Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 4 minit

Perancangan Keluarga dan Akses dan Penggunaan Kesihatan Reproduktif di Afrika Timur


Dari Jun hingga Ogos 2022, 38 ahli tenaga kerja perancang keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) dari Ethiopia, Kenya, Malawi, Nigeria, Rwanda, Tanzania dan Uganda telah berkumpul semasa kohort Bulatan Pembelajaran Afrika Timur 2022. Melalui dialog kumpulan berstruktur selama empat sesi, mereka berkongsi dan belajar daripada pengalaman praktikal masing-masing, tentang perkara yang berkesan dan apa yang tidak dalam meningkatkan akses dan penggunaan FP/RH.

KONTEKS

Memperluas akses kepada kontraseptif dan memenuhi keperluan untuk perancangan keluarga adalah elemen penting untuk mencapai akses sejagat kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan reproduktif, seperti yang dikehendaki dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Mampan.

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), bilangan wanita yang ingin menggunakan perancangan keluarga telah meningkat dengan ketara dalam tempoh dua dekad yang lalu, daripada 900 juta pada tahun 2000 kepada hampir 1.1 bilion pada tahun 2020. Akibatnya, bilangan wanita yang menggunakan kaedah moden kaedah kontraseptif meningkat daripada 663 juta kepada 851 juta, dan kadar kelaziman kontraseptif meningkat daripada 47.7% kepada 49.0%. PBB mengunjurkan bahawa tambahan 70 juta wanita akan menggunakan kontraseptif moden menjelang 2030.

Peratusan wanita dalam usia reproduktif yang keperluan perancangan keluarga dipenuhi dengan kaedah kontraseptif moden (penunjuk SDG 3.7.1) telah meningkat secara beransur-ansur dalam beberapa dekad kebelakangan ini, meningkat daripada 73.6% pada tahun 2000 kepada 76.8% pada tahun 2020. Sebab peningkatan perlahan ini termasuk pilihan kaedah terhad; akses kepada perkhidmatan yang tidak mencukupi, terutamanya di kalangan orang muda, miskin, dan belum berkahwin; kesan sampingan (sama ada ditakuti atau dialami); tentangan budaya atau agama; kualiti perkhidmatan yang kurang baik; bias pengguna dan pembekal terhadap kaedah tertentu; dan halangan berasaskan jantina untuk mengakses.

Aktor negeri dan bukan negeri kedua-duanya memainkan peranan dalam memastikan halangan untuk mengakses dan mengambil perkhidmatan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) ditangani. Beberapa elemen berbeza perlu disediakan untuk menjayakan program FP/RH, daripada perancangan strategik, pembangunan program, dan pelaksanaan kepada pemantauan dan penilaian (M&E) dan akauntabiliti.

KOHORT BULATAN PEMBELAJARAN AFRIKA TIMUR 2022

Untuk memastikan semua orang dilengkapi dengan pengetahuan dan amalan terbaik untuk menangani faktor yang menghalang akses kepada dan penggunaan perkhidmatan FP/RH, pasukan Knowledge SUCCESS Afrika Timur menganjurkan satu Bulatan Pembelajaran kohort Perancangan Keluarga dan Akses dan Penggunaan Kesihatan Reproduktif di Afrika Timur. Topik ini dikenal pasti sebagai keutamaan serantau mengikut tinjauan dan temu bual di kalangan profesional dan organisasi FP/RH yang berpangkalan di Afrika Timur.

Sesi dan perbincangan Bulatan Pembelajaran mingguan telah dilabuhkan oleh Rangka Kerja Program FP Berasaskan Hak FP2030, yang menggambarkan elemen penting yang perlu ada di pelbagai peringkat dalam sistem penjagaan kesihatan, termasuk pelanggan yang diberi kuasa dan berpuas hati, maklumat dan perkhidmatan berkualiti, persekitaran undang-undang dan dasar yang membolehkan, serta budaya dan komuniti yang menyokong.

