Taip untuk mencari

Pengarang:

Levis Onsase

Levis Onsase

Pengurus Daerah, Jhpiego Kenya

Levis ialah peguam bela pengukuhan sistem kesihatan berpengalaman yang menyokong kerajaan daerah di Kenya dalam mereka bentuk dan melaksanakan amalan berimpak tinggi FP/AYSRH. Beliau adalah Pengamal Kesihatan Awam bertauliah dan beliau adalah ahli Persatuan Pegawai Kesihatan Awam Kenya. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam Kesihatan Awam dan kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Sains dalam bidang Kesihatan Awam di Universiti Pertanian dan Teknologi Jomo Kenyatta di Nairobi. Beliau mempunyai pengalaman yang besar dalam pengaturcaraan kesihatan global, reka bentuk, pelaksanaan, dan penyelidikan kesihatan awam. Levis sebelum ini terlibat dalam menawarkan sokongan teknikal dalam projek RMNCAH, HIV/AIDS dan penyakit tidak berjangkit. Sebelum ini, beliau bekerja dengan FHI 360 di bawah projek pencegahan HIV dan Program Kesihatan Ibu AMREF.

A young woman sits surrounded by other young people. She demonstrates the use of an internal/female condom.
Members of a Youth to Youth group. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment