Taip untuk mencari

Mendalam Waktu membaca: 5 minit

Menyelesaikan Keperluan Perancang Keluarga Anak Yatim, Kanak-kanak Terdedah dan Orang Muda yang Terlantar Secara Dalaman di Nigeria


Apabila seseorang muda berumur di bawah 24 tahun, mereka sering melalui tempoh pergantungan penuh kepada pergantungan separa kepada penjaga mereka. Di Nigeria, anak yatim, vtak tertahan kanak-kanak, dan orang muda (OVCYP) adalah kumpulan berisiko terbesar di kalangan penduduk. Kanak-kanak yang terdedah berumur di bawah 18 tahun yang pada masa ini atau berkemungkinan terdedah kepada keadaan buruk, dengan itu tertakluk kepada tekanan fizikal, emosi atau mental yang ketara–mengakibatkan pembangunan sosio-ekonomi yang terbantut. Keadaan ini boleh berpunca daripada perubahan iklim, ketidakamanan kerajaan, kelaparan, kemiskinan, atau kekurangan keibubapaan yang mencukupi yang membawa kepadan peningkatan risiko kehamilan yang tidak diingini yang sering digambarkan oleh sesetengah orang adalah daripada kekurangan kasih sayang dan rasa kekitaan. 

Mengikut Pertubuhan Kesihatan Dunia, seorang yang muda berumur antara 15 hingga 24 tahun. Ini adalah peringkat pembangunan manusia yang unik dan masa yang penting untuk meletakkan asas untuk kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Di Nigeria, remaja dan golongan muda mempunyai keperluan yang kuat untuk perkhidmatan perancangan keluarga (FP), yang tidak dapat dipenuhi dengan secukupnya berbanding negara berpendapatan rendah dan sederhana (LMIC) yang lain. Keperluan ini lebih teruk antara OVCYP di Nigeria yang mempunyai cabaran untuk mengakses perkhidmatan penjagaan kesihatan, termasuk mewujudkan pilihan termaklum untuk membantu menangani keperluan perancangan keluarga mereka.

Menyesuaikan Kaedah Kesedaran

Walaupun beberapa sebab boleh dikaitkan dengan keperluan untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan perancang keluarga oleh OVCYP, pengalaman saya sebagai bidan dalam sistem penjagaan kesihatan di Nigeria selama enam tahun yang lalu telah membuatkan saya tertumpu. penjagaan kesihatan itu profesional adalah kenderaan utama untuk mencapai peningkatan akses kepada kaedah FP untuk OVCYP secara realistik. Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan kerajaan memainkan peranan pengawasan bersama dalam menyokong profesional penjagaan kesihatan untuk menyediakan perkhidmatan SRH yang berkualiti. Salah satu punca pengambilan perkhidmatan perancang keluarga yang lemah dalam kalangan golongan muda ialah pendekatan penyedia perkhidmatan perancang keluarga kepada golongan ini, kita perlu memainkan peranan secara aktif dalam menyokong keperluan perancangan keluarga OVCYP.

Pendekatan yang sering digunakan selama ini untuk menjadikan FP boleh diakses dan diterima oleh orang muda termasuk:

  1. Penggunaan penggerak masyarakat yang akan melibatkan mereka melalui pendekatan peer-to-peer,
  2. Jingle radio komuniti mengenai ketersediaan perkhidmatan perancangan keluarga kepada orang dalam usia reproduktif, 
  3. Maklumat mengenai tanda titik hijau sebagai simbol pusat peruntukan perancangan keluarga, dan menjadikan kemudahan penjagaan kesihatan ini mesra belia dengan melatih penyedia perkhidmatan mengenai pendekatan yang sesuai untuk kumpulan umur ini.

Jelas sekali bahawa banyak sumber telah disalurkan ke dalam penjanaan permintaan teknikal untuk memacu pengambilan perancangan keluarga dalam kalangan remaja dan golongan muda (AYP) tetapi ini nampaknya merupakan amalan yang hampir tidak penting. Pakar penjagaan kesihatan adalah aset utama kami untuk menggerakkan perubahan di kalangan OVCYP. Soalan untuk bertanya kepada diri sendiri ialah, apa sebenarnya yang kita salah? Setelah usaha dilakukan untuk memberi kaedah pencegahan, adakah ia sentiasa mudah diterima oleh anak muda kita? 

