Taip untuk mencari

Pengarang:

Leochrist Shali Mwanyumba

Leochrist Shali Mwanyumba

Jururawat Kesihatan Awam Sub County, Mvita

Leochrist Shali Mwanyumba ialah jururawat kesihatan masyarakat berdaftar yang juga memiliki ijazah sarjana muda sains dalam kejururawatan. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2003, bekerja untuk kementerian kesihatan dan kini merupakan jururawat kesihatan awam sub daerah untuk Mvita di Mombasa County. Beliau telah melakukan beberapa kursus pendek mengenai kesihatan anak ibu reproduktif dan terutamanya mengenai perancangan keluarga. Pada 2017, beliau telah dilatih sebagai jurulatih perancang keluarga Sisi Kwa Sisi. Sejak itu, dia telah berjaya meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui bimbingan kepada penyedia perkhidmatan perancangan keluarga dan pekerja kesihatan lain di seluruh kemudahan kesihatan di sub daerah Kisauni, Nyali dan Mvita. Ini telah membolehkan pelaksanaan aktiviti berimpak tinggi, baik dalam perancangan keluarga klasik dan perkhidmatan mesra belia. Dia juga telah berjaya membimbing beberapa orang pelatihnya untuk menjadi jurulatih bagi mewujudkan sikap berdikari. Melalui bimbingan, banyak pembelajaran telah berlaku untuk memasukkan penyebaran dan penyesuaian perancangan keluarga berasaskan bukti yang berkualiti dan mampan serta maklumat dan perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif remaja di Mombasa County.

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.