Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 5 minit

Pelajaran untuk Pengaturcaraan Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Bersepadu

Meneroka Perancang Keluarga, Kesihatan Ibu dan Anak, dan Penentu Tingkah Laku Pemakanan di Niger


Program perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) bersepadu bertujuan untuk mempengaruhi pelbagai bidang kesihatan dan pembangunan melalui pendekatan yang diselaraskan yang menangani faktor termasuk pengetahuan, sikap dan norma. Mereka berpotensi untuk mengurangkan pertindihan dan kos, mengelakkan peluang terlepas, memastikan akses kepada perkhidmatan dan maklumat yang tepat pada masanya dan sesuai, dan mencapai hasil yang lebih baik. Penyepaduan SBC sudah berlaku di banyak sektor kesihatan, namun asas bukti untuk mempromosikan pelaksanaannya adalah terhad. Dalam menyumbang kepada global Agenda Penyelidikan dan Pembelajaran pada pengaturcaraan SBC bersepadu, PENYELIDIKAN terobosan, projek penjanaan bukti SBC utama USAID, membantu menjana data untuk meningkatkan pendekatan penting ini.

Cliquez ici tuang lire la versi française de cet artikel.

Bukti SBC bersepadu baharu yang penting muncul daripada Ketahanan dalam Sahel Dipertingkatkan (RISE) II, program yang dibiayai oleh USAID yang bekerja di wilayah Sahel di Burkina Faso dan Niger. RISE II berusaha untuk menangani tingkah laku keutamaan dan hasil kesihatan dalam kesihatan ibu, bayi baru lahir dan anak; perancangan keluarga (FP); pemakanan; dan air, sanitasi, dan kebersihan melalui pengaturcaraan pembangunan SBC bersepadu di samping bantuan kemanusiaan. PENYELIDIKAN Terobosan telah menjalankan analisis kaedah bercampur pelaksanaan SBC bersepadu di wilayah Maradi dan Zinder di Niger, mengumpulkan maklumat tentang kejayaan dan keberkesanan kosnya di kawasan terhad sumber dan rawan kemarau ini.

Kajian kualitatif tentang pembuatan keputusan isi rumah untuk isu kesihatan

Di Niger, kadar kesuburan yang tinggi dan kekurangan zat makanan yang berterusan menyumbang kepada satu daripada kadar kematian kanak-kanak tertinggi di dunia. Ketidaksamaan jantina dan kekurangan kuasa membuat keputusan adalah mencabar untuk usaha promosi FP, dan terdapat bukti terhad dari Niger yang memfokuskan pada menangani dimensi jantina pendekatan SBC bersepadu. PENYELIDIKAN Terobosan menjalankan kajian kualitatif yang meneroka komunikasi rakan kongsi dan membuat keputusan isi rumah merentas isu kesihatan keutamaan—kesihatan kanak-kanak, pemakanan dan perancangan keluarga—untuk lebih memahami peranan norma jantina dan dinamik keluarga.

Rajah 1 membentangkan empat perkara utama kajian tentang pembuatan keputusan dalam isi rumah. Dalam mengenal pasti tiga laluan membuat keputusan yang melibatkan tahap penglibatan dan agensi yang berbeza-beza untuk wanita, keputusan ini mencadangkan kepentingan memperkukuh penyertaan wanita. Memperluaskan peranan yang sering dimainkan wanita dalam memulakan perbualan berkaitan kesihatan, temu bual ini menandakan kepentingan beralih ke arah dinamik membuat keputusan bersama atau kolaboratif dan perkongsian kuasa. Memahami pelbagai peranan pasangan, ahli keluarga dan lain-lain bergantung pada topik kesihatan mengukuhkan kepentingan menggunakan pendekatan penglibatan dan komunikasi yang fleksibel dan disesuaikan— contohnya, sementara datuk dan nenek mungkin terlibat rapat dalam keputusan pemakanan anak, keputusan perancangan keluarga sering dibuat antara pasangan atau pasangan. Berkait rapat, penemuan kami menunjukkan bahawa kumpulan penglibatan lelaki adalah pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran lelaki tentang isu berkaitan kesihatan dan meningkatkan komunikasi pasangan. Mencapai pasangan melalui kaunseling berasaskan rumah boleh membuktikan pendekatan pelengkap yang berharga. Akhir sekali, campur tangan SBC peringkat komuniti yang menghilangkan stigma kekurangan zat makanan dengan berkongsi strategi dengan semua ibu bapa boleh membantu menyokong kesihatan dan pemakanan kanak-kanak dalam keadaan kekurangan makanan dan memudahkan komunikasi yang lebih baik antara pasangan.

Mewujudkan profil tingkah laku kesihatan reproduktif dan ibu untuk wanita dalam usia reproduktif

Intervensi SBC yang berkesan selalunya menggabungkan segmentasi khalayak, amalan membahagikan khalayak kepada subkumpulan berdasarkan demografi, psikografik, dan/atau faktor tingkah laku untuk membangunkan pendekatan tersuai. Walaupun digunakan secara meluas dalam campur tangan FP dan HIV, pembahagian khalayak untuk program SBC kesihatan reproduktif dan ibu (di luar ciri sosio-demografi) telah dihadkan . PENYELIDIKAN Terobosan menemu bual lebih 2,700 wanita berkahwin dalam usia reproduktif di Niger, kemudian menggunakan analisis kelas terpendam yang menggabungkan lima penentu sosio-demografi dan tingkah laku (pengetahuan, sikap, norma, keberkesanan diri dan komunikasi pasangan, seperti yang diterangkan dalam Rajah 2) untuk membangunkan profil yang berkaitan dengan tiga tingkah laku mencari penjagaan kesihatan: penggunaan antenatal, penghantaran berasaskan kemudahan dan penggunaan FP moden.

