Taip untuk mencari

Pengarang:

Emily Haynes

Emily Haynes

Pakar Program, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Emily Haynes ialah Pakar Program di Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins. Beliau menyokong aktiviti pengurusan pengetahuan projek Knowledge SUCCESS, terutamanya yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Minatnya termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, ekuiti jantina, dan kesihatan dan pembangunan remaja dan belia. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Sejarah dan Pengajian Wanita dan Jantina dari Universiti Dayton.

A midwife providing counseling to a pregnant women.
A man and a women with their shadows behind them