Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Mewujudkan CoP Inovatif

Jawatankuasa Penasihat RH NextGen Meningkatkan Orang Muda sebagai Rakan Reka Bentuk


Pada Ogos 2020, Knowledge SUCCESS memulakan inisiatif strategik. Menjawab keperluan perkongsian pengetahuan yang dinyatakan oleh profesional kesihatan seksual dan reproduktif (AYSRH) remaja dan belia, ia mewujudkan global yang teguh Komuniti Amalan (CoP). Ia bekerjasama dengan sekumpulan profesional AYSRH untuk mencipta CoP Kesihatan Reproduktif NextGen (NextGen RH).

NextGen RH didedikasikan untuk berkhidmat sebagai platform interaktif untuk kerjasama, inovasi, perkongsian pengetahuan dan latihan pengurusan pengetahuan dalam sfera AYSRH. Ia mengutamakan:

 • Menyediakan kepimpinan teknikal dalam pelaksanaan program AYSRH yang berkesan.
 • Memajukan agenda penyelidikan.
 • Mencipta dan memudahkan peluang perkongsian ilmu untuk memajukan bidang tersebut. 

Tidak pernah ada begitu ramai golongan muda di seluruh dunia—1.8 bilion belia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini memberikan masa yang penting dan sesuai untuk membina kemajuan ekonomi dan sosial. Orang muda penting. Bagaimana kita memenuhi keperluan dan aspirasi golongan muda sekarang akan menentukan masa depan kita bersama. Mereka membentuk masa depan global kita dan akan memberi kesan kepada perancangan keluarga dan pengaturcaraan kesihatan reproduktif (FP/RH).

Struktur RH NextGen 

CoP pimpinan belia diketuai oleh dua pengerusi bersama dengan kerjasama 13 ahli jawatankuasa penasihat. Struktur pasukan pelopor ini secara kreatif menangani pertimbangan perwakilan dan suara.

The photo above depicts a flow chart with three teal boxes on the left-hand side connected with dotted lines. The first box on the left-hand side reads, “Youth Co-chairs (2),” the second box on the left-hand side reads, “Advisory Committee Members (13), and the third box on the left-hand side reads, “General Members.” Each of the three boxes is connected to a fourth teal box on the right-hand side that reads “Knowledge SUCCESS.”
Foto di atas menggambarkan carta alir dengan tiga kotak teal di sebelah kiri yang disambungkan dengan garis putus-putus. Kotak pertama di sebelah kiri berbunyi, “Pengerusi Bersama Belia (2),” kotak kedua di sebelah kiri berbunyi, “Ahli Jawatankuasa Penasihat (13), dan kotak ketiga di sebelah kiri. berbunyi, "Ahli Am." Setiap satu daripada tiga kotak disambungkan ke kotak teal keempat di sebelah kanan yang bertulis "Knowledge SUCCESS".

Ahli jawatankuasa penasihat (AC) NextGen RH ialah pengamal FP/RH yang berpangkalan di Asia dan Afrika. Mereka mempunyai banyak kepakaran dan pengalaman yang pelbagai dalam AYSRH. Sejak Mac 2022, ahli AC telah mengambil bahagian secara aktif dan terlibat dalam mesyuarat bulanan yang dianjurkan oleh Knowledge SUCCESS dan pengerusi bersama belia. Penglibatan melibatkan:

 • Menyokong pra-perancangan.
 • Reka bentuk bersama aktiviti.
 • Menyelesaikan latihan reka bentuk.
 • Berkongsi bahan dengan organisasi AYSRH yang lain. 
 • Mendapat input tentang cara meningkatkan CoP. 

Ahli telah meluangkan masa untuk aktiviti membina kepercayaan pada setiap mesyuarat AC dan melalui sembang WhatsApp, memupuk perkongsian pengalaman, cabaran dan kejayaan secara terbuka. Ini menetapkan nada untuk bekerja secara kolaboratif sebagai satu pasukan.

Ahli Jawatankuasa Penasihat RH NextGen

(Tuding pada foto kemudian klik untuk mengetahui lebih lanjut tentang setiap ahli.)

