Taip untuk mencari

Pengarang:

Adebiyi Adesina

Adebiyi Adesina

Pengarah Pembiayaan Kesihatan dan Pengukuhan Sistem, PAI

Adebiyi Adesina mengetuai projek UHC Engage, Inisiatif Penjagaan Kesihatan Utama dan Akauntabiliti Kerajaan untuk Belanjawan Perancang Keluarga PAI serta tumpuan teknikal organisasi terhadap pembiayaan kesihatan dan usaha pengukuhan sistem kesihatan untuk menambah baik dan mengembangkan dasar, program dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif. Adebiyi mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam pelbagai bidang teknikal, termasuk perancangan strategik, penglibatan masyarakat sivil dan penterjemahan data, bukti dan pandangan untuk dasar dan membuat keputusan penderma. Sebelum menyertai PAI, beliau bekerja sebagai perunding mengenai pembiayaan kesihatan dan perancangan sumber sistem kesihatan sebagai sebahagian daripada Amalan Global Kesihatan, Pemakanan dan Populasi Kumpulan Bank Dunia. Beliau juga menghabiskan 11 tahun di Avenir Heath (sebelum ini Institut Niaga Hadapan) mengusahakan pemodelan ekonomi kesihatan dan pembiayaan untuk membuat kes pelaburan untuk perancangan keluarga dan HIV/AIDS di seluruh Asia, Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara. Adebiyi mempunyai ijazah doktor kesihatan awam dalam dasar dan ekonomi kesihatan global, ijazah sarjana dalam dasar dan pengurusan kesihatan awam dan ijazah sarjana muda dalam kajian keamanan dan konflik dari University of California, Berkeley. Dia bercakap bahasa Inggeris dan Sepanyol dan bercakap dalam bahasa Perancis dan Yoruba.

A vector graphic of women protesting holding up signs demanding Universal Health Coverage - UHC - and Family Planning/Reproductive Health services