Taip untuk mencari

Interaktif Waktu membaca: 6 minit

Meningkatkan implan kontraseptif: kes ditutup atau potensi yang belum diterokai?


Pengenalan dan peningkatan implan kontraseptif telah meningkatkan akses kepada pilihan kaedah perancangan keluarga (FP) di seluruh dunia. Lewat tahun lepas, Jhpiego dan Impact for Health (IHI) bekerjasama untuk mendokumenkan pengalaman pengenalan implan perancang sepanjang dekad yang lalu (terutamanya melalui semakan meja dan temu bual pemberi maklumat penting) dan mengenal pasti cadangan untuk meningkatkan implan dalam sektor swasta. Sekeping ini meringkaskan beberapa penemuan utama yang tersedia dalam rangkaian sumber yang tersedia di sini.

Kes ditutup atau potensi belum diterokai? Perbahasan

Hanya lebih sedekad sejak para pemimpin dunia berkumpul di Sidang Kemuncak London mengenai Perancangan Keluarga (FP) 2012 dan komited kepada satu matlamat: memenuhi keperluan wanita yang tidak terpenuhi untuk kontraseptif. Matlamat ini telah dioperasikan melalui penciptaan Perancangan Keluarga 2020 (FP2020), perkongsian global untuk memperkasa wanita dan kanak-kanak perempuan dengan melabur dalam FP berasaskan hak, dan diperluaskan melalui FP2030 untuk mengesahkan komitmen global ini. Kemunculan FP2020 juga membuka jalan kepada pengenalan Program Akses Implan (IAP) pada 2013: perkongsian awam-swasta untuk meningkatkan akses kepada implan perancang untuk wanita di negara berpendapatan rendah. Hasilnya mengagumkan: IAP membawa kepada pengurangan harga 50% bagi mereka yang memperoleh implan untuk negara FP2020 dan, sepanjang dekad yang lalu, perolehan global tahunan implan untuk negara FP2020 meningkat daripada 3.9 juta kepada 10.6 juta dan diunjurkan meningkat lagi pada tahun-tahun akan datang. Implan juga telah dimasukkan ke dalam pelan perlindungan kesihatan sejagat (UHC) kebangsaan, seperti dalam Ghana dan Zambia. Selanjutnya, an analisis mempertimbangkan perubahan baru-baru ini dan jangka panjang mendapati bahawa peningkatan dalam penggunaan implan dalam tempoh ini adalah pemacu utama keuntungan mCPR di 11 negara di Afrika. Pengenalan dan peningkatan implan kontraseptif telah meningkatkan akses kepada pilihan kaedah perancangan keluarga (FP) di seluruh dunia.

Adakah ini bermakna kita boleh menutup buku tentang implan, memandangkan ia diarus perdana sepenuhnya? Atau adakah terdapat sempadan yang belum diterokai untuk memperluaskan pilihan kaedah - pilihan yang termasuk implan?

Apakah yang menjadikan implan sebagai kisah kejayaan?

Daripada analisis kami (termasuk semakan meja dan temu bual pemberi maklumat utama), memenuhi permintaan melalui implan disokong oleh beberapa pengajaran utama.

 • Tindakan yang diselaraskan di semua peringkat membantu mempercepatkan pengenalan implan dan peningkatan; termasuk pengawasan kerajaan negara dan penyelarasan global untuk pelaburan, jaminan volum, bimbingan klinikal, dan perkongsian pengajaran yang dipelajari.
 • Memastikan ketersediaan implan melalui pelbagai saluran penyampaian perkhidmatan awam (cth CHW dan klinik bergerak sebagai tambahan kepada pusat penjagaan kesihatan primer) dan perkongsian tugas adalah strategi utama untuk meningkatkan akses dan pengambilan.
 • Aktiviti penjanaan permintaan yang direka dengan penyedia dan pengguna membantu memastikan wanita boleh membuat pilihan termaklum tentang penggunaan kontraseptif dan pilihan kaedah, sementara juga meningkat kebolehterimaan daripada implan.
 • Sistem jaminan kualiti yang komprehensif dan program latihan membantu memastikan kualiti perkhidmatan implan - kedua-dua sisipan dan penyingkiran – oleh pelbagai pembekal.
 • Menangani halangan harga melalui jaminan volum adalah penting untuk akses yang saksama, tetapi peningkatan melalui sektor swasta akan memerlukan penyelesaian dan pembiayaan baharu yang inovatif.

