Taip untuk mencari

Pengarang:

Florence Temu

Florence Temu

Pengarah Negara, Tanzania, Amref Health Africa

Dr. Florence Temu ialah Pengarah Negara untuk Amref Health Africa di Tanzania. Sebagai Pengarah Negara, Florence menyediakan pengawasan untuk program negara, mengetuai hala tuju strategik dan teknikal Amref serta mengenal pasti keutamaan campur tangan kesihatan, mengurus perhubungan penderma dan memacu strategi untuk mengumpul dana dan penggemblengan sumber. Sebelum mengambil alih peranan ini, Dr. Florence telah bekerja untuk Amref Health Africa di Ethiopia dan Tanzania sebagai Pengurus Projek, Ketua Program, Timbalan Pengarah Negara dan Pengarah Negara. Dengan Amref, Florence telah menerajui beberapa inisiatif yang merangkumi pembangunan strategi negara, ulasan teknikal dan pembangunan strategi khusus program. Beliau telah berkhidmat sebagai penasihat teknikal dalam pengaturcaraan Penyakit Tidak Berjangkit, dan mengetuai pembangunan dan reka bentuk program untuk pelbagai intervensi kesihatan (dalam Kesihatan Seksual dan Reproduktif Remaja dan Belia; Kesihatan Ibu, Bayi dan Kanak-kanak; HIV dan AIDS; dan Air , Sanitasi, dan Kebersihan). Sebelum menyertai Amref, beliau adalah Ketua Bahagian Perkhidmatan Pencegahan Kanser di Ocean Road Cancer Institute di Tanzania dan pengamal perubatan am dan penyelidik di bawah projek penyelidikan ibu dan HIV di Hospital Nasional Muhimbili. Dr. Temu berkelulusan Ijazah dalam Perubatan, Sarjana Kesihatan Awam, Diploma Penjagaan Paliatif, dan sijil Universiti dalam Pengurusan Penjagaan Kesihatan Geriatrik. Florence telah berkhidmat sebagai Naib Pengerusi Persatuan Wanita Perubatan Tanzania, dan merupakan ahli Institut Pengarah Tanzania, Rangkaian Kepimpinan Wanita Global dan Lembaga Pengarah White Ribbon Alliance Tanzania.

A landscape image of a village near the dry salt lake Eyasi in northern Tanzania. Image credit: Pixabay user jambogyuri