Taip untuk mencari

Pengarang:

Laura Brazee

Laura Brazee

Polisi Kesihatan Plus

Laura Brazee ialah penasihat teknikal untuk penglibatan belia dengan Plan International USA dan menguruskan aktiviti bimbingan antara generasi Health Policy Plus untuk memperkukuh kesihatan seksual dan reproduktif serta advokasi hak untuk golongan muda di Malawi. Beliau membawa 15 tahun pengalaman bekerja dengan golongan muda sebagai rakan kongsi dan pembuat keputusan untuk menangani isu paling mendesak yang memberi kesan kepada belia dalam pelbagai konteks. Laura mengkhusus dalam pembangunan belia yang positif, penglibatan belia yang bermakna dan membina kapasiti golongan muda untuk menjadi penyokong. Beliau memberi tumpuan kepada persimpangan penglibatan belia dan kesaksamaan jantina, dengan kepakaran dalam membina kapasiti, sistem dan struktur untuk organisasi dan institusi untuk mewujudkan ruang untuk golongan muda melibatkan diri dalam cara yang bermakna dan mengambil peranan kepimpinan. Laura telah dilatih sebagai juara kesaksamaan jantina dan juga berfungsi sebagai pusat perlindungan kanak-kanak dan belia untuk pejabat DC Plan. Laura menyediakan sokongan teknikal dan mengurus portfolio pelbagai program tertumpu kepada belia yang dibiayai oleh Agensi Pembangunan Antarabangsa AS (USAID), rakan kongsi korporat, yayasan dan penderma persendirian. Dalam peranannya sekarang, Laura mengetuai strategi belia domestik Plan untuk melibatkan golongan muda dalam tadbir urus organisasi, pembinaan kapasiti kepimpinan, pengaturcaraan dan advokasi dengan kerajaan AS. Laura memegang MA dalam pembangunan antarabangsa yang mampan daripada The Heller School for Social Policy and Management di Brandeis University.

A group of youth advocates meet with their mentor in Central Region of Malawi to share progress, challenges, and best practices. Photo credit: Michael Kaitoni, Plan International Malawi.