Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 5 minit

Mobilisasi Sumber Domestik: Cerapan Utama daripada Kalangan Pembelajaran Afrika Francophone 2023


klik di sini untuk membaca siaran dalam bahasa Perancis.

Untuk meneroka perkara yang berkesan dan apa yang tidak berkesan dalam program perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH), projek Knowledge SUCCESS melancarkan Bulatan Pembelajaran, aktiviti yang direka untuk memenuhi keperluan dialog dan pembelajaran yang telus antara profesional FP/RH yang pelbagai. Learning Circles ialah satu set dialog kumpulan tidak formal untuk membina pengetahuan mengenai perancangan keluarga dan isu pelaksanaan kesihatan reproduktif biasa melalui penggunaan kaedah kolaboratif. Siri ini menawarkan peluang untuk meneroka dan mempersoalkan penyelesaian serta mencadangkan idea dan alatan baharu untuk perubahan.

Kohort tahunan ketiga Kalangan Pembelajaran Francophone Knowledge SUCCESS telah difasilitasi bersama oleh rakan kongsi kami di FP2030, Unit Penyelarasan Perkongsian Ouagadougou dan Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction (AJFSR) Niger.

Pada Julai-Ogos 2023, dengan kerjasama FP2030, Knowledge SUCCESS menganjurkan kohort Bulatan Pembelajaran ketiganya untuk profesional FP/RH yang berpangkalan di Afrika francophone. Sepanjang sebulan, setiap minggu, 24 peserta dari 11 negara (Burkina Faso, Benin, Republik Afrika Tengah, Chad, Comoros, Republik Demokratik Congo, Guinea, Niger, Mali, Senegal dan Togo) membincangkan topik keutamaan , "Penggerakan Sumber Domestik: Meneroka strategi advokasi untuk meningkatkan pembiayaan untuk perancangan keluarga di peringkat kebangsaan."

TEMA KOHORT

Kohort menggunakan rangka kerja tematik berfokuskan advokasi untuk membimbing perbincangan kumpulan. Rangka kerja ini boleh disesuaikan dengan pelbagai sebab advokasi. Diilhamkan oleh karya yang diterbitkan oleh UNDP, seperti Strategi Mobilisasi Sumber, dan oleh Save the Children, rangka kerja tersebut membolehkan kumpulan atau organisasi memaksimumkan impak dan keberkesanan mereka dalam mempromosikan matlamat dan nilai mereka, dalam kes kami, penggemblengan sumber negara. Lima peringkat rangka kerja, yang juga terdapat dalam Advokasi SMART peringkat, memastikan semua pihak yang terlibat mempunyai matlamat yang sama, memahami jangkaan satu sama lain, mengetahui khalayak yang berbeza, dan akan bekerjasama untuk menyesuaikan mesej kepada khalayak tertentu.

APA YANG BERFUNGSI?

Peserta menggunakan teknik pengurusan pengetahuan "Siasatan Apresiasi” dan “1-4-Semua” untuk mengenal pasti pengalaman luar biasa dalam memperjuangkan peningkatan pembiayaan untuk perancangan keluarga di peringkat kebangsaan. Inkuiri Apresiasi membantu kami menguraikan semula soalan "Apa yang salah?" kepada “Apa yang betul?”—dan kemudian bertanya, “Bagaimanakah kita boleh menguatkan perkara yang berfungsi dengan baik?” Menggunakan 1-4-Semua, peserta berkongsi faktor kejayaan utama dan alat, sumber dan proses yang membolehkan mereka mencapai kejayaan itu. Berikut adalah beberapa contoh ilustrasi:

Faktor kejayaan utama

 • Sektor swasta, orang muda dan masyarakat penglibatan dalam menggerakkan sumber
 • Kehendak politik dan komitmen di pihak kerajaan
 • Mobilisasi, komitmen, dan ketersediaan organisasi pembangunan rakan kongsi dan pemain utama lain
 • Penubuhan pasukan petugas atau gabungan
 • Komitmen berterusan dan ketersediaan golongan muda dalam struktur belia

Alat, sumber dan proses utama

 • Menyokong dengan ahli-ahli Dewan Negara dan Pengarah Pentadbiran dan Kewangan
 • Menyusul komitmen yang dibuat oleh kenalan yang ditubuhkan dan pusat tumpuan yang ditetapkan
 • Menubuhkan kelab kesihatan di sekolah dan di luar sekolah, dan melatih golongan muda dalam pendidikan rakan sebaya.

