Taip untuk mencari

Pengarang:

Caitlin Cornelies

Caitlin Cornelies

Pengarah Projek, Kolaboratif Akses DMPA-SC, PATH

Caitlin ialah seorang profesional kesihatan awam dengan pengalaman lebih daripada 14 tahun, pakar dalam kepimpinan program dan bantuan teknikal kesihatan seksual dan reproduktif global serta bantuan teknikal. Sebagai Pengarah Projek PATH-JSI DMPA-SC Access Collaborative, dia mengetuai pasukan yang bekerja untuk mengembangkan pilihan kontraseptif wanita dan remaja dengan DMPA-SC dan suntikan diri. Sebelum datang ke PATH, Caitlin memegang peranan di Yayasan AIDS Pediatrik Elizabeth Glaser dan Pathfinder International. Dia memegang MPH dari Boston University School of Public Health.

A mother, her child, and a healthcare worker