Taip untuk mencari

Interaktif Waktu membaca: 10 minit

Taklimat Amalan Berimpak Tinggi Baharu tentang Perubahan Sosial dan Tingkah Laku untuk Perancang Keluarga

Rekap Siri Webinar Tiga Bahagian


Perkongsian HIPs dengan kerjasama Rangkaian IBP baru-baru ini menganjurkan siri webinar tiga bahagian untuk mengetengahkan tiga taklimat Amalan Impak Tinggi (HIP) yang diterbitkan baru-baru ini mengenai Perubahan Sosial dan Tingkah Laku (SBC) untuk perancangan keluarga. Tiga taklimat itu telah dilancarkan di Sidang Kemuncak SBCC pada Disember 2022. Siri webinar, yang diadakan pada Mac-Mei 2023, berkongsi maklumat tentang taklimat baharu itu dengan khalayak global yang lebih besar. Catatan blog ini menyerlahkan maklumat penting daripada siri webinar; semua taklimat HIP dan rakaman webinar boleh didapati di laman web HIPs.

Taklimat HIP Baharu mengenai Perubahan Sosial dan Tingkah Laku (SBC) untuk Perancang Keluarga

Semasa Sidang Kemuncak SBCC di Marrakech, Maghribi pada Disember 2022, Perkongsian HIPs menganjurkan acara untuk melancarkan tiga taklimat Amalan Berimpak Tinggi (HIP) baharu mengenai Perubahan Sosial dan Tingkah Laku (SBC) untuk perancangan keluarga. Tajuk dan pautan kepada taklimat adalah seperti berikut:

 1. Menggalakkan komunikasi pasangan yang sihat untuk meningkatkan hasil kesihatan reproduktif
 2. Pengetahuan, Kepercayaan, Sikap, dan Efikasi Kendiri: mengukuhkan keupayaan individu untuk mencapai niat reproduktif mereka
 3. Norma Sosial: Menggalakkan sokongan komuniti untuk perancangan keluarga

Acara Disember 2022 menampilkan pembentangan daripada pengarang taklimat baharu—bersama-sama pakar dalam amalan ini. Penceramah menawarkan perspektif mereka dan menekankan kepentingan taklimat baharu. Matlamat acara pelancaran ini adalah untuk berkongsi set baharu taklimat SBC HIP ini dengan pembuat keputusan kesihatan awam dan pengamal SBC yang boleh menggunakan taklimat tersebut untuk memajukan dasar dan program perancangan keluarga.

Siri Webinar tentang Taklimat SBC HIP baharu

Sebagai sebahagian daripada penyebaran berterusan taklimat baharu, rakan kongsi HIPs mengadakan siri webinar dari Mac – Mei 2023 untuk menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang bukti dan panduan pelaksanaan yang disertakan dalam setiap taklimat baharu. Setiap webinar termasuk pengenalan keseluruhan kepada HIP, ringkasan SBC HIP, gambaran keseluruhan setiap ringkasan HIP baharu, perspektif pelaksanaan dan sesi soal jawab (Q&A).

Di bawah ialah ringkasan pengenalan HIP, yang sama merentas ketiga-tiga webinar, diikuti dengan sorotan ringkas daripada setiap webinar.

Pengenalan HIP (termasuk dalam ketiga-tiga webinar)

Setiap webinar dimulakan dengan ucapan alu-aluan dan pengenalan daripada Maria Carrasco, Penasihat Teknikal Sains Pelaksanaan Kanan, Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif, USAID. Dia memperkenalkan webinar dan kemudian memberikan pengenalan kepada HIP.

HIP ialah amalan perancangan keluarga yang disemak oleh pakar berdasarkan kriteria khusus: kebolehulangan, skalabiliti, kemampanan, keberkesanan kos dan bukti impak dalam mencapai hasil perancangan keluarga tertentu. Taklimat HIP adalah pendek dan ditulis menggunakan bahasa yang jelas. Terdapat empat kategori taklimat HIP: Membolehkan Penyampaian Perkhidmatan Alam Sekitar, Perubahan Sosial dan Tingkah Laku (SBC) dan Penambahbaikan. Semua taklimat HIP termasuk ringkasan bukti serta petua untuk pelaksanaan. Semua seluar pendek boleh didapati di laman web HIPs.