Perubahan Iklim dan Kelemahan

Pada tahun 2020, saya mengadakan kempen kesedaran pengukuhan kapasiti mengenai COVID-19 dan Tuberkulosis. Semasa campur tangan saya, saya melawat salah satu sekolah menengah awam yang paling popular di kawasan pinggir bandar di salah satu negeri Nigeria. Selepas sesi bersama pelajar, saya bertanya kepada mereka jika mereka mempunyai sebarang soalan untuk menjelaskan topik yang telah saya bincangkan. Selepas sesi itu, seorang pelajar bertemu saya di luar kelas untuk membincangkan kebimbangannya yang tidak berkaitan dengan saya.      

Semasa perbincangan intensif saya dengan pelajar ini, dia memberitahu saya bahawa dia berumur 16 tahun dan aktif secara seksual, dan pasangan seksualnya berumur 30 tahun ke atas. Dia menyatakan bahawa disebabkan perbezaan umur mereka, dia mempunyai kuasa tawar-menawar yang lemah dalam hal mempraktikkan pilihan. Walaupun dia sedar tentang bahaya yang berkaitan dengan seks tanpa perlindungan, seperti kehamilan yang tidak diingini, dan risiko dijangkiti penyakit kelamin, pasangannya menolak penggunaan kondom, walaupun permintaannya; kerana kelemahan sosio-ekonominya telah menyebabkan dia menukar seks dengan wang. Beberapa orang yang bersetuju menerima penggunaan kondom menuntut dia menyediakannya sendiri. Remaja muda itu membuat percubaan untuk meminta kondom daripada kemudahan kesihatan, tetapi diketepikan oleh profesional penjagaan kesihatan yang ditemuinya, yang malah mengancam untuk memaklumkan penjaganya jika dia memintanya lagi pada masa hadapan, kerana dia hanya dilihat sebagai seorang remaja, tetapi bukan sebagai remaja muda yang terdedah kepada risiko kesihatan. 

Gadis ini kemudiannya mendedahkan kepada saya bahawa dia telah kerap merawat jangkitan menggunakan ubat-ubatan di kaunter tanpa diagnosis dan rawatan yang betul daripada profesional penjagaan kesihatan. Sambil menangis, dia menjelaskan dia telah mengalami beberapa pengguguran dengan kenangan yang mengerikan. Gadis ini adalah salah seorang 95 peratus OVCYP yang tidak menerima sebarang jenis bantuan perubatan, emosi atau sosio-ekonomi di Nigeria. Dia adalah sebahagian daripada 428 juta kanak-kanak berumur 0–17 tahun yang hidup dalam kemiskinan tegar, salah satu daripada 150 juta remaja muda yang pernah mengalami penderaan seksual, dan satu daripada 218 juta kanak-kanak yang telah terlibat dalam pelbagai bentuk buruh eksploitatif.

Healthcasemula Profesional adalah Aset  

Kisah gadis itu adalah empati, dan ia akan menjadi sejuk jika saya telah meninggalkannya tanpa bantuan. Setelah memerhatikan bahawa dia tidak mahu penjaganya atau pihak berkuasa sekolah tahu apa yang dia akan pergi melalui, Saya perlu melihat sama ada dia mempunyai guru yang dia percayai, dan apabila dia berkata ya, saya mengaitkannya dengan guru itu sebagai pengantara. Saya memastikan bahawa status penjagaan kesihatannya bertambah baik dengan memberikannya pendidikan seksual yang komprehensif, termasuk pilihan dan haknya untuk perkhidmatan perancangan keluarga. Pendekatan ini diharapkan daripada profesional penjagaan kesihatan dalam menjaga Anak Yatim, Kanak-kanak Rentan dan Orang Muda. Promosi kesihatan, pencegahan penyakit, dan penyediaan perkhidmatan perancangan keluarga tanpa mengira umur dan status quo pelanggan adalah bahagian penting dalam penyediaan perkhidmatan. Selain itu, penyediaan perkhidmatan perancangan keluarga untuk OVCYP oleh penyedia perancangan keluarga terlatih tidak seharusnya berasaskan hospital sahaja. Ia harus diperluaskan ke rumah anak yatim dan tempat tumpuan yang dikenal pasti di mana OVCYP ini tinggal, melalui lawatan tetap oleh penyedia penjagaan kesihatan terlatih. Lawatan ke rumah anak yatim ini akan memberi ruang untuk pendidikan seks komprehensif awal, di samping menyediakan perkhidmatan perancangan keluarga untuk mencegah kehamilan yang tidak diingini dan jangkitan seksual.          

