Taip untuk mencari

Pengarang:

Jeannette Cachan

Jeannette Cachan

Penasihat Teknikal FAM, Institut Kesihatan Reproduktif

Jeannette Cachan mempunyai pengalaman selama 25 tahun bekerja dengan program perancangan keluarga di dalam dan di luar negara. Di IRH, beliau telah membangunkan dan melaksanakan strategi untuk projek belia, FP dan HIV/AIDS. Beliau bertanggungjawab untuk mereka bentuk, membangun dan menilai penyelesaian yang sesuai untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pembelajaran, prestasi dan arahan untuk pelbagai inisiatif kesihatan reproduktif.