Dengar rakaman segmen ini [02:17 – 07:57]

Pengenalan SBC (termasuk dalam ketiga-tiga webinar)

Siri webinar ini memfokuskan pada HIP untuk SBC, dan setiap webinar menyertakan pengenalan ringkas kepada SBC—pendekatan dipacu bukti untuk menambah baik dan mengekalkan perubahan dalam tingkah laku yang boleh membawa kepada hasil kesihatan yang lebih baik. Daripada enam taklimat SBC, tiga adalah baharu. Tiga taklimat SBC sedia ada memfokuskan pada saluran untuk menjangkau khalayak: media massa, penglibatan kumpulan komuniti dan kesihatan digital untuk SBC. Tiga taklimat SBC baharu memberi tumpuan kepada menangani penentu tingkah laku utama yang boleh memberi kesan kepada hasil perancangan keluarga: komunikasi pasangan; pengetahuan, kepercayaan, dan sikap; dan norma sosial. Tujuannya adalah agar seluar pendek ini digunakan bersama, sebagai suite.

A graphic showing how the three new SBC briefs complement the three existing ones.
Grafik yang menunjukkan bagaimana tiga taklimat SBC baharu melengkapkan tiga yang sedia ada.

Dengar rakaman segmen ini [07:54 – 13:02]

Webinar mengenai Komunikasi Pasangan HIP

"Kami menggabungkan cerita yang menunjukkan realiti, tetapi juga kisah lelaki dan pasangan positif yang juga boleh berfungsi sebagai sumber maklumat yang baik [untuk mempromosikan komunikasi pasangan]."
–Esete Getachew, CCP

Maklumat utama:

 • Ringkas ini memberi tumpuan kepada intervensi yang ditunjukkan untuk membantu pasangan dan pasangan seksual membincangkan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif serta membuat keputusan yang saksama untuk mencapai niat kesuburan.
 • Komunikasi pasangan yang sihat boleh meningkatkan penggunaan kontraseptif moden dan membantu pasangan mencapai hasrat kesuburan mereka. Menggalakkan komunikasi pasangan juga boleh meningkatkan kesaksamaan jantina.

The webinar berlangsung pada 14 Mac 2023 dan termasuk yang berikut:

Perkara Agenda Penceramah, Organisasi Pautan ke rakaman
Pembukaan dan Selamat Datang
Gambaran Keseluruhan HIP & SBC
Maria Carrasco, USAID 00:00
Gambaran Keseluruhan Ringkas HIP Komunikasi Pasangan Robert Ainslie, Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins 08:28
Perspektif Pelaksanaan Esete Getachew, PKC Ethiopia 19:13
Soalan & Jawapan Semua pembesar suara 39:30

Sorotan daripada pembentangan

 • Rob Ainslie:
  • Program boleh menggunakan pelbagai intervensi SBC untuk meningkatkan komunikasi pasangan, termasuk: sesi kaunseling, media massa, pendidikan rakan sebaya untuk menjangkau lelaki dan banyak lagi.
  • Adalah penting untuk menangani dinamik jantina dan kuasa dalam konteks—termasuk keganasan berasaskan jantina—sebelum melaksanakan campur tangan komunikasi pasangan. Memastikan bahawa campur tangan “tidak mendatangkan mudarat” untuk menjejaskan autonomi wanita.
 • Esete Getachew:
  • Communication for Health, projek SBC bersepadu yang dibiayai oleh USAID, telah dilaksanakan di Ethiopia pada 2015-2020. Program ini menggunakan pelbagai intervensi untuk memodelkan dan menyokong komunikasi pasangan yang sihat, termasuk program radio mingguan, aplikasi mudah alih dan bantuan pekerjaan untuk pekerja lanjutan kesihatan.
  • Penilaian pertengahan penggal menunjukkan bahawa intervensi program membawa kepada peningkatan yang ketara pada norma kesaksamaan jantina, dan juga menghasilkan tingkah laku kesihatan yang lebih baik dalam pelbagai topik (termasuk perancangan keluarga, mencuci tangan, penjagaan antenatal).

