Taip untuk mencari

Waktu membaca: 2 minit

20 Sumber Penting mengenai Keselamatan Komoditi dan Rantaian Bekalan


John Snow, Inc. berbesar hati untuk bekerjasama dengan Knowledge SUCCESS untuk membawakan kepada anda koleksi sumber pilihan ini untuk mengukuhkan Keselamatan Komoditi Kesihatan Reproduktif (RHCS) dan rantaian bekalan kesihatan awam.

Sebab kami mencipta koleksi ini

Adakah anda penyedia bantuan teknikal, penasihat kesihatan reproduktif atau pegawai kerajaan negara yang cuba meningkatkan ketersediaan produk perancang keluarga?

Adakah anda cuba mengenal pasti tempat untuk menyasarkan campur tangan atau mencari pembiayaan tambahan untuk mewujudkan rantaian bekalan yang lebih kukuh?

Adakah anda memerlukan data, bukti atau petunjuk untuk usaha advokasi anda untuk mewujudkan lebih banyak sokongan untuk Keselamatan Komoditi Kesihatan Reproduktif (RHCS)?

Jika anda menghadapi cabaran yang sama, sumber ini adalah untuk anda.

Beberapa faktor diperlukan untuk sistem kesihatan menyediakan sumber kontraseptif yang stabil dan boleh dipercayai. Komitmen kerajaan adalah perlu untuk menetapkan dasar yang sesuai bersama-sama dengan pembiayaan yang mencukupi untuk mendapatkan jumlah produk yang betul, melatih pekerja kesihatan untuk memberi nasihat dan mengeluarkan, dan mempunyai rantaian bekalan yang berfungsi dengan baik. Mengurus dan mengendalikan rantaian bekalan yang berdaya tahan akan memudahkan keupayaan pelanggan untuk memilih pelbagai kaedah, untuk kerajaan dan pengurus program mempunyai data logistik untuk pemantauan dan penilaian, untuk mengukur dengan tepat, dan untuk mengesan kemajuan sistem kesihatan.

Bagaimana kami memilih sumber

Kami memilih sumber yang menjadi sumber maklumat daripada organisasi yang berusaha ke arah matlamat yang sama. Sumber terdiri daripada panduan praktikal, platform dan alatan dalam talian, penilaian komprehensif, papan pemuka, laporan dan taklimat.

Apa yang termasuk dalam koleksi ini?

Koleksi ini disusun mengikut topik berikut:

Keterlihatan data: Platform untuk bekalan perancangan keluarga ini memberikan gambaran menyeluruh tentang penghantaran kontraseptif sejarah dan semasa global.

Pembiayaan: Kedua-dua sumber ini menyediakan panduan dan contoh negara kepada pengurus dan kerajaan tentang cabaran dan pilihan pembiayaan, dan cara menjejakinya.

Alat Perlaksanaan: Alat ini membimbing pengguna tentang kuantifikasi komoditi kesihatan, cara mengembangkan pilihan kaedah, dan menggunakan pendekatan pasaran menyeluruh untuk meningkatkan kebolehcapaian kontraseptif. Ia juga termasuk alat untuk mengenal pasti sumber untuk menambah baik dan mengukuhkan kapasiti kakitangan rantaian bekalan dan menganggar kos rantaian bekalan berdasarkan unjuran pertumbuhan kontraseptif.

Pengukuran dan Penilaian: Set itu termasuk perancangan keluarga teras dan penunjuk RHCS untuk pihak berkepentingan peringkat negara, serantau dan global untuk mengukur kemajuan RHCS serta pandangan tentang kesan pelaburan kontraseptif dan kesan perubahan dalam bekalan kontraseptif.

Ketahanan: Kumpulan sumber ini memberi pengguna pengajaran, senario dan pengesyoran untuk memastikan rantaian bekalan disediakan untuk pelbagai acara, dan cara memulihkan serta menambah baik daripadanya.

Rantaian bekalan: Pengurus rantaian bekalan akan mendapati sumber ini membantu untuk mengendalikan dan menambah baik banyak fungsi penting sistem daripada prinsip rantaian bekalan asas, alat penilaian, penyumberan luar dan menaik taraf LMIS.

Setiap entri menampilkan ringkasan ringkas tentang sumber dan pernyataan tentang sebab kami percaya ia penting. Kami harap anda menikmati koleksi itu dan mendapati ia bermaklumat.

Marie Tien

Penasihat Teknikal Kanan, John Snow, Inc.

Marie Tien ialah Penasihat Teknikal Kanan dengan Pusat Logistik Kesihatan di JSI. Pusat ini berfungsi untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan orang ramai melalui akses saksama kepada ubat-ubatan dan komoditi kesihatan dengan mengukuhkan rantaian bekalan kesihatan dengan penyelesaian tempatan yang mampan untuk menyediakan kontraseptif untuk pengguna apabila dan di mana mereka memerlukannya. Marie menyediakan bantuan teknikal dan pengurusan program dan operasi untuk kesihatan reproduktif dan program imunisasi.