Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 3 minit

Kursus Pembelajaran Interaktif Baharu untuk Memperkukuh Perubahan Sosial dan Tingkah Laku Pengukuran, Pemantauan dan Penilaian untuk Program Perancang Keluarga


Program perancangan keluarga sering berhadapan dengan cabaran untuk memindahkan pengetahuan kepada tingkah laku. Sekumpulan bukti yang semakin meningkat menunjukkan bahawa campur tangan perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) meningkatkan hasil perancangan keluarga/kesihatan reproduktif dengan secara langsung meningkatkan pengambilan kontraseptif atau meningkatkan penggunaan kontraseptif melalui laluan yang menangani penentu perantaraan seperti sikap di sekitar perancangan keluarga.1 Sesetengah campur tangan SBC lebih berkesan daripada yang lain, tetapi keberkesanannya berbeza-beza bergantung pada langkah yang kami gunakan untuk menilainya. Pengukuran standard pendekatan SBC untuk perancangan keluarga, berpandukan teori perubahan yang ditetapkan, adalah penting untuk memahami keberkesanannya dan menyumbang kepada kejayaan.

Sepanjang enam tahun yang lalu, PENYELIDIKAN Terobosan telah menjana bukti untuk menyokong pengukuran SBC yang lebih baik dan aplikasinya dalam menambah baik reka bentuk program perancangan keluarga dan pemantauan hasil. Pembelajaran daripada penyelidikan boleh didapati sebagai sebahagian daripada tiga baharu kursus pembelajaran dalam talian interaktif dibangunkan oleh projek tersebut. Kursus pertama menyediakan panduan tentang cara memasukkan teori perubahan tingkah laku ke dalam reka bentuk program; yang kedua menyediakan arahan tentang cara menangkap dan menggunakan data pendedahan program atau kempen SBC untuk memaklumkan, memantau dan menilai prestasi program; dan yang ketiga memberi tumpuan kepada memahami dan mengukur perubahan tingkah laku penyedia (PBC). Kursus, tersedia dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Perancis, adalah dibimbing sendiri dan termasuk ujian pasca, kandungan video pengajaran, PowerPoint dan peluang untuk melanjutkan perbincangan dengan profesional SBC yang lain. Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan kapasiti pengamal dan penyelidik SBC menggunakan pendekatan SBC untuk mengenal pasti dan menggunakan penyelesaian kepada cabaran. Kursus-kursus ini adalah "kemestian" untuk pereka program dan perancang yang ingin mengukuhkan program SBC atau hasil SBC dalam program perancangan keluarga mereka.

Kursus pertama, Memantau dan Menilai Pendekatan Perubahan Sosial dan Tingkah Laku, direka untuk pengurus program dan profesional peringkat pertengahan yang ingin memahami rasional dan proses untuk menggunakan pendekatan berasaskan teori untuk mereka bentuk program dan mengukur kejayaan. Kursus ini bertujuan untuk menyokong program SBC dengan menerangkan bagaimana program boleh membangunkan pelan pemantauan dan penilaian (M&E) yang dipacu teori yang kukuh yang menyediakan bukti untuk mengukuhkan pelaksanaan menggunakan teori perubahan tingkah laku seperti model sosioekologi (lihat Rajah 1). Melalui video pendek dan iringan Panduan Cara, kursus ini memupuk penilaian program yang diperkukuh melalui penggunaan pelan M&E yang mencerminkan laluan perubahan tingkah laku dalam teori perubahan yang ditetapkan program. Kursus ini membimbing pengguna melalui pembangunan pelan M&E yang menggariskan penunjuk yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keputusan mengikut laluan perubahan, kaedah bagaimana penunjuk ini akan dikumpul dan dipantau, dan rancangan untuk bagaimana data akan dianalisis dan keputusan akan disampaikan.

Rajah 1. Model Sosioekologi Tingkah Laku

A series of ovals of increasing sizes overlayed one inside the other and with text inside. Inner-most oval: "Individual. Knowledge, attitudes, skills." Next oval: "Interpersonal. Partner, family, friends." Next oval: "Organizational. Policies, informal rules." Next oval: "Community. Norms, relationships among organizations." Last and largest oval: "Enabling Environment. National, state, local laws."
Rujukan: McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K. Perspektif ekologi tentang program promosi kesihatan. Tingkah laku Pendidikan Kesihatan. 1988;15(4):351–377. ,

Kursus kedua, Mengukur Program Perubahan Sosial dan Tingkah Laku atau Pendedahan Kempen, bertujuan untuk menyokong program SBC yang menggunakan pendekatan yang berbeza, seperti media massa dan komunikasi interpersonal, untuk mencapai khalayak sasaran. Kursus ini direka bentuk untuk pegawai M&E untuk membantu mereka memahami cara menangkap dan menggunakan data pendedahan SBC untuk memaklumkan, memantau dan menilai prestasi program SBC. Kursus ini menyediakan gambaran keseluruhan program SBC atau langkah pendedahan kempen, termasuk cabaran pengukuran, dan cara meminimumkan ralat. Menentukan sejauh mana khalayak sasaran terdedah kepada pendekatan SBC memerlukan kaedah yang khusus kepada pendekatan yang dipilih. Sebagai contoh, tinjauan isi rumah boleh digunakan untuk menilai pendedahan kepada kempen media massa, manakala pemantauan media sosial boleh digunakan untuk menilai pendedahan kepada kempen berasaskan internet. Langkah pendedahan boleh digunakan untuk menilai kesedaran responden tentang, sentimen terhadap dan pemahaman mesej kempen. Di samping itu, kaedah dan langkah pendedahan perlu disesuaikan untuk menangani cabaran pengukuran seperti perhatian terpilih dan kecenderungan sosial (lihat Rajah 2). Kursus ini menyediakan contoh soalan dan sumber data berserta penjelasan tentang cara data pendedahan boleh digunakan untuk memaklumkan program dan pendekatan SBC.