Sorotan daripada Soal Jawab

 • Soalan: Daripada semua saluran yang mungkin digunakan untuk menangani komunikasi pasangan, bagaimana kita tahu saluran mana yang akan berfungsi dengan baik?
  • Jawapan (Rob): Ini bergantung pada objektif program, belanjawan anda, sumber yang tersedia dan saluran yang disukai orang dalam komuniti mereka. Lebih banyak saluran yang anda gunakan untuk melibatkan orang ramai, lebih baik kemungkinan tingkah laku mereka akan diubah.
 • Soalan: Bagaimanakah kita boleh memantau penglibatan radio dan TV?
  • Jawapan (Esete): Kami menggunakan pengumpulan data "jangkau dan ingat" untuk menjejaki bilangan mesej kami yang sampai kepada khalayak sasaran. Kami membuat perubahan berdasarkan penemuan kami. Kami juga mengumpul maklum balas pendengar melalui talian panggilan masuk percuma dan membuat perubahan sewajarnya.
  • Jawapan (Rob): Stesen radio dan TV juga mempunyai saluran media sosial, yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklum balas daripada pengguna.
 • Soalan: Apakah cabaran yang anda hadapi dalam melaksanakan bantuan pekerjaan untuk pekerja lanjutan kesihatan?
  • Jawapan (Esete): Pekerja lanjutan kesihatan mempunyai berat sebelah jantina mereka sendiri, yang menjejaskan komunikasi pasangan, walaupun dengan panduan yang kami berikan. Kami menjalankan latihan dengan mereka, untuk mengiringi alat itu.
 • Soalan: Negara berpendapatan rendah dan sederhana kadangkala "media gelap". Apakah kaedah yang boleh kita gunakan dalam tetapan ini?
  • Jawapan (Rob): Terdapat beberapa cara untuk menambah baik kaunseling pasangan tanpa menggunakan media massa. Ringkas ini menyediakan contoh program termasuk kaunseling kelompok kecil, sesi kaunseling pasangan campuran, usaha mobilisasi komuniti, dan lawatan dari rumah ke rumah.
  • Jawapan (Esete): Kami cuba menggunakan kandungan daripada radio dan membawanya kepada komuniti, menganjurkan "kumpulan pendengar" di mana mereka mendengar cerita dan mengadakan perbincangan. Walau bagaimanapun, kami tidak menjangkau ramai pendengar dengan cara ini, kerana teknik ini mempunyai cabaran sumber untuk pasukan kami.
 • Soalan: Dalam program dunia sebenar, kami mungkin tidak dapat menggunakan saluran yang berbeza kerana kekangan sumber. Apakah saluran pilihan untuk digunakan dalam situasi ini?
  • Jawapan (Esete): Mempunyai sesuatu yang disepadukan dalam sistem sedia ada (seperti sistem Health Extension Worker di Ethiopia) ialah mekanisme yang berkuasa dan kos efektif untuk menjangkau isi rumah. Mencipta bantuan pekerjaan yang menyokong kerja mereka dalam komunikasi pasangan adalah memberi kesan, kerana ia adalah sistem sedia ada yang boleh diperkukuh.

Webinar tentang Pengetahuan, Kepercayaan, Sikap, dan Keberkesanan Diri HIP

"Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahawa mengukuhkan pengetahuan perancangan keluarga adalah sangat penting-dan individu yang mempunyai maklumat yang betul tentang kontraseptif, termasuk kesan sampingan, cenderung untuk melihat dengan lebih baik, dan lebih cenderung menggunakan perancangan keluarga."
– Lynn Van Lith, PKC

Maklumat utama:

 • Individu yang mempunyai pengetahuan perancangan keluarga yang tepat dan besar, seperti pengetahuan tentang kesuburan atau kesan sampingan kontraseptif, lebih cenderung menggunakan perancangan keluarga.
 • Selain pengetahuan, faktor lain yang mempengaruhi keupayaan individu untuk mencapai niat kesuburan mereka termasuk kepercayaan, sikap, dan efikasi diri.

The webinar berlangsung pada 16 Mei 2023 dan termasuk yang berikut:

Perkara Agenda Penceramah, tajuk Pautan ke rakaman
Pembukaan dan Selamat Datang
Gambaran Keseluruhan HIP & SBC
Maria Carrasco, USAID 00:00
Gambaran Keseluruhan SBC Joanna Skinner, PKC 07:40
Pengetahuan, Kepercayaan dan Sikap
Gambaran Keseluruhan Ringkas HIP
Lynn Van Lith, PKC 13:09
Perspektif Pelaksanaan Laraib Abid, MASHAL 25:45
Soalan & Jawapan Semua pembesar suara 45:56

