Taip untuk mencari

Pengarang:

Dennis Aizobu

Dennis Aizobu

Peneraju Kawasan Amalan, Inisiatif Strategik, Persatuan Kesihatan Keluarga Nigeria

Dennis adalah profesional yang sangat kreatif, bermotivasi diri, berorientasikan matlamat dengan pengalaman progresif yang mantap dalam menggunakan pendekatan dan prinsip berasaskan bukti untuk menyampaikan penyelesaian kos efektif dan memudahkan penjagaan kesihatan yang berpaksikan rakyat merentasi beberapa spektrum sistem penjagaan kesihatan. Pakar dalam reka bentuk berpusatkan Manusia, Sains pelaksanaan khususnya penggunaan alatan dan rangka kerja Re-Aim dalam aplikasi, terjemahan dan sintesis pengetahuan untuk perintis dan peningkatan. Dengan lebih 20 tahun pengalaman yang ditunjukkan, dan 18 tahun terakhir khususnya dalam sektor pembangunan, merentasi bekerja dengan sektor awam, swasta dan sosial dengan pengalaman berbilang negara di Ghana, Sierra Leone dan Liberia. Dennis mempunyai pengalaman kepimpinan teknikal, pengurusan dan kewangan yang kukuh dengan bidang kecekapan teras termasuk pengurusan projek, penggemblengan dana/penulisan cadangan, rantaian bekalan, inovasi pasaran, pembangunan produk dan pasaran. Selama bertahun-tahun beliau telah mempelopori dan mengetuai pemacu pendekatan pasaran menyeluruh terhadap penyelesaian kesihatan merentasi beberapa bidang penyakit dengan tumpuan yang sangat kuat terhadap kecekapan sektor swasta. Teguh dalam penyelidikan pasaran, pembangunan pasaran sektor swasta, mereka bentuk dan mengurus sistem penjagaan kesihatan campuran di mana beliau mengetuai dalam memanfaatkan dan menyatukan sektor awam dan swasta untuk menyampaikan penyelesaian penjagaan kesihatan kos efektif yang tertumpu pada penjagaan kesihatan dikuasakan pengguna.

A group of African men and women sitting down. Photo credit: Neil Freeman for Alliance