Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 12 minit

Rekap: Menjawab Keperluan SRHR Wanita dan Gadis Orang Asli

Mengukur Kesihatan dan Hak Seksual dan Reproduktif dalam Konteks Global


Awal tahun ini, Komuniti, Perikatan & Rangkaian (CAAN) dan Rangkaian IBP Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) bekerjasama dalam a siri daripada tujuh webinar tentang memajukan SRHR wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV. Setiap webinar memaparkan perbincangan yang kaya, mengetengahkan rancangan negara dan status wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV dan jangkitan kelamin lain di setiap negara.

Adakah anda terlepas mana-mana atau kesemua tujuh webinar ini? Sekarang adalah peluang anda untuk terperangkap! Di bawah, kami telah menyediakan rekap webinar setiap negara, dengan petikan yang diserlahkan dan pautan ke segmen tertentu.

Inisiatif Penyelidikan Komuniti, Perikatan & Rangkaian (CAAN).

Komuniti, Perikatan & Rangkaian (CAAN) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dan merupakan platform penting untuk Orang Asli yang hidup dengan HIV dan jangkitan kelamin lain. 

Pada tahun 2017, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan a garis panduan disatukan mengenai kesihatan dan hak seksual dan reproduktif (SRHR) wanita yang hidup dengan HIV. Menggunakan garis panduan ini, CAAN mereka bentuk projek penyelidikan lima tahun. Matlamatnya adalah untuk menangani bukti yang menonjolkan akses yang tidak saksama kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti untuk wanita Orang Asli. Hidup dengan HIV, mereka menghadapi kelemahan yang melampau kepada keganasan berasaskan jantina dan pelanggaran SRHR.

Baca lebih lanjut mengenai projek penyelidikan

Tujuan projek penyelidikan-dipanggil Mengukur Kesihatan dan Hak Seksual dan Reproduktif: Menjawab Keperluan Wanita dan Gadis Orang Asli dalam Konteks Global—adalah untuk membangunkan rangka kerja Orang Asli yang menggalakkan dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui ulasan skop, perbincangan kumpulan fokus dan tinjauan, projek ini bertujuan untuk mewujudkan kit alat khusus wanita Orang Asli yang sesuai dengan budaya tentang SRHR. Projek ini sedang dilaksanakan serentak bersama pertubuhan Orang Asli tempatan di tujuh negara, termasuk:

 • Kanada.
 • Guatemala.
 • India.
 • Nepal.
 • New Zealand.
 • Nigeria.
 • Peru. 

Projek ini mempunyai tiga matlamat khusus:

 1. Peningkatan pemahaman tentang halangan yang mempengaruhi pengumpulan data, analisis, penggunaan dan komunikasi yang berkaitan dengan SRHR wanita dan gadis Orang Asli hidup dengan HIV.
 2. Peningkatan perkongsian untuk memaklumkan pengaturcaraan, perancangan dan pembelajaran penjagaan SRHR.
 3. Peningkatan kapasiti penyelidik Orang Asli dan sekutu masa depan, profesional masyarakat sivil, dan pemimpin dalam negara untuk mengumpul, menganalisis, berkomunikasi dan menggunakan data dengan berkesan.

Pada Mac dan April 2022, CAAN dan Rangkaian IBP Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) bekerjasama dalam a siri tujuh webinar (satu setiap negara). Setiap webinar termasuk:

 • Pengenalan kepada projek penyelidikan.
 • Menampilkan penceramah Orang Asli yang menyampaikan cabaran dan peluang khusus konteks dalam memajukan SRHR wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV.
 • Perbincangan tentang cara untuk melaksanakan garis panduan untuk menyokong SRHR wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV.

Setiap webinar adalah unik, dengan penceramah mengetengahkan rancangan negara, status wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV di negara tertentu, dan perbincangan yang kaya. 