Graphic with four quadrants that describe supportive culture & community; enabling legal & policy environment; quality information & services; and empowered & satisfied clients.
Rangka kerja grafik ini ialah visi tentang rupa program perancangan keluarga sukarela berasaskan hak asasi manusia yang ideal.

Peserta kohort Bulatan Pembelajaran juga mempertimbangkan 10 prinsip dan piawaian berkaitan hak asasi manusia yang berkaitan dengan maklumat dan perkhidmatan kontraseptif yang menjadi asas rangka kerja tersebut. Prinsip-prinsip ini, yang dipersetujui oleh WHO, UNFPA, FP2030, dan lain-lain, termasuk:

 • Ketersediaan
 • Kebolehcapaian
 • Kebolehterimaan
 • Kualiti
 • Tanpa diskriminasi dan kesaksamaan
 • Pembuatan keputusan termaklum
 • Privasi dan kerahsiaan
 • Penyertaan
 • Akauntabiliti
 • Agensi/autonomi/pemerkasaan

WAWASAN UTAMA

Faktor kejayaan

Melalui perbincangan kumpulan kecil, peserta kohort menggunakan Google Jamboard untuk mempercambahkan pelbagai idea mengenai strategi yang berjaya untuk meningkatkan akses dan penggunaan FP/RH.

Screenshot of a Google Jamboard with family planning and reproductive health access and utilization success factors.
Contoh papan sumbang saran maya kumpulan yang lengkap dengan idea tentang cara untuk berjaya meningkatkan perancangan keluarga dan akses dan penggunaan kesihatan reproduktif di Afrika Timur berdasarkan pengalaman program peserta.

Mereka kemudian mengumpulkan faktor kejayaan teratas mereka untuk menyelaraskan dengan elemen utama rangka kerja FP2030:

 • Maklumat dan perkhidmatan berkualiti: Melatih dan membimbing penyedia perkhidmatan secara berterusan untuk mengelakkan bias kaedah, memastikan ketersediaan pelbagai pilihan kaedah, meningkatkan perkongsian maklumat dan kaunseling klien
 • Advokasi dan mobilisasi sumber: Menyokong peruntukan dan perbelanjaan belanjawan FP, membangunkan Pelan Pelaksanaan Berkos, memastikan sumber untuk membeli komoditi
 • Penglibatan pihak berkepentingan: Libatkan pihak berkepentingan di semua peringkat (termasuk komuniti/belia, struktur kerajaan dan rakan kongsi sektor awam-swasta) untuk memberikan idea, menggalakkan kerjasama, memastikan pemilikan dan kemampanan
 • Persekitaran yang membolehkan: Mewujudkan dan menguatkuasakan rangka kerja undang-undang dan dasar yang memudahkan akses kepada dan penggunaan perkhidmatan FP/RH, serta mengutamakan penggunaan data untuk membuat keputusan
 • Faktor sosiobudaya: Menangani halangan kepada akses FP/RH, menggalakkan norma jantina yang menyokong akses FP, mewujudkan kesedaran dan permintaan untuk perkhidmatan FP/RH, menggalakkan penglibatan lelaki, membetulkan mitos dan salah tanggapan
  Pengurusan dan penyelarasan projek: Buat dan patuhi rancangan untuk pelaksanaan, penyelidikan/tinjauan, M&E

Cabaran

Menggunakan pendekatan pengurusan pengetahuan yang dipanggil Perundingan Troika, peserta kohort mengenal pasti beberapa cabaran terhadap akses dan penggunaan FP/RH:

