Taip untuk mencari

Pengarang:

Kaja Jurczynska

Kaja Jurczynska

Penasihat Teknikal Kanan, Palladium/HP+

Kaja Jurczynska ialah Penasihat Teknikal Kanan di Palladium, mengusahakan projek Health Policy Plus yang dibiayai oleh USAID. Mengkhususkan diri dalam perancangan keluarga dan demografi, Kaja menyumbang untuk menjana bukti, model dan alat baharu untuk memperkukuh pelaburan kesihatan. Baru-baru ini beliau mengetuai pasukan dalam pembangunan Alat Ekuiti Perancang Keluarga. Kaja telah menyumbang kepada perancangan keluarga dan pengaturcaraan penduduk di Nigeria selama lebih enam tahun, termasuk mengetuai salah satu projek pertama untuk menguji kesan pelaksanaan pendekatan sukarela berasaskan hak. Kaja memperoleh MSc dalam Penduduk dan Pembangunan dari London School of Economics.

garis masa Cover image from Discussion Paper on Equity for the HIP Partnership. (c) 2014 Jignish Patel/Valsad, Courtesy of Photoshare