Pengenalan kepada Inisiatif Penyelidikan CAAN

Setiap webinar bermula dengan pengenalan kepada inisiatif penyelidikan CAAN oleh sama ada Dr. Patricia Mahecha, pengurus penyelidikan global, atau Carrie Martin, penyelaras penyelidikan wanita Orang Asli di CAAN, dan pengguna pengetahuan utama projek yang dicalonkan.

Sorotan

“Sepanjang projek ini, pengetahuan Orang Asli akan disepadukan daripada reka bentuk, pembangunan, penyebaran dan penilaian, dan kami akan berusaha untuk mempertahankan prinsip kesaksamaan, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan dalam kalangan semua populasi yang akan kami berinteraksi. Oleh itu, upacara Orang Asli dan aktiviti tradisional diberi penghormatan sepanjang projek untuk membantu membimbing hubungan yang selamat dan sihat.”

Dr. Patricia Mahecha, Pengurus Penyelidikan Global
 • CAAN sedang melaksanakan projek penyelidikan lima tahun untuk membangunkan rangka kerja Orang Asli yang menggalakkan dan meningkatkan kesejahteraan. Projek ini sedang berusaha untuk mengukuhkan rangkaian global sambil juga membina kapasiti tempatan dalam berasaskan bukti dan relevan dari segi budaya SRHR.
 • Projek ini memusatkan wanita dan gadis Orang Asli. Ia memastikan mereka dilengkapi dengan pengetahuan untuk membuat keputusan terbaik tentang kehidupan seksual dan reproduktif mereka. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan keupayaan wanita dan gadis Orang Asli untuk melibatkan diri dalam semua peringkat penyelidikan sambil mengukuhkan perkongsian Orang Asli dan bersekutu global.
 • Soalan kajian projek adalah:
  • Apakah isu budaya dan struktur asas yang dihadapi oleh wanita dan gadis Orang Asli dalam mengakses SRHR yang selamat dan berkesan?
  • Apakah beberapa peluang budaya dan struktur yang boleh meningkatkan akses wanita dan gadis Orang Asli kepada SRHR yang selamat dan berkesan?
  • Apakah penyelesaian yang sesuai dan responsif budaya untuk memajukan wanita Orang Asli dan SRHR kanak-kanak perempuan?
  • Bagaimanakah kita membina kapasiti lelaki Orang Asli untuk menyokong pengoptimuman SRHR wanita dan gadis Orang Asli?
 • Matlamat keseluruhan pasukan adalah untuk membangunkan rangka kerja Orang Asli yang menggalakkan dan meningkatkan kesejahteraan. Ia merancang untuk menyiasat:
  • Halangan asas kepada SRHR.
  • Membangunkan penyelesaian bermaklumat budaya.
  • Mentor dan melatih wanita Orang Asli.
  • Menyokong pengukuhan kapasiti di kalangan lelaki dan budak lelaki yang mengenal diri Orang Asli sebagai penyokong dan agen perubahan untuk SRHR.
 • Aktiviti dan penyampaian projek termasuk:
  • Kajian skop khusus untuk SRHR dalam kalangan Wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV.
  • Perbincangan kumpulan fokus.
  • Tinjauan yang ditadbir oleh wanita Orang Asli yang hidup dengan, atau terjejas oleh, HIV.
  • Kit alat yang sesuai dengan Orang Asli mengenai SRHR untuk wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV.
  • Penilaian kesan projek dan kit alat.

Dengar rakaman segmen ini daripada webinar pertama (India):

Gambaran keseluruhan Garis Panduan WHO mengenai SRHR Wanita yang Hidup dengan HIV

Setiap webinar juga menyertakan gambaran keseluruhan Garis Panduan WHO mengenai SRHR wanita yang hidup dengan HIV oleh sama ada Dr. Rodolfo Gomez, penasihat serantau untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif Pan American Health Organization (PAHO), atau Manjulaa Narasimhan, saintis dengan Jabatan Seksual dan Kesihatan Reproduktif dan Penyelidikan di WHO.

