibu bapa bagi mereka yang berumur di bawah 15 tahun. Di Mali dan Togo, prasangka, kekurangan penyedia penjagaan kesihatan yang mesra belia kemahiran kaunseling, dan pengaruh pemimpin agama konservatif adalah halangan utama. Walaupun komitmen yang semakin meningkat oleh masyarakat sivil dan pemimpin agama, halangan sosiobudaya kekal. Semua bersetuju bahawa tiada peningkatan ketara dalam akses belia kepada kontraseptif telah dibuat, menekankan keperluan untuk mengukuhkan pengiktirafan dan penglibatan belia sebagai pelakon sepenuhnya dalam pembangunan dasar dan program.

Youth outreach team
Jonathan Torgovnik/Getty Images/Imej Pemerkasaan.

Kesimpulan dan Cadangan

Landskap dasar di negara OP kekal tidak menyokong penggunaan kontraseptif belia yang mampan. Walaupun terdapat kemajuan dari segi komitmen yang kukuh dan peraturan baharu, golongan muda menghadapi pelbagai cabaran dalam mendapatkan akses yang mampan kepada kaedah kontraseptif moden pada bila-bila masa dan di mana mereka mahu. Sekatan berdasarkan umur, kos dan kecenderungan penyedia adalah semua halangan yang mesti kita atasi. Memandangkan keadaan berterusan ini, penyertaan belia yang bermakna tidak boleh dianggap sebagai pilihan. Belia mewakili majoriti penduduk dan mesti terlibat sepenuhnya dalam pembentukan dasar yang memberi kesan kepada mereka dan masa depan mereka. Mereka mesti mempunyai pengetahuan yang diperlukan untuk didengari dan memastikan keperluan khusus mereka dipertimbangkan dengan teliti. Sebagai pelakon sepenuhnya dalam masyarakat, mereka adalah sekutu kerajaan. Dalam masyarakat secara asasnya dipandu oleh iman, pemimpin agama adalah kuasa untuk mengukuhkan dialog dan membongkar kepercayaan palsu. Kerjasama mereka dengan belia untuk membawa perubahan positif mesti disokong untuk menguatkan komunikasi berasaskan bukti yang relevan, menggunakan mesej yang sesuai dan dikongsi oleh semua.

"Sekatan berdasarkan umur, kos dan kecenderungan penyedia adalah semua halangan yang mesti kita atasi."

Sumber Utama (klik untuk mengembangkan)

Sumber projek PACE berikut telah dikongsi semasa siri webinar:

 • Amalan Terbaik untuk Penggunaan Kontraseptif Mampan Di Kalangan Belia: Ringkas dasar ini menerangkan corak pemberhentian kontraseptif di kalangan belia dan meringkaskan bukti tentang pemacu pemberhentian— iaitu, kebimbangan kaedah dan kualiti penjagaan. Ia membentangkan analisis baharu unsur-unsur utama ketidakpuasan hati terhadap perkhidmatan FP di kalangan belia yang mungkin menyumbang kepada pemberhentian kontraseptif. Ia menerangkan dasar dan strategi program yang boleh meningkatkan kesinambungan kontraseptif di kalangan wanita muda yang ingin mencegah, melambatkan atau menjangkau kehamilan.
 • Membina Keyakinan Komuniti dan Dialog tentang Iman, Kecacatan Alat Kelamin Wanita dan Perancangan Keluarga—dalam bahasa Perancis (Mauritania): PRB bekerjasama dengan Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) dan Cadre des Religieux pour la Santé et le Developpement (CRSD) untuk mengadakan kumpulan pelbagai disiplin yang komited terhadap jarak kelahiran di kalangan pasangan suami isteri dan pengabaian amalan pemotongan dan pemotongan alat kelamin wanita (FGM/C) di Mauritania. Kumpulan pelbagai disiplin ini dianggotai oleh wakil Kementerian Kesihatan, ketua agama, belia, dan penderma. Kumpulan itu mengesahkan pembangunan dan pengeluaran video yang ditujukan kepada pemimpin agama dan belia di Mauritania dan Sahel. Tujuan video itu adalah untuk memangkin dialog serantau dan nasional mengenai persimpangan positif antara Islam dan keperluan kesihatan dan kesejahteraan reproduktif wanita dan belia Mauritania. Ia menunjukkan kemungkinan bentuk kerjasama antara pemimpin agama dan belia untuk mewujudkan persekitaran yang membolehkan dasar dan program kesihatan reproduktif belia.
 • Tiada yang Pantang Larang! (Wilayah Sahel): Pembentangan ENGAGE ini menunjukkan bagaimana komuniti agama dan belia di Sahel boleh bekerjasama untuk memajukan masa depan rantau ini dengan mempromosikan dialog yang jujur dan terbuka serta dengan mengutamakan toleransi sosial. Ia menyerlahkan bagaimana pemimpin agama boleh menggunakan pengaruh mereka dengan cara yang positif untuk mengecam amalan perkahwinan kanak-kanak dan FGM/C. Pembentangan itu juga mengukuhkan mesej bahawa pemimpin agama di rantau ini bersedia untuk menggalakkan penggunaan FP dalam kalangan pasangan muda yang berkahwin dan menyokong program pendidikan kehidupan berkeluarga.
 • Senegal komited: Agama dan Kesihatan Keluarga: Pembentangan ini merupakan alat advokasi untuk menghubungkan isu kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga kepada sikap dan kepercayaan berasaskan kepercayaan. Berdasarkan kepada pemimpin masyarakat dan agama, ia menghubungkan kesan perancangan keluarga dan jarak kelahiran kepada hasil positif untuk penjagaan anak, pemakanan dan pendidikan, serta sumber semula jadi. Tambahan pula, ia menggambarkan bagaimana perancangan keluarga meningkatkan kesihatan ibu dan anak serta menyumbang kepada kesejahteraan keluarga Senegal. Dengan menguraikan konsep yang kompleks dan menggunakan bahasa bukan teknikal, pembentangan menunjukkan bagaimana pemimpin agama di Senegal boleh membimbing keluarga untuk menjalani kehidupan rohani, bahagia dan sihat.
 • Landskap Dasar untuk Mengekalkan Penggunaan Kontraseptif Belia di Sembilan Negara Perkongsian Ouagadougou—dalam bahasa Perancis: Analisis ini menyemak status pelaksanaan tujuh syor ringkas dasar di seluruh sembilan negara OP. Setiap pengesyoran dipecahkan kepada kriteria yang mana penunjuk ditetapkan. Semakan ke atas dasar dan dokumen program memungkinkan untuk menetapkan penarafan kepada setiap penunjuk. Kaedah analisis menilai kebolehcapaian segera atau kekurangannya untuk golongan muda berumur 15 hingga 24 yang memerlukan perkhidmatan FP; penarafan untuk setiap penunjuk adalah, oleh itu "Ya" atau "Tidak." Objektif analisis adalah untuk menyediakan peguam bela dengan maklumat dan data daripada dokumen negara untuk memaklumkan mesej mereka dan perbincangan mereka dengan pembuat dasar.
Oumou Keita

Pegawai Program Kanan, PRB Afrika Barat dan Tengah

Dengan MBA dalam Ekonomi Kesihatan daripada CESAG di Dakar dan ijazah Sarjana dalam Kesihatan Awam dari Universiti Bordeaux IV, beliau komited untuk memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif yang berkualiti untuk semua dalam semua konteks. Beliau mempunyai kepakaran khusus dalam pembangunan dan penilaian program strategik mengenai isu kesihatan reproduktif (kesihatan ibu dan neonatal, perancangan keluarga, kesihatan reproduktif remaja). Akhir sekali, beliau mengusahakan pengeluaran data melalui kos program dan fail pelaburan untuk menyokong advokasi dan komunikasi dengan pembuat dasar awam dan pelakon pembangunan lain. Oumou kini merupakan pelajar PhD di Sekolah Kesihatan Awam Universiti Montreal. Penyelidikan beliau memberi tumpuan kepada cabaran dan peluang dari segi tadbir urus dan pembiayaan mampan pengenalan penjagaan diri dalam penjagaan kesihatan primer di Senegal.