Alex Omari

Pengerusi Bersama

Pooja Kapahi

Pengerusi Bersama

Brittany Goetsch

Penyelaras CoP

Arafat Kabugo

Ahli AC

Peter-Akinloye yang diberkati

Ahli AC

Tariq Denmark

Ahli AC

Dr Kughong Reuben Chia

Ahli AC

Dr Rediet Negussie

Ahli AC

Elijah Nsonge

Ahli AC

Grant yang tidak bersalah

Ahli AC

John Kumwenda

Ahli AC

Koni Wendy Bakka

Ahli AC

Margaret Bolaji-Adegbola

Ahli AC

Justin
Chee
Ngong

Ahli AC

Nur Mohammad Chowdury

Ahli AC

Saustine Geoffrey Lusanzu

Ahli AC

Proses Reka Bentuk

Ahli AC menyokong proses reka bentuk aktiviti dengan berkhidmat sebagai peguam bela untuk NextGen RH CoP di peringkat global, serantau dan negara. Mereka mengenal pasti organisasi dan individu untuk menyertai CoP.

Aktiviti dimulakan dengan penilaian keperluan untuk lebih memahami konteks operasi dan program ahli AC. Ini termasuk mengisi dan membincangkan model sosio-ekologi profesional AYSRH. Beberapa pandangan dan tema yang telah muncul pada masa lalu termasuk:

 • keperluan pengetahuan AYSRH ahli AC.
 • Penggunaan Google Drive sebagai platform untuk berkongsi pengetahuan dan dokumen.
 • Ahli menerima budaya perkongsian pengetahuan dengan rakan sekerja.
 • Ahli ingin membina lebih banyak kemahiran tentang cara menterjemah data yang rumit dan menjalankan aktiviti pemantauan dan penilaian.

Setiap minggu, pada hari Selasa dan Rabu, pengerusi belia NextGen RH AC mengadakan dua sesi sembang kopi selama 30 minit dengan dua ahli jawatankuasa penasihat. Pertemuan ini memudahkan interaksi sosial yang berterusan dan membolehkan pasukan berkenalan dengan lebih baik.

Pasukan ini juga terlibat dalam talian melalui forum WhatsApp untuk berkongsi maklum balas tepat pada masanya dan menjana lebih banyak idea tentang mesyuarat reka bentuk.

Mengapa Proses Reka Bentuk

Proses reka bentuk membangkitkan pembelajaran di kalangan ahli AC. Ia menjana cerapan dan mencerminkan kepelbagaian serantau dan pengalaman AYSRH di kalangan tadbir urus dan kepimpinan CoP. Proses reka bentuk bertujuan untuk memacu inovasi dan pemodelan AYSRH untuk program dan penyelidikan. Menjelang akhir proses, ahli NextGen RH AC telah menyokong pembangunan model yang diselaraskan untuk memaklumkan masa depan reka bentuk dan pelaksanaan program AYSRH. Ini menggalakkan hasil kesihatan yang positif untuk belia. 

NextGen RH mengiktiraf bahawa golongan muda adalah agen perubahan! Sila sertai CoP padanya Komuniti NextGen RH CoP untuk menerima kemas kini dan melibatkan diri dengan pengerusi bersama belia, ahli AC dan ahli am!

Alex Omari

Ketua Penglibatan Negara, Hab Serantau Afrika Timur & Selatan, FP2030

Alex ialah Ketua Penglibatan Negara (Afrika Timur) di Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan FP2030. Beliau menyelia dan mengurus penglibatan pusat tumpuan, rakan kongsi serantau dan pihak berkepentingan lain untuk memajukan matlamat FP2030 dalam Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan. Alex mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pasukan petugas dan ahli kumpulan kerja teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Sebelum menyertai FP2030, Alex bekerja sebagai Pegawai Perancang Keluarga Teknikal/ Kesihatan Reproduktif (FP/RH) di Amref Health Africa dan menggandakan jawatan sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan (KM) serantau Afrika Timur untuk projek Knowledge SUCCESS perdana global USAID KM bekerjasama dengan badan serantau, kumpulan kerja teknikal FP/RH dan Kementerian Kesihatan di Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda. Alex, sebelum ini bekerja di program Pengukuhan Sistem Kesihatan Amref dan telah dipinjamkan kepada bekas Wanita Pertama Program Kesihatan Ibu Kenya (Beyond Zero) untuk memberikan sokongan strategik dan teknikal . Beliau berkhidmat sebagai Penyelaras Negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Kenya. Peranan beliau yang lain sebelum ini ialah semasa di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa di Kenya (ICRHK), Pusat Hak Reproduktif (CRR), Persatuan Perubatan Kenya- Kesihatan Reproduktif dan Perikatan Hak (KMA/RHRA) dan Pilihan Kesihatan Keluarga Kenya ( FHOK). Alex ialah Felo terpilih Royal Society for Public Health (FRSPH), beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kesihatan Populasi dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya dan Ijazah Sarjana Dasar Awam dari Sekolah of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan penulis dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.