Sorotan

“Pertama sekali, garis panduan ini menggunakan pendekatan yang berpusat pada keperluan dan hak wanita, kanak-kanak perempuan, dan individu pelbagai jantina yang hidup dengan HIV. Ia melihat mereka sebagai peserta aktif serta penerima sistem kesihatan yang dipercayai yang boleh bertindak balas terhadap keperluan mereka, hak mereka, kepada pilihan mereka secara holistik. Garis panduan ini menekankan promosi kesaksamaan jantina sebagai teras kepada pencapaian SRHR mereka.”

Manjulaa Narasimhan, Saintis dengan Jabatan Kesihatan Seksual dan Reproduktif dan Penyelidikan di WHO
 • WHO menerbitkan garis panduan disatukan mengenai kesihatan seksual dan reproduktif serta hak wanita yang hidup dengan HIV pada tahun 2017. Ia adalah hasil daripada proses perundingan yang luas, yang melibatkan ramai pakar kebangsaan, serantau dan global—termasuk individu dan rangkaian orang yang hidup dengan HIV (serta wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV).
 • Garis panduan ini dibangunkan kerana, dalam banyak konteks, wanita yang hidup dengan HIV tidak mempunyai akses yang saksama kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Mereka berhadapan dengan pelbagai bentuk stigma dan diskriminasi yang bersilang.
 • Garis panduan ini bertujuan untuk membantu negara memantau program dan perkhidmatan dengan lebih berkesan dan cekap. Ini memastikan bahawa mereka sesuai untuk wanita yang hidup dengan HIV.
 • Garis panduan ini berdasarkan prinsip panduan berikut: pendekatan berpusatkan wanita, hak asasi manusia, kesaksamaan gender, penglibatan masyarakat yang bermakna, dan kesihatan dan kesejahteraan.
 • Perkembangan itu bermula dengan tinjauan global, yang dijalankan oleh dan untuk wanita yang hidup dengan HIV. Ia menilai keutamaan mereka mendahului kumpulan kerja pakar.
 • Keperluan untuk penjagaan yang berkualiti dan hormat dalam kemudahan kesihatan telah diketengahkan dan cadangan menyokong persekitaran membolehkan yang selamat dan menyokong. Pelaksanaan garis panduan yang berkesan perlu khusus konteks, bertindak balas kepada keperluan masyarakat setempat.
 • Pendekatan penyertaan yang digunakan dalam garis panduan membawa kepada penubuhan kumpulan penasihat WHO bagi wanita yang hidup dengan HIV. Ia termasuk perwakilan daripada masyarakat Orang Asli.

Dengar rakaman segmen ini daripada webinar pertama (India):

Kanada

Kesihatan Seksual dan Reproduktif serta Hak Wanita Orang Asli, Gadis dan Komuniti Pelbagai Jantina yang Menghidap HIV di Kanada

Sorotan

“Kami mempunyai kemahiran untuk diteruskan. Jangan fikir anda tidak layak untuk berada dalam jawatan ini. Kerana kita perlu memastikan kerja itu dilakukan dengan cara yang betul untuk benar-benar menguatkuasakan garis panduan ini."

Claudette Cardinal (nama tradisional Wâpakwaniy), Rakan Sebaya Penyelidik Orang Asli di Pusat Kecemerlangan dalam HIV/AIDS British Columbia

Webinar berlangsung pada 25 Mac 2022, dan termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
pengenalan Sugandhi del Canto, pengasas bersama Koperasi Makanan Pusat Bandar 0:00–0:54
Selamat datang Sharp Dopler, Elder 0:54–6:15
Pelan Tindakan Kebangsaan mengenai SRHR wanita yang hidup dengan HIV di Kanada Angela Kaida, Profesor Madya dan Pengerusi Penyelidikan Kanada di Universiti Simon Fraser