Sorotan daripada pembentangan

 • Lynn Van Lith:
  • Memperkukuh pengetahuan perancangan keluarga adalah asas kepada penggunaan kontraseptif secara sukarela, termaklum dan betul—dan boleh membantu menghilangkan mitos dan salah tanggapan.
  • Keberkesanan diri—atau kuasa seseorang untuk mengenali kapasiti dirinya untuk melaksanakan tingkah laku untuk mencapai matlamat—sangat dikaitkan dengan penggunaan kontraseptif sukarela.
  • Beberapa intervensi telah ditunjukkan berkesan, termasuk media massa, kaunseling, kaedah penyertaan dan alat digital.
 • Laraib Abid:
  • Walaupun terdapat perkhidmatan SRH di Pakistan, ramai orang tidak menggunakannya kerana kekurangan pengetahuan. Untuk menangani perkara ini, kumpulan Pakistan MASHAL mereka bentuk aplikasi kesihatan digital, Bridge the GAP, untuk meningkatkan pengetahuan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif.
  • Bridge the GAP telah meningkatkan penglibatan belia dan pengetahuan mengenai perancangan keluarga. Program ini telah mencecah 3 juta belia dan telah melatih 10,000 belia secara peribadi.

Sorotan daripada Soal Jawab:

 • Soalan: Di sesetengah negara konteks kesuburan rendah, penggunaan kaedah tradisional adalah sangat tinggi, manakala kaedah moden adalah rendah. Adakah terdapat sebarang kajian yang menjelaskan mengapa sesetengah orang memilih penggunaan kaedah tradisional—dengan pilihan, akses, norma sosial, dsb? Bagaimanakah rangka kerja SBC boleh membantu kami menggali lebih mendalam tentang perkara ini?
  • Jawapan (Lynn): Dalam sesetengah konteks, kaedah tradisional ialah kaedah lalai kerana ia adalah perkara yang diketahui oleh kebanyakan orang. Ada kemungkinan bahawa pengetahuan mengenai kaedah moden adalah rendah, tetapi adalah penting untuk melihat data mengenai kaedah tertentu di negara tertentu tersebut. Norma sosial, isu akses dan faktor lain juga penting untuk diterokai dengan lebih lanjut mengikut persekitaran tertentu. Intervensi SBC boleh membantu menangani perkara ini, setelah anda mengetahui asasnya.
 • Soalan: Apakah pendekatan yang disegerakkan jantina, dan mengapa ia penting?
  • Jawapan (Joanna): Ini bermakna bekerja dengan kedua-dua lelaki dan wanita dengan cara yang diselaraskan. Kadangkala program menyasarkan lelaki atau wanita sahaja, dan mungkin terdapat percanggahan antara maklumat perancangan keluarga yang wanita dan lelaki dapat. Pendekatan yang disegerakkan jantina boleh berfungsi untuk memastikan semua orang mendapat maklumat yang sama.
 • Soalan: Kami banyak mendengar tentang "mendorong"—adakah ini berkaitan dengan SBC atau adakah ia pendekatan yang berasingan?
  • Jawapan (Joanna): Nudging berpunca daripada ekonomi tingkah laku, yang mempengaruhi SBC. Ia melihat kepada tindakan kecil yang boleh mendorong seseorang ke arah tingkah laku, jika mereka sudah mempunyai niat. Ia boleh menjadi dorongan mental mengenai pengetahuan, atau dorongan fizikal untuk membuat pilihan dengan lebih mudah didapati. Ia berpunca daripada idea untuk membuat sesuatu yang lebih mudah untuk memilih pilihan perancangan keluarga tertentu.
 • Soalan: Bagaimanakah teknologi yang dikongsikan oleh Laraib boleh lebih menjangkau masyarakat miskin bandar di Pakistan?
  • Jawapan (Laraib): Malah di kawasan setinggan bandar, ramai anak muda mempunyai akses kepada internet. Terdapat juga penyelesaian berteknologi rendah yang digunakan di kawasan yang orang ramai kekurangan akses—ini boleh termasuk buku, program teater, latihan bersemuka, dsb.

