Taip untuk mencari

Pengarang:

Cozette Boakye

Cozette Boakye

Pegawai Komunikasi, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Cozette Boakye ialah Pegawai Komunikasi di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Melalui kerjanya, dia mengetuai kempen komunikasi untuk Afrika Timur dan Asia, membangunkan kandungan dan menyediakan sokongan komunikasi keseluruhan untuk aktiviti berkaitan projek. Keghairahannya merentasi komunikasi kesihatan, perancangan keluarga dan ketaksamaan kesihatan reproduktif, dan pemikiran reka bentuk sebagai strategi untuk membentuk perubahan sosial secara global. Cozette memegang BS dalam Sains Kesihatan Awam dari Xavier University of Louisiana, dan MPH dari Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine.

Several Young and Alive Youth Fellowship participants gather together at the 2nd Social Entrepreneurship workshop in Tanzania. Photo credit: Mwinyihija Juma at Young and Alive Initiative
An African woman and three thought bubbles. There's an IUD in one, a health clinic in another, and a conversation in the third
An infographic of people staying connecting over the internet