Jasmine Cotnam, Penyelaras Projek di Institut Penyelidikan Kolej Wanita dan pekerja kes di Elevate NWO

30:25–40:50
Statistik tentang wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV daripada Kajian Kohort Kesihatan Seksual dan Reproduktif Wanita HIV Kanada (CHIWOS) Laura Warren, Penyelaras Penyelidikan Hospital Kolej Wanita 41:50–49:12
Cerita saya Claudette Cardinal (nama tradisional Wâpakwaniy), Rakan Sebaya Penyelidik Orang Asli di Pusat Kecemerlangan dalam HIV/AIDS British Columbia 49:12– 57:20
Cabaran & Peluang dalam Memajukan SRHR Wanita Orang Asal yang Menghidap HIV di Peringkat Tempatan dan Cara Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asli yang Menghidap HIV Renée Masching, Pengarah Penyelidikan, CAAN 57:35–1:19:24
Perbincangan Sugandhi del Canto, pengasas bersama, Koperasi dan Penyederhana Makanan Pusat Bandar 1:19:30–1:33:20
Penutup Sharp Dopler, tua 1:33:23–1:35:43

Sorotan daripada perbincangan

Jika seseorang di persidangan [AIDS Antarabangsa] bertanya kepada anda apakah tiga isu HIV teratas Kanada dalam kalangan wanita Orang Asli, apakah yang akan anda katakan kepada mereka?

 • “Bercakap tentang SRHR dan membawa ke hadapan hak wanita untuk menjadi makhluk seksual sepenuhnya dan sepenuhnya dan menghormati itu…” —Renée Masching
 • “Saya ingin menyeru kepada kita semua tentang betapa banyak yang perlu dipelajari dan mendapat manfaat dalam memahami pendekatan dan cara mengetahui Orang Asli. Penyelidikan sebagai upacara adalah transformatif untuk kita semua yang terlibat dalam penyelidikan dalam ruang HIV dan saya sangat berharap itu adalah sesuatu yang muncul daripada AIDS 2022 di Montreal. —Angela Kaida
 • “Penglibatan wanita di meja adalah di hadapan. Kami perlu berada di setiap sudut dan celah agar karya itu dapat diwakili dengan cara yang betul.” —Claudette Cardinal
 • “Kepentingan penyelidikan berterusan. Bagi kami di WHO, kami bergantung pada perkara itu harus berdasarkan bukti … penerbitan dan tersedia untuk orang lain terus menjadi sangat penting." —Manjulaa Narasimhan

Guatemala

Panorama de los Derechos Sexuales y Reproductivos Desde la Perspectiva de las Comunidades Indígenas en Guatemala

Sorotan

“Adalah penting untuk menjamin bahawa program, rancangan dan dasar kerajaan mempunyai penyertaan masyarakat yang tinggi. Rujuk komuniti. Rujuk wanita Orang Asli. Tanya apa keperluan utama mereka untuk menangani mereka.”

Dora Alonso, Maya Kiché, Presiden Pertubuhan Orang Asli Naleb' dan Aktivis SRHR dalam Wanita Orang Asli

Webinar ini berlangsung pada 17 Mac 2022. Ia dijalankan dalam bahasa Sepanyol dan termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Selamat datang Jose Yac, pengarah, Persatuan IDEI

 

0:00–2:00
Doa María Graciela Velásquez Chuc, Persatuan Bidan Ketua Masyarakat Barat 2:00–6:17
Pendekatan daripada Rangka Kerja Institusi Negara Guatemala Marcela Perez, pengarah, Unit Antara Budaya Kementerian Kesihatan 35:04–49:05
Pendekatan di Klinik ICA mengenai SRHR dan HIV dalam IDEI Juana López, Pendidik HIV, Persatuan IDEI 50:00–1:00:50
Bagaimana Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV Dora Alonso, Maya Kiché, presiden Pertubuhan Orang Asli Naleb' dan aktivis SRHR dalam wanita Orang Asli 1:01:22–1:16:24
Perbincangan Dali Angel, bertanggungjawab untuk program Belia Orang Asli dan SDG, Dana untuk Pembangunan Orang Asli Amerika Latin dan Caribbean (FILAC)

