Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 6 minit

Melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH: cerapan daripada Bulatan Pembelajaran Asia 2022


Dua puluh enam ahli tenaga kerja perancang keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) dari Bangladesh, India, Jepun, Nepal, Pakistan, dan Filipina yang bekerja di organisasi bukan untung, akademia, institusi penyelidikan dan rangkaian FP/RH berkumpul selama empat sesi semasa kohort Bulatan Pembelajaran Asia 2022 untuk berkongsi dan belajar daripada pengalaman praktikal masing-masing, melalui dialog kumpulan berstruktur, tentang perkara yang berkesan dan apa yang tidak dalam melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH.

“…Kalangan Pembelajaran mengumpulkan semua orang yang berfikiran sama dalam satu platform, membincangkan topik yang menarik.”

Peserta Bulatan Pembelajaran

Sangat interaktif dan berasaskan kumpulan kecil, Bulatan Pembelajaran menyediakan ruang yang diperlukan untuk pengurus program dan penasihat teknikal yang bekerja di FP/RH untuk bertemu dan meneroka secara maya, sumbang saran, membina dan berkongsi pengalaman serta pengetahuan praktikal dengan sekumpulan kecil rakan sebaya yang dipercayai dalam hanya empat sesi langsung.

Di antara sesi langsung, para peserta terus bermuhasabah dan bertukar-tukar pengetahuan dan idea antara satu sama lain melalui WhatsApp. Dalam kohort ini, ada yang menyiarkan foto mereka tentang perkara yang berjalan lancar dalam program mereka atau berkongsi bahan berkaitan yang mereka cipta (seperti ini video dari Pakistan dibangunkan di bawah Program Aawaz II yang ditunjukkan kepada komuniti melalui saluran kabel tempatan). Yang lain berkongsi strategi semasa mereka dalam melibatkan lelaki dan lelaki dan impian mereka untuk FP/RH di negara mereka dan di rantau ini.

Bermulanya proses pembelajaran

Dalam sesi pertama, selain mengenali antara satu sama lain dan menetapkan jangkaan, setiap peserta mencerminkan cabaran terbesar untuk melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH di rantau ini. Beberapa cabaran ini termasuk:

 • memahami keperluan FP/RH lelaki dan lelaki,
 • melibatkan lelaki dan lelaki di kawasan luar bandar,
 • dasar dan program tempatan atau nasional yang tidak mencukupi mengenai penglibatan lelaki dalam SRH,
 • FP dilihat sebagai isu wanita semata-mata,
 • tidak minat lelaki dan lelaki untuk menyertai aktiviti dan perbincangan FP/RH,
 • mengatasi halangan jantina dan sosiobudaya sedia ada dan lazim yang menghalang pengambilan tingkah laku positif, dan
 • kekurangan garis panduan dan alat.

Model konsep Breakthrough Action untuk melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP dipanggil Tahu, Peduli, Buat dan Projek Passages Pendekatan Kursus Hidup digunakan sebagai rangka kerja panduan sepanjang semua sesi. Alat ini membantu peserta membincangkan cara menyokong lelaki dan lelaki dalam mencapai tahap ideal untuk menjadi rakan kongsi yang sama, pelanggan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif, dan ejen perubahan sosial, dan cara menggunakan perspektif kursus kehidupan dalam pengaturcaraan FP/RH untuk lelaki dan lelaki.

“Saya percaya masalah itu bermula daripada pemikiran orang ramai di mana mereka tidak bercakap mengenainya dan menganggapnya sebagai pantang larang … Saya harap kita mewujudkan persekitaran sedemikian di mana orang ramai tidak perlu berbisik di telinga masing-masing semasa membincangkan FP/RH . Sudah tiba masanya kita sedar [bahawa] populasi yang semakin bertambah adalah isu besar dan ia memerlukan perhatian kita.”

Peserta Bulatan Pembelajaran, Pakistan

Perkara yang berkesan untuk menarik minat lelaki dan lelaki

Semasa Sesi 2, peserta mengenal pasti dan berkongsi pengalaman program luar biasa mereka dalam melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH menggunakan dua teknik pengurusan pengetahuan (KM) — Siasatan Apresiasi dan 1-4-Semua.