Analisis kelas terpendam membolehkan kami beralih daripada memfokuskan pada satu ciri pada satu masa (cth, umur) dan sebaliknya menggunakan berbilang ciri untuk mengenal pasti perhubungan dalam data yang memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang profil khalayak. Untuk membantu menerangkan beberapa profil yang dijana melalui analisis ini, kami membangunkan persona. Watak fiksyen ini mewakili wanita berbeza umur reproduktif di Niger yang mungkin menggunakan FP dan perkhidmatan kesihatan ibu dengan cara yang serupa dengan peserta kajian kami.

Kami menerangkan tiga persona untuk menggambarkan profil khalayak yang muncul daripada analisis kami:

Vector graphic of a Nigerian woman wearing a dark blue hijab Integrated Social and Behavior Change

Aissatou kurang berkemungkinan menggunakan perkhidmatan penjagaan antenatal berbanding wanita lain di Niger. Berbanding dengan wanita biasa di Niger, Aissatou lebih muda, tidak pernah bersekolah, dan miskin. Dia percaya wanita hanya memerlukan penjagaan antenatal jika mereka sakit dan tidak percaya bahawa wanita hamil lain dalam komunitinya menghadiri empat atau lebih lawatan penjagaan antenatal. Aissatou kurang berkemungkinan berbanding wanita lain di kawasan kajian kami untuk percaya bahawa dia boleh mengakses perkhidmatan penjagaan antenatal. Kira-kira 29% wanita yang kami temu bual adalah serupa dengan Aissatou.

Vector graphic of a Nigerian woman wearing a green hijab Integrated Social and Behavior Change

Bintou lebih cenderung menggunakan perkhidmatan penghantaran kemudahan berbanding wanita lain di Niger. Walaupun Bintou lebih miskin dan kurang berpendidikan berbanding kebanyakan wanita di kawasan kajian kami, dia mempunyai sikap positif tentang kemudahan kesihatan sebagai tempat terbaik untuk melahirkan anak. Bintou juga lebih berkemungkinan percaya bahawa tidak sukar sama sekali untuk bercakap dengan suaminya tentang bersalin di kemudahan. Walau bagaimanapun, kepercayaannya mungkin berbeza daripada orang lain dalam komunitinya, di mana dia percaya kebanyakan wanita tidak melahirkan anak dalam kemudahan. Kira-kira 12% daripada wanita yang kami temu bual adalah serupa dengan Bintou.

Vector graphic of a Nigerian woman wearing a blue hijab Integrated Social and Behavior Change

Fatou lebih cenderung menggunakan perancangan keluarga berbanding wanita lain di Niger. Fatou adalah seorang wanita Nigeria muda yang berpendidikan. Dia percaya ia boleh diterima untuk menggunakan kaedah FP dan tahu di mana untuk mendapatkannya. Dia juga percaya wanita dalam komunitinya merasakan ia boleh diterima untuk wanita menggunakan kaedah FP. Kira-kira 21% wanita yang kami temu bual adalah serupa dengan Fatou.

Implikasi

Persona ini menyediakan maklumat yang boleh memaklumkan strategi SBC yang lebih bernuansa untuk meningkatkan penggunaan perkhidmatan kesihatan ibu dan reproduktif. Sebagai contoh, bagi pengguna seperti Bintou, yang sudah mempunyai sikap positif terhadap perkhidmatan penyampaian dan dapat berkomunikasi dengan pasangannya tentang menggunakannya, strategi SBC mungkin perlu memberi lebih tumpuan kepada menangani norma sosial dengan menghubungi pemimpin masyarakat untuk mewujudkan persekitaran di mana wanita berasa disokong untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran.

Persona penonton FP kami, Fatou, ialah seorang wanita muda yang berpendidikan yang dapat bercakap dengan pasangannya tentang kaedah FP dan tahu di mana untuk mencarinya. Dalam masyarakat tradisional seperti Niger, di mana umur median pada kelahiran pertama adalah di bawah 18 tahun, wanita muda seperti Fatou boleh bertindak sebagai penyimpang positif yang mampu mempengaruhi ahli masyarakat yang lebih tahan mencuba kaedah FP.

Penilaian berterusan RESEARCH Terobosan bertujuan untuk menjawab soalan berikut untuk meningkatkan campur tangan SBC bersepadu di Sahel:

  • Bagaimanakah aktiviti RISE II menggunakan profil khalayak untuk memastikan program berkesan mencapai yang paling terpinggir?
  • Bagaimana aktiviti RISE II boleh menangani ketidakselarasan penentu tingkah laku, di mana penonton mempunyai sikap positif tetapi percaya norma sosial tidak menyokong tingkah laku positif?
  • Boleh RISE II aktiviti SBC memanfaatkan ahli penonton dengan penentu tingkah laku yang kuat (seperti wanita muda) untuk mempengaruhi mereka yang mungkin mempunyai penentu tingkah laku yang lebih lemah?

Bacaan lanjut

Untuk maklumat lanjut, projek itu baru-baru ini telah menerbitkan artikel jurnal berikut:

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memfokuskan pada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau dan menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.