Taip untuk mencari

Baca Cepat Webinar Waktu membaca: 2 minit

Nilai Reka Bentuk Berpusatkan Manusia Untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja


Apa sahaja yang dilakukan untuk saya tanpa saya adalah dilakukan terhadap saya! Frasa ini merumuskan pendekatan baharu yang menunjukkan kepentingan membina program kesihatan reproduktif yang mengambil kira kebimbangan remaja dan golongan muda.

Tahun lepas, PATH dan Akademi YUX, sebagai sebahagian daripada projek HCDExchange, melancarkan Rangkaian Duta HCD+ASRH untuk meningkatkan kesedaran dan mengukuhkan keupayaan pengamal, membangunkan komuniti, bertukar pengetahuan, dan berkongsi kemahiran dan kepakaran. Rangkaian ini adalah gabungan pereka bentuk, organisasi antarabangsa dan pemimpin muda yang bekerja demi kepentingan kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) golongan muda. Mereka termasuk duta dari Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal dan Togo. Mereka sedang berusaha untuk mengubah hubungan ASRH dan HCD di Afrika francophone dan mencipta penyelesaian yang direka bersama oleh belia sendiri seperti yang diterangkan dalam webinar ini, Nilai Tambah Menggunakan Reka Bentuk Berpusatkan Manusia untuk Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja dan Belia (hanya tersedia dalam bahasa Perancis).

Apakah Reka Bentuk Berpusatkan Manusia (HCD)?

  • Reka Bentuk Berpusatkan Manusia adalah proses penyelesaian masalah.
  • Ia meletakkan rpengguna eal di pusat daripada proses pembangunan.
  • Membolehkan penciptaan produk dan perkhidmatan yang bertindak balas kepada keperluan pengguna, persekitaran dan konteks budaya.
  • HCD merentasi pelbagai industri dan berkembang maju dengan kemasukan pasukan pelbagai disiplin bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang kompleks.
Image of a woman holding a basket with the subtitle "building solutions for users by users."

Rangkaian Duta HCD+ASRH memberi tumpuan kepada membina penyelesaian dengan golongan muda untuk golongan muda di Afrika Barat yang berbahasa Perancis untuk memenuhi keperluan AYSRH mereka. 

Apakah Yang Membuatkan Pendekatan Ini Berbeza Dengan Pendekatan Yang Telah Digunakan Sebelum Ini?

HCD adalah pelbagai langkah, proses berulang yang melibatkan penerokaan awal dan artikulasi keperluan pengguna, pembangunan prototaip, dan semakan reka bentuk sebagai tindak balas kepada input daripada komuniti. Pengguna akhir terlibat dalam semua langkah mencipta penyelesaian.

Proses tradisional adalah linear. Anda mempunyai idea, mentakrifkannya, dan mencipta produk atau campur tangan dan dapatkan maklum balas daripada pengguna akhir pada akhirnya selepas melaburkan banyak sumber dan masa dalam membangunkannya. 

Diagram of the iterative methodology cycle of the human centered design and the traditional cascade approach.

Mengapa HCD Penting Dalam Sektor ASRH Di Afrika Francophone?

Ramai orang muda menghadapi halangan sosial dan struktur dalam hal kesihatan reproduktif kerana komunikasi tentang seks adalah tabu. Golongan muda kurang diberi perkhidmatan, tidak diwakili dan tidak dirujuk tentang keperluan kesihatan seksual dan reproduktif mereka. Pendekatan reka bentuk berpusatkan manusia (HCD) meningkatkan penglibatan belia dalam mengenal pasti dan melaksanakan penyelesaian kepada cabaran AYSRH dan membuka potensi mereka untuk memastikan bahawa campur tangan adalah sesuai dan menarik minat golongan muda.

Berminat menyertai rangkaian ini atau mengetahui lebih lanjut, sila semak Projek HCExchange, dihoskan oleh JSI Research & Training Institute, Inc.

Ida Ndione

Pegawai Program Kanan, PATH

Ida Ndione ialah Pegawai Program Kanan untuk PATH di Senegal di mana beliau mengetuai kerja mengenai penjagaan diri untuk kesihatan seksual dan reproduktif, serta penyakit tidak berjangkit. Beliau bekerja dengan sektor swasta kesihatan dan menyediakan sokongan teknikal untuk Kementerian Kesihatan dalam mengadakan Kumpulan Perintis Penjagaan Diri dan membangunkan garis panduan penjagaan diri nasional. Sebelum peranan ini, Ida berkhidmat sebagai Penyelaras Pemantauan & Penilaian PATH untuk pengenalan DMPA subkutaneus dan memberikan sokongan pada penyelidikan dan komunikasi institusi. Beliau adalah ahli pasukan Penilaian Bakal Negara di Senegal, menjalankan penilaian kaedah campuran untuk program Dana Global mengenai Malaria, Tuberkulosis dan HIV. Beliau mewakili PATH Senegal dalam Beberapa Jawatankuasa Kebangsaan dan antarabangsa. Ida mempunyai lima belas tahun pengalaman bekerja di persimpangan kesihatan awam, sosiologi dan dasar dan pembiayaan kesihatan. Beliau memegang ijazah sarjana dalam kesihatan awam dan antropologi

Farmata Seye

Associée de Programme, PATH

Farmata Seye est une Associée de Program qui soutient le travail de PATH en matière d'Autosoins, de Projets de Santé Sexuelle et Reproductive dan Maladies non Transmissibles. Elle apporte un appui technique au ministère de la Santé pour la coordination du groupe des Pionniers de l'Autosoin et l'élaboration de lignes directrices Nationales. Elle détient un Master en Gestion de Projet and contribute aux activités de suivi and evaluation, aux analysis documentaires, de plaidoyer en santé. Elle a soutenu la formation and l'assurance de la qualité des données pour une evaluation pilote de l'apprentissage en ligne du DMPA-SC, deployée par le minister de la Santé du Sénégal, au cours de la premier année de la COVID-19 . Elle a appuyé des sessions de renforcement de capacités, des activités de communication, d'animation d'ateliers virtuels and présentiels. Farmata détient également un certificat en Recherche Biomédicale du program CITI (Inisiatif latihan Institusi Kolaboratif).

Leigh Wynne

Penasihat Teknikal, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Leigh Wynne, MPH ialah Penasihat Teknikal di jabatan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global (GHPN) di FHI 360. Bidang pengkhususannya termasuk penggunaan penyelidikan, perancangan keluarga, kesihatan reproduktif dan jantina. Tugas beliau termasuk mensintesis hasil penyelidikan dan pengalaman program ke dalam bahan yang memenuhi keperluan global dan menggalakkan amalan berasaskan bukti, membina dan mengekalkan perkongsian; memudahkan mesyuarat penyebaran, latihan dan perundingan teknikal; dan menyokong aktiviti advokasi strategik, peningkatan dan penginstitusian.