Patricia Rodriguez, Dali Angel

1:17:27–1:24:001:24:47–1:27:31
Penutup Jose Yac, pengarah, Persatuan IDEI

María Graciela Velásquez Chuc, Persatuan Bidan Ketua Masyarakat Barat

1:27:31–1:28:30

1:28:35–1:32:21

India

Kesihatan Seksual dan Reproduktif serta Hak Wanita Orang Asli, Gadis dan Komuniti Pelbagai Jantina yang Menghidap HIV di India

Sorotan

“Walaupun kami mereka bentuk garis panduan dan melaksanakannya, kami perlu memastikan bahawa orang ramai mendapati ia cukup menarik untuk sampai ke tempat [penyampaian perkhidmatan]. Dan itu berlaku hanya apabila kita mempunyai sistem yang saksama, tidak menghakimi, dan benar-benar bebas daripada sebarang berat sebelah.”

GS Shreenivas, Pengarah Teknikal, UW I-TECH India

Webinar telah berlangsung pada 10 Mac 2022. Ia termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Pembukaan Sanjeeta Gawri, pengurus di Urusan Kesihatan Reproduktif Seksual (SRHM) dan penasihat, Kumpulan Tindakan Luar Bandar Maldhari (MARAG) 0:00–04:13
Dialu-alukan oleh Pemimpin Rohani Deepa Pawar, jurulatih dan ahli, pasukan Anubhuti 4:13–30:20
Cabaran & Peluang dalam Memajukan SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV di Peringkat Tempatan GS Shreenivas, pengarah teknikal, UW I-TECH India 31:45–47:45
Cara Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asal yang Menghidap HIV [Dibentangkan dalam Bahasa Hindi] Munni Kumari, aktivis dan ahli, Jawala Shakti Samuh 48:50–1:15:12
Perbincangan Sanjeeta Gawri, pengurus, SRHM dan penasihat, MARAG 1:15:15–1:27:12
Penutup Nisha Rani, penyelaras, MARAG 1:28:15–1:30:45

Sorotan daripada perbincangan

Banyak pertubuhan berasaskan agama bukan pro-wanita dan [mempunyai berat sebelah mereka sendiri. Apakah faktor yang paling berpengaruh untuk memecahkan berat sebelah ini?

“Bukannya kami mendapati mana-mana rakan kongsi kami yang merupakan organisasi berasaskan agama dalam apa jua cara berat sebelah dari segi jantina. Tetapi salah satu masalah terbesar datang apabila isu moral [masuk] … apa yang kami lakukan ialah kami menawarkan mereka sejambak pilihan: Sama ada mereka hanya bercakap tentang pendekatan pencegahan atau mereka bertindak sebagai pusat penyediaan perkhidmatan sekunder atau mereka bertindak sebagai kaunselor … kami memberitahu mereka, “Anda tentukan apa jemaah anda suka lakukan' dan kemudian beri mereka pilihan untuk meneruskannya.” —GS Shreenivas

Nepal

Kesihatan Seksual dan Reproduktif serta Hak Wanita Orang Asli, Gadis dan Komuniti Pelbagai Jantina yang Menghidap HIV di Nepal

Sorotan

“Sekarang adalah masa yang sesuai untuk menangani isu ini … kita perlu memberi tumpuan untuk mengurangkan ketidakupayaan dan diskriminasi disebabkan oleh ketidakpedulian dalam dasar awam kita … kita perlu mengatasi cabaran itu.”