Webinar mengenai Norma Sosial HIP

"Adalah sangat penting apabila anda menjalankan program norma sosial untuk kembali kepada [persoalan] apakah norma dan apakah kumpulan rujukan yang mempengaruhi tingkah laku yang anda minati—untuk lelaki, wanita dan pasangan."
–Rebecca Lundgren, Pusat Kesaksamaan dan Kesihatan Gender, Universiti California di San Diego

“Pada permulaan [program Tékponon Jikuagou], ramai orang tidak pergi ke pusat kesihatan, jadi kami merancang [campur tangan norma sosial] kami. Pada akhirnya, kami mempunyai ramai orang yang telah melawat pusat kesihatan.”
–Mariam Diakite, Tékponon Jikuagou

Maklumat utama:

 • Amalan ini ditakrifkan sebagai pelaksanaan intervensi yang menangani norma sosial untuk menyokong kuasa membuat keputusan individu atau pasangan untuk memenuhi niat reproduktif mereka.
 • Norma sosial mentakrifkan tindakan yang boleh diterima dan wajar dalam komuniti atau kumpulan tertentu, dan dikekalkan dan dikuatkuasakan oleh orang yang pendapat atau tingkah lakunya penting kepada seseorang individu (cth, pasangan seksual, rakan, rakan sebaya, ahli keluarga, pemimpin agama atau masyarakat).

The webinar berlangsung pada 31 Mei 2023 dan termasuk yang berikut:

Perkara Agenda Penceramah, tajuk Pautan ke rakaman
Pembukaan dan Selamat Datang
Gambaran Keseluruhan HIP
Maria Carrasco, USAID 00:00
Gambaran Keseluruhan SBC Maria Carrasco, USAID 07:30
Norma Sosial Gambaran Keseluruhan Ringkas HIP Rebecka Lundgren, Pusat Kesaksamaan dan Kesihatan Gender, Universiti California di San Diego 14:33
Perspektif Pelaksanaan Mariam Diakite, Tékponon Jikuagou 27:13
Soalan & Jawapan Semua ahli panel 46:50

Sorotan daripada pembentangan

 • Rebecka Lundgren:
  • Norma sosial tidak sama dengan sikap. Sikap didorong secara dalaman (“apa yang saya percaya”), manakala norma didorong secara luaran (“apa yang orang lain harapkan daripada saya”).
  • Adalah penting untuk menangani norma sosial, kerana mereka sering memainkan peranan penting dalam menghalang wanita dan lelaki daripada bertindak atas niat reproduktif mereka. Bukti menunjukkan bahawa norma sosial mempengaruhi komunikasi pasangan tentang kontraseptif, niat kesuburan, dan penggunaan kontraseptif. Mereka juga boleh memudahkan atau menghalang akses perancangan keluarga.
  • Beberapa intervensi telah berjaya menangani norma sosial dan peningkatan penggunaan kontraseptif sukarela, termasuk: pelbagai saluran komunikasi; dialog reflektif; media massa; komunikasi interpersonal; dan pemesejan teks.
  • The Tékponon Jikuagou program bekerja melalui hubungan sosial untuk mengurangkan halangan yang membawa kepada keperluan yang tidak terpenuhi untuk kontraseptif. Program ini menggunakan pemetaan sosial, radio komuniti, dan rujukan kepada penyedia kesihatan.
  • Ini membawa kepada kesan ke atas kedua-dua norma sosial dan penggunaan kontraseptif. Sebagai contoh, lelaki yang mendengar siaran radio lebih cenderung untuk mempercayai rakan sebaya mereka menggunakan kontraseptif dan lebih yakin untuk melakukannya sendiri. Juga, peratusan wanita dan lelaki yang menggunakan kaedah kontraseptif hampir dua kali ganda dalam masa kurang daripada setahun.
 • Mariam Diakite:
  • Pemetaan norma sosial di 10 negara di Francophone Afrika Barat mengenal pasti norma jantina sebagai jenis norma yang paling biasa, diikuti oleh yang berkaitan dengan kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga.
  • Program Tékponon Jikuagou menangani beberapa norma—termasuk kepercayaan masyarakat, norma jantina dan norma sekitar kesuburan.
  • Komponen pelaksanaan program termasuk pemetaan sosial, dialog reflektif, individu yang berpengaruh, radio dan penyedia perancangan keluarga. Komponen peralihan norma telah dijalankan di peringkat komuniti, interpersonal dan individu.
  • Program ini menunjukkan bahawa strategi SBC berdasarkan penyebaran melalui rangkaian sosial mengurangkan jantina dan halangan sosial lain untuk penggunaan perancangan keluarga.