Peranan Badan Bukan Kerajaan

Badan bukan kerajaan tidak terlepas daripada campur tangan ini. Pembangunan menyeluruh program yang boleh menangani OVCYP dengan minat yang lebih tulen terhadap kesihatan dan hak seksual dan reproduktif mereka, terutamanya perancangan keluarga, adalah satu langkah ke arah yang betul. NGO mesti melaksanakan projek yang akan menangani pemerkasaan dalam pilihan dan penglibatan bermakna dengan OVCYP dengan melaksanakan penghantaran jauh perkhidmatan penjagaan kesihatan. Menyediakan semua perkhidmatan perancangan keluarga kepada OVCYP mengurangkan kesan wabak kesihatan dan cabaran berkaitan kesihatan yang dihadapi oleh populasi yang lebih besar. 

Peranan Kerajaan  

Kerajaan harus menjadi penggerak di belakang melatih profesional penjagaan kesihatan. Penempatan profesional penjagaan kesihatan yang dibiayai kerajaan ke tempat liputan OVCYP akan menjadi satu inovasi yang hebat, terutamanya dalam LMIC. Profesional penjagaan kesihatan ini juga harus dibekalkan dengan komoditi yang mencukupi untuk perkhidmatan perancangan keluarga moden, dan dilatih mengenai amalan terbaik untuk menyampaikan perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada OVCYP tanpa diskriminasi atau berat sebelah.

Merapatkan jurang dalam ketersediaan perancangan keluarga dan perkhidmatan kesihatan seksual untuk OVCYP bukan sahaja akan mengurangkan jangkitan seksual dan kehamilan yang tidak diingini, tetapi ia juga akan meningkatkan kesihatan seksual dan reproduktif mereka, dan membawa peningkatan produktiviti ekonomi.

Juliet Obiajulu

Jururawat dan Bidan Berdaftar, Nigeria

Juliet I. Obiajulu ialah seorang jururawat dengan kepakaran dalam bidang perbidanan selama enam tahun. Beliau ialah seorang teknokrat komunikasi perubahan sosial dan tingkah laku, seorang penyelidik dan pekerja pembangunan komuniti. Juliet memperoleh ijazah Sarjana Muda dalam Sains Kejururawatan dari Universiti Teknologi Ladoke Akintola, Ogbomoso Oyo State, Nigeria. Dia sangat percaya dalam menyediakan penjagaan berpusatkan pesakit yang berkualiti dan dia seronok mengenali orang yang bekerja dengannya. Beliau kini menjadi sukarelawan dengan Rangkaian Pembangunan Remaja dan Remaja Afrika (ANAYD) sebagai pegawai Program, organisasi yang diterajui belia dan tertumpu kepada belia yang Bertujuan untuk memastikan penglibatan remaja dan golongan muda yang lebih besar dan bermakna dalam penggubalan dasar, membuat keputusan, tadbir urus, reka bentuk program, pembangunan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian di semua peringkat, sambil mempromosikan kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan remaja. Juliet ialah seorang pemimpin belia yang bermotivasi diri yang bersemangat untuk mendidik remaja dan dewasa muda tentang kesihatan dan hak seksual dan reproduktif. Kepimpinan dan kerja beliau di Nigeria telah diiktiraf sehingga beliau adalah Duta Besar Nigeria untuk SheDecides 25 sebelum 25 pada tahun 2020, sebuah pergerakan yang mempunyai Duta dari 25 negara di seluruh dunia yang memberi tumpuan kepada SRHR. Pada tahun 2022, beliau telah diiktiraf oleh kerajaan negerinya sebagai remaja dan Juara Kesihatan Seksual dan Reproduktif Belia serta Duta Belia kerana sumbangannya kepada program perancangan keluarga di negeri ini melalui Inisiatif Cabaran (TCI), Diketuai oleh Bill & Melinda Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Gates. Beliau adalah sebahagian daripada pasukan yang membangunkan kit alat untuk Commonwealth Youth Gender & Equality Network (CYGEN), rangkaian yang diterajui belia yang secara aktif mempromosikan dan menyokong penyertaan bermakna suara belia mengenai isu kesaksamaan jantina dalam tempatan, nasional, serantau, Komanwel. dan agenda antarabangsa. Juliet memberi tumpuan untuk mencapai pencapaian akademik pada tahun-tahun akan datang dan membina sistem kesihatan yang mampan dengan minat terhadap kesihatan seksual dan reproduktif remaja dan remaja.