Taip untuk mencari

Landskap Kesihatan Serantau Afrika

Landskap Kesihatan Serantau Afrika

Banyak negeri Afrika menerima pendekatan serantau, bekerjasama untuk menguruskan satu set luas cabaran sosial dan pembangunan, termasuk kesihatan. Badan serantau, termasuk rangkaian dan persatuan serantau (RNA) dan komuniti ekonomi serantau (REC), adalah penting untuk penyepaduan dan penyelarasan ini.

Biro Afrika USAID bekerjasama dengan Knowledge SUCCESS untuk menerbitkan Pelakon Sektor Kesihatan Serantau di Afrika: Kemas Kini Perbandingan Kelebihan, Cabaran dan Peluang. Penemuan adalah kemas kini a analisis sebelumnya yang disiapkan oleh projek Strategi Afrika USAID pada 2014.

Diketuai oleh Amref Health Africa, penulis menyemak 85 dokumen termasuk laporan teknikal, jurnal akademik dan artikel, kertas dasar, siaran media dan pelan strategik, dan bercakap dengan 31 pemberi maklumat penting untuk memaklumkan penemuan. Laporan tersebut mencerminkan peranan RNA dan REC dalam sistem kesihatan yang kukuh dan berdaya tahan serta pencapaian keutamaan kesihatan global dan Afrika, termasuk Matlamat Pembangunan Mampan (SDG), Liputan Kesihatan Sejagat (UHC) dan Agenda Keselamatan Kesihatan Global.

Muat turun Laporan

Rangkaian dan Persatuan Serantau
Hasil Daripada Analisis Landskap Pelakon Sektor Kesihatan Serantau di Afrika

Komuniti Ekonomi Serantau
Hasil daripada Analisis Landskap Pelakon Sektor Kesihatan Serantau di Afrika

Tonton Ringkasan Video