Taip untuk mencari

Pengarang:

Beatrice Kwachi

Beatrice Kwachi

Pegawai Advokasi Kanan, Jhpiego Kenya

Beatrice mempunyai lebih 9 tahun pengalaman dalam pelaksanaan program, termasuk perancangan program, belanjawan dan penyelarasan. Dalam portfolio AFP-Jhpiego, beliau telah mengambil bahagian dalam komponen advokasi belia. Melalui kerja advokasinya, dia terus melibatkan pembuat keputusan tentang keperluan untuk dasar yang lebih baik mengenai perancangan keluarga untuk belia dan remaja. Dia melaksanakan pengaturcaraan remaja dengan cemerlang di daerah tumpuan AFP dan mengadakan mesyuarat peringkat tinggi untuk menyokong menentang kehamilan remaja. Beatrice bekerja secara berkesan dengan pemimpin negara dan daerah untuk membangunkan dan melaksanakan pelan tindakan pelbagai sektor untuk menangani kehamilan remaja. Dia bersemangat tentang perlindungan kanak-kanak perempuan, pemerkasaan wanita, dan pembangunan komuniti dan telah mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti khidmat masyarakat. Beliau juga menjadi sukarelawan dengan projek komuniti di peringkat tempatan. Sebelum menyertai Jhpiego, Beatrice bekerja dengan sebuah organisasi tempatan dalam membimbing golongan muda mengenai kemampanan diri dan pilihan kerjaya. Beliau juga memegang jawatan pentadbiran yang melibatkan operasi harian. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam menganjurkan persidangan dan bengkel tempatan dan antarabangsa.

First Class-Pharmacists and pharmaceutical technologists training in family planning using the newly approved curriculum