Seorang peserta yang berpangkalan di DRC daripada kohort Bulatan Pembelajaran francophone 2023 menyertai sesi maya tentang Pertanyaan Apresiasi.

APA YANG TIDAK BERKESAN?

Sesi Bulatan Pembelajaran ketiga tertumpu pada teknik pengurusan pengetahuan yang dipanggil "Perundingan Troika.” Dalam kumpulan kecil, peserta secara bergilir-gilir berkongsi cabaran yang mereka hadapi secara peribadi dalam kerja advokasi mereka untuk meningkatkan pembiayaan untuk perancangan keluarga di peringkat kebangsaan, dan mendapatkan nasihat daripada ahli kumpulan mereka.

Berikut ialah contoh cabaran yang dikenal pasti oleh peserta dan cadangan penyelesaian:

 • Sebaik sahaja kami menerima komitmen daripada pembuat keputusan melalui usaha advokasi, selalunya sukar untuk dilakukan membuat susulan dan memastikan komitmen ini dilaksanakan.
  • Penyelesaian:
   • Pada masa advokasi atau pencarian komitmen, bersetuju dengan pelan operasi, proses dan tarikh akhir. 
   • Letakkan satu pasukan atau tetapkan individu untuk bertanggungjawab untuk pemantauan berterusan.
 • Terdapat undang-undang yang memerlukan garis belanjawan bagi setiap institusi untuk menyokong pertubuhan belia, tetapi sebenarnya, ini tidak dikuatkuasakan.
  • Penyelesaian: 
   • Dokumentasikan undang-undang dan semua peruntukan yang memerlukan institusi mengetepikan garis belanjawan.
   • Mendekati pembuat keputusan dengan instrumen dan teks undang-undang.
 • Ketiadaan garis bajet untuk perancangan keluarga di Kementerian Kesihatan
  • Penyelesaian:
   • Merangka mesej yang jelas menerangkan kelebihan membuat kaedah kontraseptif secara percuma kepada remaja dan golongan muda.
   • Wujudkan hujah yang kukuh dan meyakinkan.
   • Wujudkan pakatan yang kuat.
 • Kurangnya motivasi dalam kalangan remaja dan pertubuhan belia untuk menggerakkan sumber domestik.
  • Penyelesaian: 
   • Melatih golongan muda dan meningkatkan kesedaran mereka tentang kepentingan sumber domestik.

PENGAJARAN YANG DIPEROLEHI

Dalam sesi keempat dan terakhir, para peserta membincangkan cara mengaplikasikan pengajaran yang diperoleh daripada kejayaan pelaksanaan inisiatif penggemblengan sumber domestik kepada cabaran yang mungkin akan dihadapi dalam situasi akan datang. Semasa sesi, para peserta diminta membayangkan senario berikut:

Pada tahun 2026, 4 tahun dari tarikh akhir untuk mencapai komitmen FP2030, derma kerajaan menyumbang kira-kira 80% daripada jumlah pembiayaan untuk perancangan keluarga di negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Perancis. Setiap negara mempunyai garis belanjawan untuk perancangan keluarga yang digunakan 100%, meliputi pembelian 100% keperluan kontraseptif dan 90% daripada kos penciptaan permintaan dan kempen penyampaian perkhidmatan.