 • Penyerahan projek: Kekurangan kejelasan mengenai peranan dan tanggungjawab antara pejabat serantau antarabangsa dan Afrika menyebabkan kelewatan dalam pengukuhan kapasiti
 • Perkhidmatan FP/RH terhad pada skim insurans kesihatan nasional: Pelanggan akhirnya membayar untuk perkhidmatan, menjadikannya sukar untuk mencapai semua lawatan
 • Bias penyedia menghalang penyepaduan perkhidmatan FP/RH: Pelanggan kadangkala memilih untuk menggunakan pil kontraseptif oral dan bukannya mempertimbangkan kaedah lain yang tersedia kerana bias penyedia.
 • Kemudahan kesihatan tidak mempunyai perkhidmatan belia khusus. Di mana perkhidmatan FP tersedia untuk remaja, ia sering disediakan di Pusat Penjagaan dan Rawatan—yang selalunya memenuhi keperluan wanita yang telah melahirkan anak, tidak termasuk kanak-kanak perempuan dan wanita yang bukan nulipar. Apabila kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) tidak menjadi keutamaan bagi penggubal dasar dan pelaksana, remaja menghadapi stigma berkaitan usia apabila cuba mengakses FP.
 • Perundingan yang lemah dengan pemegang kepentingan utama boleh membawa kepada hasil kesihatan yang buruk. Sebagai contoh, di salah satu daripada tiga daerah di Kenya, penyelarasan yang lemah dengan Kementerian Kesihatan menyebabkan kelewatan dalam melatih pekerja kesihatan mengenai penyediaan perkhidmatan responsif remaja, mengakibatkan peningkatan kadar kehamilan remaja dan keganasan berasaskan jantina (GBV).
 • Kurang sokongan daripada pihak sekolah, yang memetik masa terhad semasa hari persekolahan, untuk projek pengurusan kebersihan haid.
 • Penglibatan lelaki yang rendah dalam penggunaan perkhidmatan FP, memandangkan isu kuasa dan konstruk sosial sekitar persetujuan untuk FP.
 • Norma sosial negatif yang melarang orang muda daripada mengakses FP walaupun kadar kehamilan remaja yang tinggi.
 • Isu keselamatan komoditi, terutamanya kemudahan stok habis bagi beberapa komoditi.
 • Takut kesan sampingan kaedah kontraseptif dan/atau kekurangan pengetahuan yang tepat menghalang ramai wanita dan remaja daripada mengakses FP.

MENGAMBIL TINDAKAN

Siri Learning Circles memuncak dengan peserta membangunkan pernyataan komitmen ke arah peningkatan pelaksanaan program mereka sambil mengambil kira apa yang telah mereka pelajari daripada satu sama lain. Komitmen peserta termasuk melibatkan pemimpin agama dari pusat Kristian dan Islam untuk memperjuangkan FP/RH, bekerjasama dengan penyedia penjagaan kesihatan berasaskan kemudahan untuk menangani keperluan FP/RH belia, dan mewujudkan kumpulan WhatsApp untuk semua ahli Kumpulan Kerja Teknikal KKM untuk GBV dan AYSRH untuk membincangkan isu berkaitan FP.

KESIMPULAN

Melalui Learning Circles, ahli tenaga kerja FP/RH dari Afrika Timur dapat mengembangkan pengetahuan mereka dan mengukuhkan pemahaman mereka tentang cara meningkatkan akses dan penggunaan FP/RH, rangkaian dan membina hubungan dengan rakan sekerja yang menghadapi cabaran yang sama, dan menjana idea baharu dan penyelesaian praktikal untuk menambah baik pelaksanaan program FP/RH. Pada masa yang sama, mereka mempelajari alat dan teknik pengurusan pengetahuan baharu yang boleh mereka gunakan dalam organisasi mereka untuk memudahkan cara kreatif bertukar pengetahuan dan amalan berkesan.

Ketahui lebih lanjut tentang Bulatan Pembelajaran dan membaca pandangan daripada Lingkaran Pembelajaran Afrika sub-Sahara sebelumnya mengenai pengaturcaraan perancangan keluarga dalam konteks COVID-19.

Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang alatan dan teknik KM yang digunakan dalam Bulatan Pembelajaran dan cara menggunakannya dalam kerja anda sendiri? Semak ini sumber!