Berdasarkan refleksi individu dan kumpulan tentang pengalaman program mereka yang luar biasa, para peserta mengenal pasti perkara berikut sebagai faktor kejayaan dalam melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH:

 • Libatkan lelaki dan lelaki semasa fasa reka bentuk melalui reka bentuk berpusatkan manusia (HCD).
 • Sesuaikan inisiatif FP/RH, advokasi dan komunikasi berdasarkan peringkat kehidupan setiap lelaki atau budak lelaki.
 • Gunakan bahan dan alatan yang menarik perhatian, dan manfaatkan hiburan (cth, bercerita, permainan, muzik).
 • Menyediakan perkhidmatan yang boleh diakses, tidak berat sebelah, selesa dan persendirian untuk lelaki dan lelaki (cth, pembekal perkhidmatan FP/RH lelaki).
 • Bawa perbualan kepada mereka (cth, gelanggang bola keranjang, tempat kerja).
 • Bekerjasama dengan pemimpin pendapat yang dihormati, penggerak lelaki dan pengaruh
 • Berkongsi dan terima sokongan daripada pihak berkepentingan kerajaan, keluarga, komuniti dan pemimpin tempatan.
 • Gunakan maklumat berasaskan bukti semasa melakukan jangkauan dan menyampaikannya melalui pelbagai saluran.

Apabila ditanya apakah perubahan yang perlu berlaku sama ada di dalam negara atau di rantau ini untuk faktor kejayaan ini dimasukkan ke dalam program, para peserta menyatakan norma dan amalan sosial yang mengehadkan FP/RH merupakan cabaran terbesar.

“…sebagai permulaan, kita perlu menyasarkan norma dan amalan sosial sedia ada yang menyekat lelaki dan anak lelaki kita untuk membangkitkan isu mereka secara jujur, [dan] mendapatkan bimbingan daripada orang dan program yang betul. Pada asasnya [kita harus] menormalkan FP/RH sebagai [satu] keperluan dan tanggungjawab yang sama dan [satu] penting untuk lelaki dan lelaki.”

Peserta Bulatan Pembelajaran, India

Cabaran dengan lelaki dan lelaki yang menarik

Dalam Sesi 3, melalui kaedah peer-to-peer coaching yang dipanggil Perundingan Troika, peserta berpeluang untuk meminta bantuan dan mendapatkan nasihat segera daripada orang lain tentang langkah praktikal yang boleh mereka ambil untuk menangani cabaran utama yang mereka hadapi dalam melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH. Jadual di bawah menunjukkan cabaran yang diterokai oleh peserta dan nasihat yang mereka terima daripada rakan sebaya Kalangan Pembelajaran mereka.

Kurang minat di kalangan lelaki dan lelaki

 • Memberi insentif kepada lelaki dan lelaki untuk menyertai aktiviti dan perbincangan FP/RH.
 • Gunakan bahasa yang berkaitan dengan lelaki dan lelaki semasa jangkauan dan perbincangan serta ubah suai bahasa FP/RH teknikal agar sesuai dengan konteks budaya.
 • Fahami isu FP/RH dari perspektif lelaki dan lelaki dan tekankan nilai/faedah memahami FP/RH — Tunjukkan “apa yang ada pada mereka”.
 • Jadikan aktiviti FP/RH mudah (masa, tempat), relevan, interaktif dan menarik untuk mereka dengan bahan yang mudah difahami dan sesuai dengan umur.
 • Gunakan platform media sosial yang popular di kalangan lelaki dan lelaki.
 • Ketik dan latih rangkaian rakan sebaya untuk mempengaruhi lelaki dan lelaki.
 • Pergi ke mana lelaki berada ketika melakukan aktiviti/inisiatif FP/RH dan lakukan intervensi susulan.
 • Sertakan lelaki dan lelaki dalam reka bentuk program FP/RH.