Dalam kumpulan kecil, peserta membuat sumbang saran tentang faktor-faktor yang akan membawa kepada kejayaan besar ini, apa yang orang akan katakan, dan siapa yang akan menyumbang. Setiap kumpulan kemudiannya berkongsi idea mereka dalam pleno. Ringkasan faktor kejayaan keutamaan berdasarkan pengajaran yang diperoleh daripada kumpulan disenaraikan di bawah:

 • Faktor utama #1: Komitmen yang ketara daripada semua pemain terutamanya kerajaan.
 • Faktor utama #2: Sektor swasta sebagai sumber utama pembiayaan perancangan keluarga.
 • Faktor utama #3: Strategi inovatif (advokasi), rancangan pemantauan, dan dokumentasi amalan terbaik.
 • Faktor utama #4: Kerjasama antara dan akauntabiliti persatuan belia.
 • Faktor utama #5: Perancang keluarga sebagai keutamaan kerajaan dan pengurusan sumber yang diperuntukkan dengan baik.

PERANCANGAN TINDAKAN: PENYATA KOMITMEN

Untuk mengakhiri siri maya itu, semua peserta membangunkan pernyataan komitmen mengenai tindakan khusus yang mereka rancang untuk diambil untuk membantu menyelesaikan masalah khusus yang mereka hadapi, berkaitan dengan menyokong peningkatan pembiayaan untuk perancangan keluarga di peringkat kebangsaan, atau untuk meningkatkan apa yang sudah berfungsi dengan baik. Berikut adalah contoh komitmen peserta:

 • Saya komited untuk mengemas kini senarai lengkap organisasi belia yang terlibat dalam kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga di negara saya.
   
 • Saya komited untuk menggerakkan 5 persatuan belia.
 • Saya komited untuk mengenal pasti 5 syarikat yang mempunyai dasar Tanggungjawab Sosial Korporat.
 • Saya komited untuk menyediakan kadar prevalens kontraseptif untuk remaja dan golongan muda di negara saya.
 • Saya komited untuk mengenal pasti 5 organisasi yang pakar dalam penyediaan perkhidmatan FP/RH di negara saya.
 • Saya komited untuk mengenal pasti 2 struktur persendirian dari mana sumber boleh digerakkan di negara saya.
 • Saya komited untuk mengenal pasti organisasi belia yang terlibat dalam FP/RH di kawasan Atlantik dan pantai negara saya.
 • Saya komited untuk (1) mengambil kira organisasi belia yang terlibat dalam FP/RH di Jabatan Littoral dan berkongsi dengan jawatankuasa Pemantauan untuk kesihatan seksual dan reproduktif untuk remaja dan campur tangan keganasan berasaskan belia dan jantina di wilayah Littoral dan (2) berkongsi pengetahuan yang saya perolehi semasa kohort Bulatan Pembelajaran ini dengan peserta dalam forum untuk aktivis muda di negara saya.
 • Saya komited untuk melaporkan tentang kelaziman kontraseptif remaja dan orang muda di Littoral/negara saya sepanjang suku yang lalu.
 • Saya komited untuk membuat rayuan kepada pihak berkuasa perbandaran di wilayah saya untuk mempunyai garis belanjawan untuk perancangan keluarga dalam belanjawan seterusnya.
 • Saya komited untuk mengenal pasti syarikat swasta dari mana saya boleh menggerakkan sumber domestik.
 • Saya komited untuk merangka pelan susulan bagi setiap rayuan untuk menggerakkan sumber domestik daripada syarikat swasta.
 • Saya komited untuk melatih 10 pemimpin pertubuhan belia dalam teknik penggemblengan sumber domestik, dan merancang sesi kerja dengan Kementerian Kesihatan dan UNFPA untuk menyokong supaya mereka dapat menyediakan garis bajet untuk aktiviti belia di kawasan ASRH.
 • Saya komited untuk meningkatkan kesedaran tentang mobilisasi sumber, dan untuk menyokong pemimpin di kawasan saya.