Rajah 2. Model Konsep Perhatian Terpilih

An infographic titled "Conceptual Model of Selective Attention". There are three boxes stacked on top of each other on the left-hand side with an arrow pointing to the center of the infographic. The text inside the first box read "socioeconomic and demographic access" and the arrow is labeled "Access". The text inside the second box read "cognitive decoding" and the arrow is labeled "Literacy". The text inside the third box read "knowledge, attitudes, practices" and the arrow is labeled "Predisposition". The box in the middle that the three aforementioned arrows are pointing to is labeled "Campaign exposure". That box then points to another box to the right labeled "Behavior".

Kursus ketiga, Mengukur Perubahan Tingkah Laku Pembekal, membantu perancang dan pereka program lebih memahami inisiatif PBC dan potensi kesannya terhadap penyampaian dan kualiti perkhidmatan perancangan keluarga. Melalui video pendek dan iringan Panduan Cara, ia membantu memajukan pengukuran PBC dengan menyediakan rangka kerja dan contoh ilustrasi tentang cara pengukuran PBC boleh memaklumkan perancangan dan reka bentuk program. PBC boleh menjadi sukar untuk diukur kerana beberapa langkah yang disahkan wujud, sebahagiannya disebabkan oleh kekurangan konsensus tentang perkara yang harus diukur, dan menilai kesan campur tangan PBC selalunya memerlukan menghubungkan tingkah laku penyedia kepada hasil peringkat pelanggan dan populasi, yang mahal dan metodologi. sukar. Pendekatan metodologi yang berbeza—seperti pelanggan misteri, temu bual keluar pelanggan dan temu bual penyedia—boleh mengatasi cabaran ini, tetapi masing-masing mempunyai kebaikan dan keburukan yang unik. Untuk mengukur tingkah laku penyedia, metodologi ini paling baik digunakan sebagai sebahagian daripada strategi pelbagai kaedah. Dalam pendekatan metodologi ini, langkah-langkah yang dipilih untuk menangkap tingkah laku penyedia harus dipandu oleh teori perubahan yang mencerminkan laluan perubahan yang dimaksudkan. Kursus ini menyerlahkan pertimbangan ini dan membimbing pengguna melalui cara untuk mengurangkan cabaran ini dan mengukuhkan pengukuran PBC.

Kursus ini direka bentuk untuk membantu perancang program, pelaksana dan penilai meletakkan bukti dan pembelajaran yang dihasilkan oleh PENYELIDIKAN Terobosan ke dalam amalan.

Heidi Worley

Pengarah Program, Biro Rujukan Penduduk

Heidi Worley ialah pengarah program dalam Program Antarabangsa di Biro Rujukan Penduduk. Beliau berkhidmat sebagai Peneraju Pasukan Aplikasi Pengurusan Pengetahuan dan Penyelidikan untuk Penyelidikan Terobosan, projek perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) utama USAID untuk memacu penjanaan, pembungkusan dan penggunaan penyelidikan SBC yang inovatif untuk memaklumkan pengaturcaraan, yang diketuai oleh Majlis Penduduk. Sebagai pakar kesihatan awam, Worley mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam pembangunan antarabangsa, komunikasi strategik dan dasar, analisis dasar kesihatan, advokasi isu dan pengaturcaraan kesihatan. Beliau telah berkhidmat dalam peranan komunikasi kanan untuk organisasi bukan untung domestik dan global serta perniagaan kecil swasta, menyampaikan hasil yang memberi kesan yang membawa bukti kepada tindakan. Jawatan sebelumnya di PRB termasuk pengarah editorial, Komunikasi dan Pemasaran, timbalan pengarah untuk Projek Advokasi Dasar dan Komunikasi Dipertingkat (PACE), dan peneraju komunikasi dan penglibatan kanan untuk Projek Passages, yang diketuai oleh Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown. Sebelum PRB, Worley memegang jawatan di Maternity Care Coalition-Philadelphia; Pusat Penyelidikan Wanita Antarabangsa; Kumpulan Dasar Pelarian; dan Belia Untuk Kefahaman. Worley memegang ijazah sarjana dalam hubungan antarabangsa dan komunikasi antarabangsa dari Universiti Amerika dan menyelesaikan kerja siswazah (semua kecuali disertasi) ke arah doktor falsafahnya dalam kesihatan awam di Temple University.

Leanne Dougherty

Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan, PENYELIDIKAN Terobosan

Cik Dougherty ialah pakar kesihatan awam dengan lebih 20 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pengurusan dan bantuan teknikal. Penyelidikan Cik Dougherty memberi tumpuan kepada memaklumkan strategi penciptaan permintaan untuk produk dan perkhidmatan kesihatan awam dan memantau serta menilai pendekatan perubahan sosial dan tingkah laku di sub-Sahara Afrika. Beliau ialah Penasihat Sains Pelaksanaan Kanan untuk PENYELIDIKAN Terobosan, sebuah inisiatif global yang menumpukan pada penjanaan bukti dan mempromosikan penggunaannya untuk mengukuhkan pengaturcaraan SBC untuk hasil kesihatan dan pembangunan yang lebih baik.