Bhagwan Aryal, Penolong Profesor Pendidikan Kesihatan, Universiti Tribhuvan, Kathmandu

Webinar telah berlangsung pada 4 April 2022. Ia termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Selamat datang Anup Adhikari, penyelaras penyelidikan, SURUWAT

 

0:00–1:37
Dialu-alukan oleh seorang Penatua Yogi Adesh, pengamal rohani dan Pengajar yoga

 

1:37–9:00
Cabaran & Peluang dalam Memajukan SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV di Peringkat Tempatan Bhagwan Aryal, penolong profesor, Pendidikan Kesihatan, Universiti Tribhuvan, Kathmandu 31:40–41:30
Status Kesihatan Seksual dan Reproduktif Orang Asli Orang Kurang Upaya Maheshwar Ghimire, bendahari, Yayasan Pembangunan Keluarga Nepal (NFDF)

 

42:00–50:43
Kesihatan Ibu untuk ODHA Orang Asli Gyanu Maharjan, pensyarah, Hospital Model Kathmandu, Sekolah Kejururawatan

 

51:25–57:48
Bagaimana Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV Rajesh Didiya, pengarah, SURUWAT

 

58:30–1:08:43
Perbincangan Anup Adhikari, penyelaras penyelidikan, SURUWAT 1:08:43–1:22:55
Penutup Rajan KC, penyelidik bersama, SURUWAT 1:22:55–1:29:37

Aotearoa/New Zealand

He Whānau Kotahi Tātou: Mencapai Kesihatan dan Hak Seksual dan Reproduktif (SRHR) yang Baik untuk Māori yang Hidup dengan HIV dan Keluarga Mereka di Aotearoa New Zealand

Sorotan

“Mesej utama saya ialah kita menangani stigma dan diskriminasi supaya penghidap HIV tidak lagi mengalami stigma dan diskriminasi… Sungguh menyedihkan dan menyedihkan untuk berfikir bahawa tidak banyak yang berubah dalam tempoh 40 tahun kita melalui wabak ini. Bahawa ia masih menjadi faktor dalam kehidupan orang ramai. Mari kita lihat apa yang boleh kita lakukan sebagai konsortium berkuasa tujuh negara untuk memecahkan beberapa halangan ini.”

Clive Aspin, Dekan Māori Bersekutu dan Pensyarah Kanan dalam Kesihatan di Te Herenga Waka, Universiti Victoria Wellington

Webinar ini berlangsung pada 1 April 2022. Ia termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Karanga (Panggilan untuk Berkumpul) Milly Stewart, CE dan pengasas, Toitu te Ao

Alison Green, profesor, Te Whāriki Takapou

0:00–1:48
Ngā Tenturite (Taklimat) Kevin Haunui, penyelidik, Te Whāriki Takapou 1:48–4:33
Sambutan Rasmi ke Aotearoa dan Whakatau Geoff Rua'ine, penganjur kesihatan, Yayasan AIDS Zealand, Toitu te Ao 4:33–7:55
Kauhau: Gambaran Keseluruhan Sejarah Maori Hidup dengan HIV dan Inisiatif Penyelidikan CAAN Clive Aspin, dekan bersekutu Māori dan pensyarah kanan dalam Kesihatan, Te Herenga Waka, Victoria University of Wellington

 

7:55–13:16
He Whānau Kotahi Tātou (Pengenalan) Milly Stewart, CE dan pengasas, Toitu te Ao 29:22–30:40
SRHR Orang Maori yang Hidup dengan HIV (PLHIV) dan Keluarga Mereka di Peringkat Tempatan dan Kebangsaan Marguerite Kawana, Toitu te Ao

Ben Black, pengasas bersama, Toitu te Ao)

Milly Stewart, CE dan pengasas, Toitu te Ao

Geoff Rua'ine, penganjur kesihatan, Yayasan AIDS New Zealand, Toitu te Ao

30:46–1:00:52

 

Cabaran & peluang: Bagaimana untuk mengoperasikan garis panduan untuk menyokong SRHR wanita Orang Asli yang hidup dengan HIV di peringkat tempatan Jillian Tipene, penyelidik dan penterjemah, Te Whāriki Takapou

