Taip untuk mencari

Pengarang:

Linos Muhvu

Linos Muhvu

Setiausaha dan Ketua Ketua Pasukan Bakat, Persatuan Perkhidmatan Pra dan Selepas Kelahiran (SPANS)

Linos Muvhu, Ahli Terapi Keluarga, ialah Ketua Ketua Pasukan Bakat di Society for Pre and Post Natal Services (SPANS). Beliau juga Duta Afrika untuk Hari Bapa Antarabangsa dan pengasas Persidangan Antarabangsa mengenai Kesihatan Mental Ibu di Afrika (ICAMMHA). Dalam peranannya, beliau menyediakan kepimpinan organisasi; mewujudkan dan mempertahankan misi dan visi organisasi; menyokong dan menyelia ahli pasukan organisasi; menyediakan pengawasan dan perancangan kewangan; menyelia dan menyokong perancangan strategik; membangunkan sumber yang mampan; mengurus atau menyelia kawalan dalaman dan pengurusan risiko; memantau aktiviti dan portfolio organisasi; memantau dan meningkatkan imej organisasi; dan menyemak prestasi pasukan.

mikrofon SPANS Community Family Mental Health Response Team. Image credit: SPANS / filter by Prisma