Taip untuk mencari

Pengarang:

Heidi Worley

Heidi Worley

Pengarah Program, Biro Rujukan Penduduk

Heidi Worley ialah pengarah program dalam Program Antarabangsa di Biro Rujukan Penduduk. Beliau berkhidmat sebagai Peneraju Pasukan Aplikasi Pengurusan Pengetahuan dan Penyelidikan untuk Penyelidikan Terobosan, projek perubahan sosial dan tingkah laku (SBC) utama USAID untuk memacu penjanaan, pembungkusan dan penggunaan penyelidikan SBC yang inovatif untuk memaklumkan pengaturcaraan, yang diketuai oleh Majlis Penduduk. Sebagai pakar kesihatan awam, Worley mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam pembangunan antarabangsa, komunikasi strategik dan dasar, analisis dasar kesihatan, advokasi isu dan pengaturcaraan kesihatan. Beliau telah berkhidmat dalam peranan komunikasi kanan untuk organisasi bukan untung domestik dan global serta perniagaan kecil swasta, menyampaikan hasil yang memberi kesan yang membawa bukti kepada tindakan. Jawatan sebelumnya di PRB termasuk pengarah editorial, Komunikasi dan Pemasaran, timbalan pengarah untuk Projek Advokasi Dasar dan Komunikasi Dipertingkat (PACE), dan peneraju komunikasi dan penglibatan kanan untuk Projek Passages, yang diketuai oleh Institut Kesihatan Reproduktif di Universiti Georgetown. Sebelum PRB, Worley memegang jawatan di Maternity Care Coalition-Philadelphia; Pusat Penyelidikan Wanita Antarabangsa; Kumpulan Dasar Pelarian; dan Belia Untuk Kefahaman. Worley memegang ijazah sarjana dalam hubungan antarabangsa dan komunikasi antarabangsa dari Universiti Amerika dan menyelesaikan kerja siswazah (semua kecuali disertasi) ke arah doktor falsafahnya dalam kesihatan awam di Temple University.

Two women sitting at a table and writing on sticky notes. Credit: Breakthrough Action & Research.