Pooja Kapahi

Komunikasi dan Kempen Digital, UNI Global Asia & Pasifik

Pooja ialah aktivis belia yang bersemangat yang berusaha untuk menguatkan suara golongan muda di India. Dalam peranannya sebagai pegawai program kanan untuk program Negara Momentum dan Kepimpinan Global USAID, beliau mengendalikan portfolio belia projek di India. Sebelum ini, sebagai perunding komunikasi dan advokasi dengan International Growth Centre, Jhpiego India, dan Platform Gender Pekerja Asia Selatan, beliau terlibat dalam menyediakan sokongan teknikal untuk program advokasi yang diterajui oleh belia; dan mencipta video, kajian kes, grafik, bahan latihan dan kempen yang mengutamakan belia. Dalam kerja sebelumnya dengan Restless Development sebagai pemimpin global kuasa belia dan pemimpin muda Women Deliver (2018), beliau telah menyelaraskan kempen matlamat pembangunan mampan (SDG) dan mendorong dasar belia dan penyertaan belia yang bermakna di peringkat nasional dan antarabangsa. Pada 2017, beliau menyelaraskan kempen Cakap oleh CIVICUS "No Means No, Consent Matters," yang membawa kesedaran terhadap keganasan berasaskan jantina dan perkahwinan kanak-kanak awal dan paksa. Sebagai pengiktirafan terhadap kerjanya dalam bidang ini, dia telah dipilih sebagai pemimpin muda 2018–2019 untuk Women Deliver. Beliau juga dipilih untuk berucap pada sesi Zon Belia bertajuk "Pemimpin Muda Bercakap: Memanfaatkan Kreativiti untuk Menggerakkan Jarum untuk Gadis dan Wanita" semasa Persidangan Penyampaian Wanita pada Jun 2019 di Kanada dan sebagai penjaga gol global Yayasan Bill & Melinda Gates 2018. Sebagai penyokong kuat untuk mengukuhkan penyertaan belia dalam forum pembuatan keputusan nasional dan antarabangsa, beliau telah menghadiri Konklaf Nasional 2019 mengenai SDGs di India, Forum Rakan Kongsi 2018 (PMNCH), Forum Belia Komanwel pada 2018, Suruhanjaya Mengenai Status Wanita di 2018 (CSW62), dan Forum Politik Peringkat Tinggi pada 2017 sebagai peguambela belia.

Brittany Goetsch

Pegawai Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Brittany Goetsch ialah Pegawai Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Dia menyokong program lapangan, penciptaan kandungan, dan aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan. Pengalaman beliau termasuk membangunkan kurikulum pendidikan, melatih profesional kesihatan dan pendidikan, mereka bentuk rancangan kesihatan strategik, dan mengurus acara jangkauan komuniti berskala besar. Beliau menerima Sarjana Muda Sastera dalam Sains Politik dari The American University. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dalam Kesihatan Global dan Ijazah Sarjana Sastera dalam Pengajian Amerika Latin dan Hemisfera dari Universiti George Washington.

Cozette Boakye

Pegawai Komunikasi, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Cozette Boakye ialah Pegawai Komunikasi di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Melalui kerjanya, dia mengetuai kempen komunikasi untuk Afrika Timur dan Asia, membangunkan kandungan dan menyediakan sokongan komunikasi keseluruhan untuk aktiviti berkaitan projek. Keghairahannya merentasi komunikasi kesihatan, perancangan keluarga dan ketaksamaan kesihatan reproduktif, dan pemikiran reka bentuk sebagai strategi untuk membentuk perubahan sosial secara global. Cozette memegang BS dalam Sains Kesihatan Awam dari Xavier University of Louisiana, dan MPH dari Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.