Sorotan daripada Soal Jawab:

 • Soalan: Dalam campur tangan Tékponon Jikuagou, adakah sentiasa ada rujukan papan tanda kepada perkhidmatan dalam program dialog dan radio?
  • Jawapan (Rebecca): Ya, dalam mana-mana program norma sosial, biasanya terdapat usaha selari untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan adalah berkualiti tinggi dan boleh diakses. Tékponon Jikuagou termasuk usaha untuk mengukuhkan perkhidmatan, dan termasuk kad/kupon perkhidmatan.
 • Soalan: Bagaimanakah projek menguruskan dinamik kumpulan? Adakah mereka dapat mengekalkan kumpulan itu bersama-sama melalui keseluruhan projek?
  • Jawapan (Mariam): Kami melakukan pemetaan untuk memilih kumpulan sedia ada—kami tidak membuat kumpulan baharu. Kami melibatkan—ahli masyarakat, termasuk ketua wanita dan belia, ketua kampung, guru, dll—yang boleh mewakili budaya masyarakat. Kami mempunyai kriteria untuk mengenal pasti peserta paling berpengaruh yang boleh membantu memangkin perbincangan.
 • Soalan: Bolehkah anda mengulas tentang membenamkan sains pelaksanaan dalam Tékponon Jikuagou dan campur tangan SBC yang lain?
  • Jawapan (Rebecca): Ini adalah projek sains pelaksanaan. Kami bermula dengan penyelidikan rangkaian sosial untuk memaklumkan intervensi. Kami juga menggunakan maklum balas responsif untuk menambah baik dan membimbing perkara yang kami lakukan sepanjang perjalanan. Pendekatan sains pelaksanaan ini menjadikan projek ini berjaya.
 • Soalan: Apakah kesan Tékponon Jikuagou terhadap kelaziman kontraseptif moden atau hasil perancangan keluarga yang lain? Dan bagaimana anda mengukur keputusan anda dan mendokumenkan keputusan campur tangan norma?
  • Jawapan (Rebecca): Tinjauan kami adalah instrumen kami yang paling penting untuk membandingkan perbezaan dalam penggunaan kontraseptif dan norma sosial (garis dasar/garis akhir dan kawalan/intervensi). Peratusan wanita dan lelaki yang menggunakan kontraseptif meningkat dua kali ganda dalam masa kurang daripada setahun. Kami bertanya banyak soalan tentang pendedahan kepada intervensi untuk mengusik keputusan komponen intervensi. Kami mempunyai kesan positif yang ketara pada lelaki dan wanita, tetapi hasilnya berbeza. kami laporan akhir boleh didapati dalam talian.
  • Jawapan (Mariam): Untuk program radio, kami mengukur bilangan orang yang menelefon dan bertanya soalan. Kami mendapati bahawa lebih ramai lelaki yang dipanggil daripada wanita. Tetapi apabila kami mengambil data, kami mendapati bahawa wanita mendengar program radio juga, tetapi mereka tidak mempunyai cara untuk membuat panggilan ke rancangan itu. Kami juga mengedarkan kad jemputan dan kembali untuk mengumpulnya—dan mengumpul data dalam proses itu.
 • Soalan: Ada apa-apa tips nak kongsi dari segi pertunangan lelaki?
  • Jawapan (Rebecca): Adalah penting untuk memahami terlebih dahulu motivasi dan halangan lelaki—dan apakah norma mereka. Selalunya terdapat norma yang berbeza yang mempengaruhi lelaki dan wanita, dan kumpulan rujukan mereka berbeza.
Sarah V. Harlan

Ketua Pasukan Perkongsian, KEJAYAAN Pengetahuan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Sarah V. Harlan, MPH, telah menjadi juara kesihatan reproduktif global dan perancangan keluarga selama lebih dua dekad. Beliau kini merupakan ketua pasukan perkongsian untuk projek Knowledge SUCCESS di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Minat teknikal khusus beliau termasuk Penduduk, Kesihatan dan Persekitaran (PHE) dan meningkatkan akses kepada kaedah kontraseptif yang bertindak lebih lama. Beliau mengetuai podcast Inside the FP Story dan merupakan pengasas bersama inisiatif penceritaan Suara Perancang Keluarga (2015-2020). Beliau juga merupakan pengarang bersama beberapa panduan cara, termasuk Membina Program Lebih Baik: Panduan Langkah demi Langkah untuk Menggunakan Pengurusan Pengetahuan dalam Kesihatan Global.