Alison Green, profesor, Te Whāriki Takapou

1:00:52– 1:19:28
Perbincangan Kevin Haunui, penyelidik, Te Whāriki Takapou 1:19:33–1:29:29
Ucapan penutup Milly Stewart, CE & Pengasas Toitu te Ao

Clive Aspin, Dekan Māori Bersekutu dan Pensyarah Kanan dalam Kesihatan di Te Herenga Waka, Universiti Victoria Wellington

Kevin Haunui, Penyelidik, Te Whāriki Takapou

1:29:29–1:35:09

Sorotan daripada perbincangan

Mengapakah penting bagi suara orang Maori yang hidup dengan HIV bukan sahaja didengari tetapi bagaimana anda melihatnya dengan cara yang anda benar-benar melihat perubahan dibuat?

 • “[Saya] fikir pendekatan itu perlu datang daripada mereka yang tahu dan yang memahami mereka yang sedang melaluinya … mengetahui perasaan mereka. Mengetahui apa yang mereka perlukan … mempunyai pendekatan holistik, pendekatan budaya dan pemahaman bahawa kita bukan hanya berurusan dengan individu itu.” —Milly Stewart, CE dan pengasas Toitu te Ao

Cerita sangat penting dan mudah bagi kami sebagai Maori. Bagaimanakah kita boleh membuat cerita turut berlaku dalam data supaya [ia] bermakna kepada orang yang mempunyai pengalaman hidup?

 • “Kami memerlukan cerita dan kami juga memerlukan statistik untuk bergerak ke hadapan. Dalam komuniti kami, cerita ialah cara yang berkesan untuk menyediakan maklumat tentang perkhidmatan yang diperlukan. Tetapi juga kisah-kisah kejayaan … kisah-kisah itu menaikkan semangat, positif dan sangat berguna. Tetapi untuk perkhidmatan kesihatan, kami memerlukan statistik kesihatan untuk menukar dana yang diperuntukkan dan kami memerlukan pendekatan berasaskan hak." —Alison Green, profesor, Te Whāriki Takapou

Nigeria

Kesihatan Seksual dan Reproduktif serta Hak Wanita Orang Asli, Gadis dan Komuniti Pelbagai Jantina yang Menghidap HIV di Nigeria

Sorotan

“Saya dengan hormatnya meminta kita semua supaya kita berkongsi maklumat, menyiarkan maklumat ini, dan menyebarkan maklumat ini kepada komuniti kita dan sesama organisasi masyarakat sivil. Kami tidak akan pernah jemu. Kami akan terus bercakap mengenainya. Kami akan terus melaungkannya. Kami akan terus melakukan advokasi ke mana-mana yang diperlukan sehingga kami menamatkan HIV dan AIDS … Mari kita ubah cerita. Mari kita ubah naratif dan biarkan kita semua mendapat kehidupan yang lebih baik.”

Walter Ugwuocha, CiSHAN

Webinar ini berlangsung pada 18 Mac 2022, dan termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Selamat datang Ogochukwu Iwuora, pegawai program kanan, FHI360 0:00–2:17
Selamat datang Ketua Dr. Emma Enemuo, naib pengerusi, Majlis Parlimen Tradisional Oru-Nzenino 2:17–8:33
Cabaran & Peluang dalam Memajukan SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV di Peringkat Tempatan Dr. Dorcas Magbadelo, Caritas Nigeria dan ketua pasukan negeri dan komander insiden, Delta State ART Response 30:45–42:43
Bagaimana Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV Walter Ugwuocha, CiSHAN 42:43–59:48
Perbincangan Ogochukwu Iwuora, pegawai program kanan, FHI360 1:00:00–1:23:18
Penutup OnyekaOkafor, ketua komuniti, aktivis hak asasi manusia dan setiausaha publisiti, Kesatuan Pembangunan Ikenga-Nri