KESIMPULAN

Melalui Learning Circles, kakitangan FP/RH Afrika yang berbahasa francophone dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang isu yang berkaitan dengan menyokong penggemblengan sumber domestik untuk perancangan keluarga, rangkaian dan membina hubungan dengan rakan sekerja yang menghadapi cabaran yang sama, dan menjana idea baharu dan penyelesaian praktikal untuk menambah baik pelaksanaan program FP/RH. Pada masa yang sama, mereka juga mempelajari alat dan teknik pengurusan pengetahuan baharu yang boleh mereka gunakan dalam organisasi mereka untuk memudahkan cara kreatif berkongsi pengetahuan dan amalan berkesan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kalangan Pembelajaran dan kohort Kalangan Pembelajaran sebelumnya di Afrika berbahasa Perancis, tekan di sini.

Adakah anda ingin menjadi hos kohort Bulatan Pembelajaran anda sendiri untuk mengkaji kejayaan dan cabaran sekitar topik keutamaan? Lihat modul Bulatan Pembelajaran pada Pakej Latihan KM, yang merangkumi templat sesi, panduan perancangan dan sumber lain.

Fatim S. Diouf

Peneraju Penglibatan Negara Francophone, Hab Afrika Utara, Barat dan Tengah FP2030

Fatim S. Diouf, PMP ialah pengurus projek bertauliah dengan latar belakang kejuruteraan awam. Dengan lebih sedekad bekerja dalam kesihatan awam, dia telah mengasah kemahirannya dalam sektor kritikal ini. Beliau kini berkhidmat sebagai Peneraju Penglibatan Negara untuk negara francophone di Hab Afrika Utara, Barat dan Tengah FP2030, di mana beliau berdedikasi untuk mengukuhkan penglibatan dengan negara dan pemegang kepentingan yang lebih luas untuk memajukan matlamat FP2030 di rantau NWCA.

Kadiatou Abdoulaye Idani

Présidente, l'Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction

Abdoulaye Idani Kadiatou, diploma dalam Komunikasi dan Pengurusan Projet dan Organisasi adalah une féministe radicale nigérienne. Elle est la Présidente de l'Association des Jeunes Filles pour la Santé de la Reproduction (AJFSR) dan Point Focal Jeune FP2030 dan du Partenariat de Ouagadougou. Co facilitatrice de cette Cohorte du Learning Circles francophone 2023.

Béniel Agossou

Ketua Pemuda, Unite de Coordination du Partenariat de Ouagadougou

Béniel est passionné des interventions et de la recherche en santé publique et plus particulièrement en santé de la reproduction. Saya menggunakan enam années d'engagement dans le milieu associatif jeune sur les questions de Droits et Santé Sexuels et Reproductifs. Il jouit d'une expérience professionnelle au Centre de Recherche en Reproduction Humaine and en Démographie (CERRHUD) où il était focus sur les interventions de réduction de la mortalité maternelle and néonatale. Il a également servi pendant 15 mois en tant que volontaire des Nations Unies dans un établissement pénitentiaire au Bénin avant de rejoindre l'équipe de l'UCPO. Beniel est très enthousiaste à l'idée de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie jeune et à l'atteinte du nouvel objectif du Partenariat de Ouagadougou en tant que Youth Lead. Béniel ialah gelaran Doktor Fakulti Sains dalam Médecine Générale de la Santé de Cotonou dan d'un Diplôme universitaire en Urgence humanitaire et santé de la reproduction.

