Taip untuk mencari

Pengarang:

AK Shafiqur Rahman

AK Shafiqur Rahman

Penasihat Integrasi Projek, Program Pusat Komunikasi Bangladesh (BCCP)

En. Shafiqur Rahman ialah pakar komunikasi perubahan tingkah laku (BCC) berpengalaman, dengan lebih 30 tahun pengalaman peringkat kanan secara progresif dalam mengkonseptualisasikan, mereka bentuk, melaksana, menyelaras dan memantau komunikasi strategik, mobilisasi komuniti dan campur tangan pembinaan kapasiti SBCC untuk pembangunan antarabangsa dan negara agensi di Bangladesh. Pada masa ini bekerja dengan Bangladesh Centre for Communications Programs, En. Rahman telah bertanggungjawab untuk perancangan strategik dan bimbingan kepada pasukan projek, TA peringkat GoB dan rakan kongsi NGO dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan tadbir urus yang baik, dengan kepakaran khas dalam perancangan keluarga/reproduktif kesihatan dan program lain yang menyasarkan wanita, gadis dan belia.

A woman at a health center in Bangladesh