Taip untuk mencari

Pengarang:

Jerome Mackay

Jerome Mackay

Penasihat Teknikal, Pemantauan & Penilaian, Amref Health Africa, Tanzania

Encik Jerome Steven Mackay ialah seorang saintis sosial terlatih dengan lebih sepuluh tahun kepakaran teknikal dalam pembangunan antarabangsa, pakar dalam Pemantauan, Penilaian, Penyelidikan dan Pembelajaran (RbMERL) berasaskan Keputusan dalam bidang kesihatan dan pembangunan termasuk HIV/AIDS/Tuberkulosis, seksual dan kesihatan reproduktif, pemerkasaan wanita, rangkuman kewangan, dan pengurusan pendidikan. Encik Mackay berkelulusan Sarjana Sains dalam Perancangan dan Pengurusan Projek (MSc.PPM) dari Universiti Mzumbe dan Diploma Lepasan Siswazah dalam Dasar Perdagangan dan Undang-undang Perdagangan (ESAMI). Beliau mempunyai beberapa pensijilan tempatan dan antarabangsa dalam pengurusan projek, MERL, dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Beliau telah menguruskan portfolio kewangan yang besar selaras dengan dasar dan peraturan untuk penderma dan organisasi termasuk Yayasan Bill dan Melinda Gates, USAID, Australia Aid (AUSAID), Financial Sector Deepening Trust Tanzania (FSDT), Centres for Disease Control, Deloitte Consulting (TZ). ), dan John Snow, Inc. (JSI). Encik Mackay mempunyai pengalaman luas dalam merancang dan melaksanakan projek dan program baharu dan inovatif, termasuk pendekatan penyertaan untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, jaminan kualiti dan penilaian; pembangunan strategi; reka bentuk dan pelaksanaan pelbagai kajian termasuk garis dasar, penilaian keperluan dan kajian semula program/projek; melatih jurulatih; dan kemudahan bengkel. Beliau juga telah memperoleh kemahiran dan pengalaman dalam penyelarasan dan pengurusan projek; e-komunikasi, rangkaian, dan memudahkan pertemuan dengan orang dari pelbagai latar belakang dan budaya; dan menganjurkan mesyuarat dan bengkel pelbagai pihak. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam pengurusan data menggunakan pelbagai perisian dan platform dalam talian termasuk ODK®, DATIM®, DHIS2®, IPRS, Epi info, dan SPSS for Windows®.

A landscape image of a village near the dry salt lake Eyasi in northern Tanzania. Image credit: Pixabay user jambogyuri