Untuk matlamat FP2030 direalisasikan, ketersediaan implan kontraseptif, kebolehterimaan, kebolehcapaian dan kualiti perlu dimaksimumkan; namun, beberapa cabaran masih wujud.

Agenda yang belum selesai?

Memperluaskan pilihan kaedah adalah komponen penting dalam program perancangan keluarga. Sebahagian anggaran menunjukkan bahawa bagi setiap kaedah kontraseptif baharu yang ditambahkan pada campuran/bakul pilihan, prevalens kontraseptif keseluruhan di sesebuah negara akan meningkat 4-8%. Tetapi mengekalkan pilihan yang diperluaskan dalam jangka panjang memerlukan perhatian kepada ciri penyampaian kaedah kontekstual - ciri yang, jika diabaikan, boleh menyekat keupayaan kaedah untuk memenuhi keperluan individu dan pasangan yang ingin menggunakannya. Untuk implan kontraseptif, ciri-ciri sedemikian yang memerlukan perhatian berterusan termasuk:

Akses penyingkiran: Meningkatkan akses kepada penyingkiran implan berkualiti membantu memenuhi hak pelanggan, membantu memastikan mereka mempunyai pilihan penuh, percuma dan termaklum untuk kedua-dua menggunakan dan berhenti menggunakan kaedah mereka. Walau bagaimanapun, data terus menunjukkan pemutusan dalam akses dan penggunaan perkhidmatan penyingkiran implan yang berkualiti jika dibandingkan dengan pemasukan implan. A kajian terkini menggunakan data titik penyampaian perkhidmatan Performance Monitoring for Action (PMA) di 6 negara di sub-Sahara Afrika menunjukkan bahawa sebahagian besar (31-58%) kemudahan yang menyediakan implan melaporkan sekurang-kurangnya satu halangan untuk menawarkan perkhidmatan penyingkiran implan.

A vector graphic image that has an avatar in the middle with the text "implant user." There are 8 circles around the avatar. Circle 1: Supplies & Equipment in Place. Circle 2: Implant Removal Data Collected & Monitored. Circle 3: Service is Affordable or Free. Circle 4: Service Available When She Wants, Within Reasonable Distance. Circle 5: User knows when & where to go for removal. Circle 6: Reassurance, counseling & reinsertion/switching are offered. Circle 7: System in place for managing difficult removals. Circle 8: Competent & confident provider.
Rajah 1: Keadaan berpusatkan pelanggan untuk memastikan akses kepada penyingkiran implan yang berkualiti.

Dibangunkan oleh Pasukan Petugas Pembuangan Implan, lapan piawaian ini perlu dipertahankan untuk memenuhi keperluan penyingkiran implan pelanggan (soalan lanjut pengurus program boleh meneroka untuk memastikan keterangkuman penyingkiran disertakan di sini):

 • Penyedia adalah cekap dan yakin. Adakah peluang pendidikan berterusan, penyegaran dan pensijilan semula ditawarkan untuk pekerja penjagaan kesihatan menyediakan perkhidmatan implan untuk memastikan kemahiran mereka adalah terkini?
 • Bekalan dan peralatan yang mencukupi disediakan: Adakah peralatan yang mencukupi dan bekalan boleh guna disediakan untuk kedua-dua penyingkiran implan standard dan sukar di tempat penghantaran perkhidmatan?
 • Terdapat sistem yang disediakan untuk mengurus pengalihan keluar yang sukar: Adakah terdapat liputan yang mencukupi bagi pekerja penjagaan kesihatan yang boleh menyetempat dan mengeluarkan implan yang tidak dapat dirasai?
 • Data penyingkiran implan dikumpul dan dipantau: Adakah sistem disediakan untuk mengumpul dan menggunakan data HMIS untuk memahami liputan, sumber, penggunaan dan hasil perkhidmatan pembuangan implan?
 • Perkhidmatan mengeluarkan implan adalah berpatutan (atau percuma): Adakah kos penyingkiran sama atau kurang daripada kos pemasukan, dan adakah mekanisme kewangan disediakan untuk pelanggan yang tidak boleh membayar?
 • Perkhidmatan penyingkiran implan tersedia apabila pengguna mahu, dan dalam jarak yang munasabah: Adakah semua kemudahan yang menawarkan kemasukan implan mampu menawarkan perkhidmatan pembuangan implan? Dan apabila tidak, adakah mekanisme rujukan tersedia?
 • Pengguna implan tahu bila dan di mana mereka boleh pergi untuk penyingkiran: Adakah pekerja penjagaan kesihatan menyediakan komunikasi yang tepat tentang bila, di mana, dan mengapa perkhidmatan penyingkiran boleh diakses?
 • Pada masa penyingkiran, jaminan, kaunseling dan pemasukan semula atau penukaran kaedah ditawarkan: Adakah tapak penyampaian perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan penyingkiran implan mempunyai rangkaian penuh pilihan kaedah FP untuk pelanggan yang inginkan pemasukan semula implan atau kaedah pilihan yang berbeza?