Stigma / norma sosial dan jantina

 • Gunakan juara lelaki tempatan yang memahami stereotaip jantina.
 • Gunakan dorongan emosi untuk berhubung dengan mereka dan keluarga mereka mengenai isu FP/RH.
 • Fahami konteks dengan membuat kajian yang sistematik.
 • Membangunkan strategi perubahan sosial dan tingkah laku untuk mencabar ketidaksamaan berasaskan jantina.
 • Libatkan pemimpin agama/orang yang berpengaruh dalam komuniti untuk mencipta perubahan yang diperlukan.
 • Pertimbangkan untuk mengedarkan kotak maklumat kepada pasangan beberapa hari sebelum atau pada hari perkahwinan mereka. Kotak maklumat pasangan ini termasuk surat ucapan tahniah, buku kecil tentang kesejahteraan reproduktif, risalah dan sampel kaedah FP jangka pendek seperti pil dan kondom, dan pelekat dan jam dinding yang mempromosikan nombor pusat panggilan FP kebangsaan.
 • Jangkau generasi lelaki yang berbeza dan bukan sahaja kepada belia/remaja.

FP/RH bukan keutamaan

 • Libatkan wartawan tempatan dan antarabangsa yang boleh mewujudkan suasana yang akan memberi tekanan kepada pegawai kerajaan untuk bertindak ke atas isu FP/RH.
 • Cari dan berhubung dengan juara FP/RH dalam kerajaan yang boleh mempengaruhi dasar.
 • Manfaatkan badan pemikir lain untuk bersuara secara kolektif mengenai isu FP/RH.

Akses terhad kepada teknologi

 • Lakukan lebih banyak aktiviti interaktif di kawasan yang mempunyai sambungan internet yang lemah.
 • Gunakan multimedia luar talian; menukar bahan dalam talian kepada bahan IEC yang boleh mencetuskan perbincangan.
 • Mengadakan rangkaian komuniti atau kelab belia di mana pengetahuan FP/RH akan dikongsi.

Pembelian kerajaan

 • Cadangan mesti: (1) sentiasa disandarkan dengan penyelidikan berasaskan bukti, (2) menunjukkan kemampanan dan keberkesanan kos (nilai untuk wang), (3) mempamerkan amalan terbaik, (4) mengikut konteks, dan (5) mengikut budaya dan relevan tempatan.
 • Sejajar dengan matlamat kerajaan yang lebih besar, program, dasar dan sasaran sedia ada.
 • Mewujudkan kerjasama antara sektor dan penglibatan CSO tempatan, NGO, sektor swasta dan kolektif.
 • Sertakan agenda FP2030 dan SDG 2030 dan pelbagai komitmen antarabangsa lain semasa perbincangan.
 • Peguambela untuk penglibatan lelaki dan lelaki dengan kerjasama penderma dan rakan kongsi pembangunan.

Cabaran lain yang dikongsi termasuk mewujudkan impak antara generasi dalam menangani pantang larang sosial dan mitos mengenai FP/RH, melibatkan kanak-kanak lelaki dalam perbualan FP/RH di sekolah tanpa dilihat sebagai mengganggu ekosistem sekolah, dan mengubah perspektif orang ramai untuk melihat FP/RH sebagai aspek penting dalam kesejahteraan keseluruhan seseorang.

“Stigma sosial masih berterusan di kawasan luar bandar. Orang ramai tidak mahu berkongsi pertanyaan mereka berkaitan perancangan keluarga kepada sesiapa.”

Peserta Bulatan Pembelajaran, India

Melangkah ke hadapan

Dalam sesi terakhir para peserta telah membangunkan pernyataan komitmen khusus dan relevan dalam kuasa dan kawalan mereka tentang cara untuk melibatkan lelaki dan lelaki dengan lebih baik dalam FP/RH. Kenyataan komitmen ini dibina daripada strategi dan pendekatan yang mereka temui melalui perbincangan dengan rakan sekerja semasa sesi Kalangan Pembelajaran. Kenyataan komitmen ialah kaedah sains tingkah laku berasaskan bukti yang membantu seseorang untuk terus berada di landasan yang betul. Antara komitmen yang dibuat ialah:

