Taip untuk mencari

Pengarang:

Krissy Celentano

Krissy Celentano

Pemilik, Koralaide Consulting

Krissy Celentano, pemilik Koralaide Consulting, ialah pengurus projek kesihatan digital yang dipacu hasil dan pakar teknikal dengan lebih sepuluh tahun mengusahakan dasar, tadbir urus, penyelarasan, bantuan teknikal dan perancangan strategik di negara berpendapatan tinggi, rendah dan sederhana. Beliau sebelum ini berkhidmat sebagai Penasihat Sistem Maklumat Kesihatan Kanan kepada Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID) di Pejabat HIV/AIDS. Beliau mempengerusikan Kumpulan Kerja Informatik Kesihatan Agensi, mengetuai usaha pembinaan kapasiti dalaman, mengurus komuniti amalan juara bidang kesihatan digital, menyediakan bantuan teknikal negara, serta menyokong pembangunan strategi kesihatan digital. Krissy juga menyelia sistem data yang menyokong pengumpulan dan analisis data HIV/AIDS antara agensi untuk memaklumkan dasar dan keputusan pembiayaan. Sebelum menyertai USAID, Krissy berkhidmat dalam beberapa jawatan di Pejabat Penyelaras Kebangsaan bagi Teknologi Maklumat Kesihatan di Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia AS. Krissy kini merupakan Profesor Tambahan Informatik Kesihatan di Universiti George Washington dan Kolej Farmasi dan Perkhidmatan Kesihatan Massachusetts, serta, ahli Lembaga Penasihat emeritus Rangkaian Kesihatan Digital Global.

women on computers