 

1:23:18–1:28:04

“Banyak cabaran ini telah wujud selama beberapa dekad. Melainkan jika kita boleh berkumpul secara kolektif, bukan sahaja untuk penglibatan komuniti tetapi untuk memastikan bahagian lain—seperti bajet untuk organisasi yang diterajui wanita, komitmen di peringkat politik, maklumat dan alat berasaskan bukti bukan sahaja disediakan tetapi kita memastikan penggunaan ini alatan—kami tidak akan dapat melihat jenis kemajuan yang kami inginkan.”

Manjulaa Narasimhan, saintis dengan Jabatan Kesihatan dan Penyelidikan Seksual dan Reproduktif di WHO

Peru

Derechos a la Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres, Niñas y Diversidades de Género en los Pueblos Indígenas que Viven con el VIH en Perú

Sorotan

“Penduduk asli mempunyai sumber. Mereka bukan asing dengan kesihatan. Mereka bukan orang asing dengan perkhidmatan [kesihatan]. Terdapat kebijaksanaan, pengetahuan, amalan nenek moyang, pekerja kesihatan, dan sumber semula jadi…”

Dr Pilar Montalvo, Pegawai Program Kanan, Planned Parenthood

Webinar ini berlangsung pada 9 Mac 2022. Ia dijalankan dalam bahasa Sepanyol dan termasuk yang berikut:

Sesi Penceramah, Tajuk Pautan ke Rakaman
Pembukaan Eliana Jacobo, Persekutuan Kebangsaan Petani, Artisan, Orang Asli, Wanita Asli dan Bergaji Peru (FENMUCARINAP)

 

0:18–4:36
Dialu-alukan oleh Pemimpin Rohani Lourdes Huanca, pemimpin negara dan presiden semasa, FENMUCARINAP 4:38–7:25
Cabaran & Peluang dalam Mempromosikan SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV di Peringkat Tempatan Dr. Daniel Aspilcueta, ahli Direktorat Kesihatan Seksual dan Reproduktif, Kementerian Kesihatan Peru 33:35–44:53
Bagaimana Mengoperasikan Garis Panduan untuk Menyokong SRHR Wanita Orang Asli yang Hidup dengan HIV Dr Pilar Montalvo, pegawai program kanan, Planned Parenthood

 

45:00–1:02:28
 Perbincangan & Penutup Eliana Jacobo, FENMUCARINAP 1:02:30–1:21:23

Sorotan daripada perbincangan

Mengikut pengalaman anda, bagaimanakah kami menggunakan dan menginstitusikan dasar kesihatan awam yang berkaitan dengan budaya?

 • "Ia memerlukan dialog, latihan, penciptaan kumpulan kerja, dan ia memerlukan masa." —Daniel Aspilcueta, ahli Direktorat Kesihatan Seksual dan Reproduktif di Kementerian Kesihatan Peru
 • "Semua perkhidmatan kesihatan, termasuk kesihatan seksual dan reproduktif, harus dibangunkan bersama melalui perbincangan antara budaya, perjanjian dan perundingan dengan masyarakat.” —Pilar Montalvo, pegawai program kanan di Planned Parenthood

Berminat untuk meringkas webinar anda? Baca petua kami untuk menulis dan berkongsi rekap webinar di tapak web anda.

Anne Ballard Sara, MPH

Pegawai Program Kanan, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Anne Ballard Sara ialah Pegawai Program II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, tempat beliau menyokong aktiviti penyelidikan pengurusan pengetahuan, program lapangan dan komunikasi. Latar belakang beliau dalam kesihatan awam termasuk komunikasi perubahan tingkah laku, perancangan keluarga, pemerkasaan wanita dan penyelidikan. Anne berkhidmat sebagai sukarelawan kesihatan di Peace Corps di Guatemala dan memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Universiti George Washington.

Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.