 • Bekerjasama dengan agensi media digital untuk penciptaan kandungan media sosial yang disasarkan kepada budak lelaki berumur 12–24 tahun (Peserta Kalangan Pembelajaran, Nepal)
 • Mulakan penyelidikan mengenai landskap dasar tempatan penglibatan lelaki dalam kesihatan reproduktif (Peserta Kalangan Pembelajaran, Filipina)
 • Membangunkan kurikulum untuk melibatkan kanak-kanak lelaki di sekolah tentang FP/RH dan kemahiran hidup (Peserta Kalangan Pembelajaran, India)
 • Lobi kepada ketua institusi pendidikan lelaki untuk membawa masuk pendidikan SRH (Peserta Kalangan Pembelajaran, Pakistan)
 • Berkomunikasi dengan pihak berkepentingan untuk membangunkan aktiviti yang lebih tertumpu kepada pelanggan lelaki perkhidmatan FP (Peserta Kalangan Pembelajaran, Bangladesh)

“Perkhidmatan FP disampaikan secara bersepadu, kemahuan politik dijana untuk menjadikan RH/FP sebagai agenda keutamaan, keperluan yang tidak dapat dipenuhi, dan wanita diberi kuasa dalam [isu] kesihatan reproduktif … ini adalah impian saya, jika kita tidak menangani isu kesihatan wanita , kita tidak akan dapat menangani isu penduduk dan alam sekitar.”

Peserta Bulatan Pembelajaran, Pakistan

“Saya membayangkan [sebuah] masyarakat di mana orang ramai boleh bercakap tentang isu FP/RH tanpa sebarang teragak-agak. Semua mempunyai pengetahuan yang sesuai dengan umur, [dan] akses kepada maklumat/perkhidmatan yang komprehensif apabila diperlukan tanpa pertimbangan.”

Peserta Bulatan Pembelajaran, Nepal

Melalui Learning Circles, ahli tenaga kerja FP/RH dari Asia dapat mengembangkan pengetahuan mereka dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang isu-isu dalam melibatkan lelaki dan lelaki dalam FP/RH, untuk menjalin dan membina hubungan dengan rakan sekerja yang menghadapi cabaran yang sama, dan untuk menjana idea baharu dan penyelesaian praktikal dalam menambah baik pelaksanaan program FP/RH. Pada masa yang sama, mereka juga mempelajari alatan dan teknik KM baharu yang boleh mereka gunakan dalam organisasi mereka untuk memudahkan cara kreatif dalam bertukar-tukar pengetahuan dan amalan berkesan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Bulatan Pembelajaran dan pandangan daripada Bulatan Pembelajaran Asia sebelumnya tentang Memastikan Kesinambungan Perkhidmatan FP/RH Penting Semasa Kecemasan, klik DI SINI.

Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang alatan dan teknik KM yang digunakan dalam Bulatan Pembelajaran dan cara melakukannya? Semak ini sumber! Berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan pengurusan pengetahuan dalam kerja anda? Hantarkan e-mel kepada saya di: gayoso.grace@knowledgesuccess.org.

Dapatkan kemas kini Asia! daftar DI SINI untuk peringatan tentang acara akan datang dan kandungan baharu dari rantau Asia!

Grace Gayoso Pasion

Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau, Asia, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Grace Gayoso-Pasion kini merupakan Pegawai Pengurusan Pengetahuan Serantau Asia (KM) untuk KEJAYAAN Pengetahuan di Program Komunikasi Pusat Johns Hopkins. Lebih dikenali sebagai Gayo, beliau ialah seorang profesional komunikasi pembangunan dengan pengalaman hampir dua dekad dalam komunikasi, pengucapan awam, komunikasi perubahan tingkah laku, latihan dan pembangunan serta pengurusan pengetahuan. Menghabiskan sebahagian besar kerjayanya dalam sektor bukan untung, khususnya dalam bidang kesihatan awam, dia telah mengusahakan tugas yang mencabar iaitu mengajar konsep perubatan dan kesihatan yang kompleks kepada golongan miskin bandar dan luar bandar di Filipina, yang kebanyakannya tidak pernah menamatkan sekolah rendah atau menengah. Dia adalah penyokong lama untuk kesederhanaan dalam bercakap dan menulis. Selepas menamatkan pengajian ijazah dalam bidang komunikasi dari Universiti Teknologi Nanyang (NTU) di Singapura sebagai sarjana ASEAN, beliau telah bekerja dalam KM serantau dan peranan komunikasi untuk organisasi pembangunan antarabangsa yang membantu pelbagai negara Asia meningkatkan komunikasi kesihatan dan kemahiran KM mereka. Dia berpangkalan di Filipina.