Satu set bahan untuk menyokong pengurus program, penasihat teknikal dan pihak berkepentingan program FP lain dalam mereka bentuk, melaksana dan mengukur program FP dengan kanta inklusif penyingkiran implan tersedia di sini.

Peluasan Sektor Swasta: Dekad yang lalu adalah bukti bagaimana usaha yang diselaraskan telah mengubah akses wanita kepada implan dalam sektor awam. A analisis terkini daripada 36 negara menunjukkan bahawa 86% pengguna implan memperoleh implan mereka daripada sumber sektor awam. Untuk memaksimumkan keupayaan sektor swasta untuk menghantar implan, usaha yang diselaraskan yang sama, yang diketuai oleh kerajaan negara dan rakan kongsi global, boleh melepaskan potensi sektor swasta yang belum diterokai untuk menyampaikan implan kontraseptif pada magnitud yang lebih besar dan menyumbang kepada matlamat FP2030. Usaha sedemikian harus memberi tumpuan kepada mengubah empat bidang utama:

 1. Bekalan: Pada masa ini, rantaian bekalan implan dan pasaran bergantung pada pembiayaan penderma, yang memberi kesan negatif kepada kemampanan jangka panjang. Ini sangat menyekat minat dan keupayaan kedai penjagaan kesihatan sektor swasta untuk mengakses komoditi implan perancang mampu milik – dan menyekat sebarang kes perniagaan untuk berbuat demikian.
 2. Latihan: Dari segi sejarah, peluang untuk latihan implan tidak memenuhi keperluan penyedia swasta, mengakibatkan kekurangan kemahiran memasukkan dan membuang serta langkah jaminan kualiti. Ini, seterusnya, menghalang penyampaian perkhidmatan yang terjamin kualiti. Latihan yang memenuhi keperluan penyedia swasta boleh mengubah keupayaan mereka untuk menyediakan perkhidmatan implan yang berkualiti.
 3. Permintaan: Dengan 'bekalan' implan percuma yang tersedia secara meluas di kemudahan sektor awam, cabaran utama untuk mewujudkan permintaan bagi implan di sektor swasta, sedang menjelaskan mengapa seorang wanita perlu membayar perkhidmatan ini. Apakah faedah tambahan yang diperolehi dengan mengakses perkhidmatan ini di sektor swasta? Dan mana antara faedah ini paling sesuai dengan pengguna sasaran?
 4. Pengawasan dan Penyelarasan: Seperti yang ditunjukkan dalam dekad yang lalu dalam sektor awam, untuk perubahan berlaku, usaha perlu dikendalikan dengan sewajarnya dan diselaraskan dengan teliti. Kerajaan negara berada pada kedudukan terbaik untuk mengendalikan usaha ini dengan kerjasama pelakon sektor swasta yang diwakili oleh badan swasta yang sesuai untuk menyatukan dan mewakili kepentingan dan suara penyedia sektor swasta.

Apa yang akan datang? Seruan untuk bertindak

Dalam beberapa cara, perdebatan mengenai implan kontraseptif ini mengukuhkan apa yang kita ketahui tentang pengenalan kaedah baharu dan penyampaian perkhidmatan yang mampan: kepentingan mempertimbangkan pelakon sistem kesihatan campuran (peluang, kebolehan dan motivasi mereka) dalam pengenalan produk baharu; menggunakan kanta berasaskan hak untuk memaklumkan pengenalan produk dan penyampaian perkhidmatan dalam semua konteks (cth tidak mempromosikan satu kaedah berbanding kaedah lain) dan banyak lagi (artikel ini tidak menyentuh keperluan untuk mengembangkan pilihan kaedah dalam konteks kemanusiaan, contohnya! ). Tetapi hanya kerana prinsip ini diketahui secara meluas tidak bermakna prinsip ini mudah disampaikan.