Aïssatou Thioye

Pegawai Pengurusan Pengetahuan dan Perkongsian Afrika Barat, Knowledge SUCCESS, FHI 360

Aïssatou Thioye adalah divisyen de l'utilisation de la recherche, au sein du GHPN de FHI360 et travaille pour le projet Knowledge SUCCESS and tant que Responsable de la Gestion des Connaissances et du Partenariat pour l'Afrique de l'Ouest. Dans son rôle, elle appuie le renforcement de la gestion des connaissances dans la region, l'établissement des priorités et la conception de stratégies de gestion des connaissances aux groupes de travail techniques and partners de la PF/SR en Afrique de l'Ouest. Elle assure également la liaison avec les partnernaires et les réseaux régionaux. Perhubungan dengan pengalaman anak, Aïssatou a travaillé loket ditambah 10 ans comme journaliste presse, rédactrice-consultante loket deux ans, avant de rejoindre JSI où elle a travaillé dans deux projets d'Agriculture et de Pemakanan, jawatan pegawai media berturut-turut spécialiste de la Gestion des Connaissances.******Aïssatou Thioye berada dalam Bahagian Penggunaan Penyelidikan GHPN FHI 360 dan bekerja untuk projek Knowledge SUCCESS sebagai Pegawai Pengurusan Pengetahuan dan Perkongsian untuk Afrika Barat. Dalam peranannya, beliau menyokong pengukuhan pengurusan pengetahuan di rantau ini, menetapkan keutamaan dan mereka bentuk strategi pengurusan pengetahuan di kumpulan kerja teknikal dan rakan kongsi FP/RH di Afrika Barat. Dia juga berhubung dengan rakan kongsi dan rangkaian serantau. Berhubung dengan pengalamannya, Aïssatou bekerja selama lebih daripada 10 tahun sebagai wartawan akhbar, kemudian sebagai perunding editor selama dua tahun, sebelum menyertai JSI di mana dia bekerja pada dua projek Pertanian dan Pemakanan, berturut-turut sebagai pegawai media massa dan kemudiannya. sebagai pakar Pengurusan Pengetahuan.

Sophie Weiner

Pegawai Program II, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins

Sophie Weiner ialah Pegawai Program Pengurusan Pengetahuan dan Komunikasi II di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins di mana beliau berdedikasi untuk membangunkan kandungan cetak dan digital, menyelaraskan acara projek dan mengukuhkan kapasiti untuk bercerita dalam Francophone Afrika. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, perubahan sosial dan tingkah laku, dan persimpangan antara populasi, kesihatan dan alam sekitar. Sophie memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Bahasa Perancis/Perhubungan Antarabangsa dari Bucknell University, MA dalam bahasa Perancis dari Universiti New York, dan ijazah sarjana dalam Terjemahan Sastera dari Sorbonne Nouvelle.

Alison Bodenheimer

Penasihat Teknikal Perancang Keluarga, Ilmu BERJAYA

Alison Bodenheimer ialah penasihat teknikal perancangan keluarga untuk Knowledge SUCCESS (KS), yang berpangkalan di bahagian Penggunaan Penyelidikan di FHI 360. Dalam peranan ini, Alison menyediakan kepimpinan strategik teknikal global kepada projek dan menyokong aktiviti pengurusan pengetahuan di Afrika Barat. Sebelum menyertai FHI 360 dan KS, Alison berkhidmat sebagai pengurus perancangan keluarga selepas bersalin untuk FP2030 dan penasihat teknikal untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja dan Belia dengan Pathfinder International. Sebelum ini, beliau menguruskan portfolio advokasi Francophone Africa dengan Advance Family Planning di Johns Hopkins' Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health. Sebagai tambahan kepada tumpuan pada kesihatan reproduktif dan perancangan keluarga, Alison mempunyai latar belakang dalam kesihatan dan hak dalam kecemasan, yang terbaru berunding dengan Universiti Columbia dan UNICEF di Jordan untuk meningkatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak kanak-kanak dalam konflik di seluruh Timur Tengah dan Utara rantau Afrika. Fasih berbahasa Perancis, Alison mempunyai Ijazah Sarjana Muda dalam Psikologi dan Bahasa Perancis dari College of the Holy Cross dan MPH dalam Migrasi Paksa dan Kesihatan dari Sekolah Kesihatan Awam Mailman Universiti Columbia.