Irene Alenga

Peneraju Pengurusan Pengetahuan dan Penglibatan Komuniti, Amref Health Africa

Irene ialah ahli ekonomi sosial yang mantap dengan pengalaman lebih 13 tahun dalam penyelidikan, analisis dasar, pengurusan pengetahuan dan penglibatan perkongsian. Sebagai seorang penyelidik, beliau telah terlibat dalam penyelarasan dan pelaksanaan lebih 20 projek penyelidikan ekonomi sosial dalam pelbagai disiplin dalam Wilayah Afrika Timur. Dalam kerjanya sebagai Perunding Pengurusan Pengetahuan, Irene telah terlibat dalam kajian berkaitan kesihatan melalui kerja dengan kesihatan awam dan institusi berfokuskan teknologi di Tanzania, Kenya, Uganda dan Malawi di mana dia telah berjaya mengusik kisah impak dan meningkatkan keterlihatan campur tangan projek . Kepakaran beliau dalam membangunkan dan menyokong proses pengurusan, pengajaran yang dipelajari, dan amalan terbaik ditunjukkan dalam pengurusan perubahan organisasi tiga tahun dan proses penutupan projek USAID| DELIVER dan Projek Pengurusan Rantaian Bekalan (SCMS) 10 tahun di Tanzania. Dalam amalan baru Reka Bentuk Berpusatkan Manusia, Irene telah berjaya memudahkan pengalaman produk hujung ke hujung yang positif melalui menjalankan kajian pengalaman pengguna semasa melaksanakan USAID| Projek IMPIAN di kalangan remaja perempuan dan wanita muda (AGYW) di Kenya, Uganda dan Tanzania. Irene mahir dalam penggemblengan sumber dan pengurusan penderma, terutamanya dengan USAID, DFID dan EU.

Alex Omari

Ketua Penglibatan Negara, Hab Serantau Afrika Timur & Selatan, FP2030

Alex ialah Ketua Penglibatan Negara (Afrika Timur) di Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan FP2030. Beliau menyelia dan mengurus penglibatan pusat tumpuan, rakan kongsi serantau dan pihak berkepentingan lain untuk memajukan matlamat FP2030 dalam Hab Serantau Afrika Timur dan Selatan. Alex mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan belia (AYSRH) dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai pasukan petugas dan ahli kumpulan kerja teknikal untuk program AYSRH di Kementerian Kesihatan di Kenya. Sebelum menyertai FP2030, Alex bekerja sebagai Pegawai Perancang Keluarga Teknikal/ Kesihatan Reproduktif (FP/RH) di Amref Health Africa dan menggandakan jawatan sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan (KM) serantau Afrika Timur untuk projek Knowledge SUCCESS perdana global USAID KM bekerjasama dengan badan serantau, kumpulan kerja teknikal FP/RH dan Kementerian Kesihatan di Kenya, Rwanda, Tanzania dan Uganda. Alex, sebelum ini bekerja di program Pengukuhan Sistem Kesihatan Amref dan telah dipinjamkan kepada bekas Wanita Pertama Program Kesihatan Ibu Kenya (Beyond Zero) untuk memberikan sokongan strategik dan teknikal . Beliau berkhidmat sebagai Penyelaras Negara untuk Perikatan Belia Antarabangsa untuk Perancangan Keluarga (IYAFP) di Kenya. Peranan beliau yang lain sebelum ini ialah semasa di Marie Stopes International, Pusat Kesihatan Reproduktif Antarabangsa di Kenya (ICRHK), Pusat Hak Reproduktif (CRR), Persatuan Perubatan Kenya- Kesihatan Reproduktif dan Perikatan Hak (KMA/RHRA) dan Pilihan Kesihatan Keluarga Kenya ( FHOK). Alex ialah Felo terpilih Royal Society for Public Health (FRSPH), beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kesihatan Populasi dan Ijazah Sarjana Kesihatan Awam (Kesihatan Reproduktif) dari Universiti Kenyatta, Kenya dan Ijazah Sarjana Dasar Awam dari Sekolah of Government and Public Policy (SGPP) di Indonesia di mana beliau juga merupakan penulis dasar kesihatan dan kesihatan awam serta penyumbang laman web untuk Jurnal Kajian Strategik.