Ini menimbulkan persoalan: adakah ini detik penting untuk merangka semula cara kami menyokong implan bagi memastikan pilihan dan skala yang mampan?

Apakah rupa ini dalam amalan? Kami ingin menawarkan dua cadangan konkrit:

 1. Rancang untuk penyampaian perkhidmatan melalui sistem kesihatan campuran semasa (bukan selepas!) pengenalan kaedah, memberi perhatian khusus kepada mekanisme pembiayaan mampan (untuk bekalan dan perkhidmatan) dan melibatkan sektor swasta sepanjang perjalanan pengenalan produk supaya mereka bermotivasi untuk menyampaikan kaedah yang disubsidi secara serentak dalam sektor awam.
 2. Pertimbangkan skop penuh penggunaan kaedah (termasuk pengambilan serta pemberhentian atau penukaran kaedah) sebagai sebahagian daripada perkhidmatan dan akses kaedah kontraseptif. Ini amat penting untuk implan, yang memerlukan akses kepada pembekal perkhidmatan untuk menghentikan kaedah (iaitu mengeluarkan implan). Merancang dan menyokong pilihan individu untuk menghentikan sebarang kaedah kontraseptif adalah perlu untuk memastikan autonomi, pilihan, dan akses kepada kaedah permulaan dan penamat.

TENTANG: Jhpiego dan Impak untuk Kesihatan, sebagai komponen projek Memperluaskan Pilihan Perancang Keluarga (EFPC), menjalankan kajian literatur pantas dan temu bual pemberi maklumat penting dengan pakar dalam bidang implan perancang dan perancangan keluarga, untuk lebih memahami pembelajaran program, petua, amalan terbaik dan cabaran, termasuk potensi penglibatan sektor swasta untuk pengenalan dan peningkatan implan. Hasil semakan ini membawa kepada pembangunan satu siri produk untuk pembelajaran dan perkongsian berterusan, tersedia di sini.

Andrea Cutherell

Rakan Kongsi, Kesan untuk Kesihatan

Andrea Cutherell ialah ahli strategi, fasilitator dan pemimpin teknikal kesihatan global yang berpengalaman dengan tumpuan pada pendekatan sistem pasaran untuk meningkatkan hasil kesihatan. Beliau membawa lebih 15 tahun pengalaman mengetuai inisiatif kompleks; menguruskan pasukan; dan menyediakan bantuan teknikal dalam kesihatan seksual dan reproduktif (SRH), kesihatan ibu dan anak, pemakanan, malaria, HIV, penglibatan sektor swasta, dan pengukuhan sistem kesihatan. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam negara di 13 negara di seluruh Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Seorang pembina gabungan yang mahir, Andrea menubuhkan dan mengembangkan Kumpulan Kerja Bukti dan Pembelajaran (ELWG) Kumpulan Trailblazer Penjagaan Diri. Seorang pemikir dan komunikator yang tegas dan kreatif, beliau mengetuai inisiatif kepimpinan pemikiran Population Services International untuk meningkatkan penggunaan bukti dan pengalamannya untuk mempengaruhi dasar dan amalan kesihatan global. Andrea memegang Ijazah Sarjana Sains Kesihatan dari Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health dan berkhidmat sebagai fakulti bersama mereka di Afghanistan di mana dia mereka bentuk bersama sistem pengawasan HIV/AIDS kebangsaan yang pertama di negara itu.

Megan Christofield

Penasihat Teknikal, Jhpiego, Jhpiego

Megan Christofield ialah Pengarah Projek & Penasihat Teknikal Kanan di Jhpiego, di mana beliau menyokong pasukan untuk memperkenalkan dan menskalakan akses kepada kontraseptif dengan menggunakan amalan terbaik berasaskan bukti, advokasi strategik dan pemikiran reka bentuk. Beliau ialah seorang pemikir kreatif dan pemimpin pemikiran yang diiktiraf, diterbitkan dalam jurnal Sains & Amalan Kesihatan Global, BMJ Global Health, dan STAT. Megan dilatih dalam kesihatan reproduktif, pemikiran reka bentuk, dan kepimpinan & pengurusan daripada Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg dan Sekolah Perniagaan Johns Hopkins Carey, dan mempunyai ijazah sarjana muda dalam Pengajian Keamanan.

