Taip untuk mencari

Pengarang:

Leigh Wynne

Leigh Wynne

Penasihat Teknikal, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Leigh Wynne, MPH ialah Penasihat Teknikal di jabatan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global (GHPN) di FHI 360. Bidang pengkhususannya termasuk penggunaan penyelidikan, perancangan keluarga, kesihatan reproduktif dan jantina. Tugas beliau termasuk mensintesis hasil penyelidikan dan pengalaman program ke dalam bahan yang memenuhi keperluan global dan menggalakkan amalan berasaskan bukti, membina dan mengekalkan perkongsian; memudahkan mesyuarat penyebaran, latihan dan perundingan teknikal; dan menyokong aktiviti advokasi strategik, peningkatan dan penginstitusian.

Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Midwifes undergoing training to ensure safe delivery and comprehensive reproductive health services
Young Emanzi builds upon FHI 360’s successful implementation of two other mentoring programs, Anyaka Makwiri (for adolescent girls and young women) and Emanzi (for men with partners).