Taip untuk mencari

Pengarang:

Dela Nai

Dela Nai

Madya I, Majlis Penduduk

Seorang ahli demografi sosial dan ahli sosiologi melalui latihan, kerja Dela Nai memfokuskan pada perancangan keluarga, kesihatan seksual dan reproduktif remaja, dan melibatkan diri dengan pembuat keputusan untuk membawa kepada skala program dan intervensi yang berjaya. Di Ghana, Dela telah mengetuai pelaksanaan kajian dan intervensi, termasuk kebolehlaksanaan dan penerimaan suntikan kontraseptif subkutaneus (DMPA-SC), akauntabiliti sosial yang didorong oleh komuniti dan penyedia dalam perancangan keluarga, analisis situasi remaja perempuan dan wanita muda, menamatkan kanak-kanak. perkahwinan, serta penilaian kualitatif ruang selamat untuk kanak-kanak perempuan di Zambia. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penyiasat utama dalam kajian menilai kebolehlaksanaan melatih kakitangan farmasi swasta untuk menawarkan perkhidmatan perancangan keluarga di Senegal dan pengetahuan, sikap dan tingkah laku berkaitan kesuburan dalam kalangan remaja di Burkina Faso. Sebagai Penasihat Penyelidikan dan Program untuk projek AmplifyPF, baru-baru ini beliau mengetuai penilaian kaedah campuran bagi kesinambungan penyampaian perkhidmatan FP semasa COVID-19 di 17 tapak intervensi projek di seluruh Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Niger dan Togo.

A woman self-injects DMPA-SC. Image credit: PATH/Will Boase