Jaitra Sathyandran

Associate, Impak untuk Kesihatan Antarabangsa

Jaitra Sathyandran ialah Associate di Impact for Health International. Jaitra telah bekerja sebagai Perunding dan Pegawai Teknikal untuk Pejabat Wilayah WHO untuk Pasifik Barat, di Manila, Filipina yang menyokong pejabat negara dalam menggunakan kanta ekuiti jantina dan kesihatan pada kerja mereka. Sebelum ini, beliau bekerja sebagai Pelatih Kesihatan Awam dengan Kementerian Kesihatan di Wilayah Utara Sri Lanka. Jaitra juga telah bekerja dalam penyelidikan reka bentuk perkhidmatan untuk meningkatkan pencarian laluan hospital, serta dengan pendatang dan pelarian di Toronto, Kanada, dengan mengakses perkhidmatan sosial dan kesihatan. Jaitra memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dengan Pengkhususan dalam Promosi Kesihatan dan Sains Tingkah Laku Sosial dari Sekolah Kesihatan Awam Dalla Lana, dari Universiti Toronto.

Sarah Gibson

Perunding Kesihatan Global Kanan

Sarah Gibson ialah seorang pengamal kesihatan global yang berorientasikan hasil dengan lebih 18 tahun pengalaman dalam berusaha untuk meningkatkan kesihatan. Seorang komunikator yang mahir, sangat berkesan dalam: Pembangunan dan perancangan strategi; Reka bentuk projek, pelaksanaan dan penilaian; Perubahan tingkah laku pengguna dan sosial; Penglibatan sektor swasta; Kemudahan dan pembangunan bengkel; Pengurusan perubahan organisasi dan pembinaan kapasiti; dan Penyelarasan kepimpinan, bimbingan dan bakat bimbingan. Sarah mempunyai pengalaman yang luas di seluruh sub-Sahara Afrika dan telah berkhidmat sebagai Ketua Parti USAID, dan Pengarah Negara dan Pengarah Negara Kanan dengan Population Services International di Malawi dan Tanzania, masing-masing. Sarah memegang Ijazah Sarjana Kesihatan Awam dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg dan telah dianugerahkan Anugerah Tesis Teratas untuk Komunikasi Kesihatan oleh Persatuan Komunikasi Antarabangsa apabila menamatkan pengajian.

Sarah Webb

Penasihat Teknikal, Jhpiego

Sarah ialah Penasihat Teknikal di Jhpiego, tempat dia bekerja merentasi RMNCAH dan Portfolio Inovasi organisasi. Sarah menyediakan bantuan teknikal mengenai perancangan keluarga dan projek kesihatan ibu yang baru lahir, serta pendekatan untuk melibatkan sektor swasta dan menggunakan penyelesaian pasaran dalam kesihatan reproduktif. Beliau mempunyai hampir 10 tahun pengalaman dalam kesihatan global dan pembangunan antarabangsa, dengan tumpuan pada advokasi dan penyelesaian berorientasikan perniagaan kepada cabaran kesihatan global. Sarah mempunyai pengalaman di seluruh Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Tengah dan Selatan. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Politik & Kerajaan dari Universiti Puget Sound dan Sarjana dalam Kesihatan Awam dan Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Johns Hopkins.

Marley Monson

Pegawai Program Kanan, Jhpiego

Marley Monson ialah Pegawai Program Kanan di Jhpiego, di mana beliau menyokong pelaksanaan portfolio India organisasi dan menguruskan projek Jhpiego mengenai peningkatan implan perancang. Sebelum Jhpiego, Marley berkhidmat sebagai Pegawai Bantuan Kemanusiaan untuk Biro Bantuan Kemanusiaan USAID dan bekerja untuk Alight (dahulunya Jawatankuasa Pelarian Amerika). Marley menerima MA dari Freie Universität Berlin.

2.4K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial