Taip untuk mencari

Pengarang:

Maryam Yusuf

Maryam Yusuf

Bersekutu, Pusat Busara untuk Ekonomi Tingkah Laku

Sebagai Rakan Bersekutu di Pusat Ekonomi Tingkah Laku Busara, Maryam telah menyokong dan mengetuai reka bentuk dan pelaksanaan penyelidikan tingkah laku dan campur tangan untuk program pelaburan sosial, rangkuman kewangan, penjagaan kesihatan (terutamanya perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif), dan projek daya tahan pertanian. Sebelum Busara, Maryam bekerja sebagai Perunding Bersekutu di Henshaw Capital Partners yang memfokuskan pada advokasi ekuiti swasta dan pembinaan kapasiti untuk pakar perkara (PKS). Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan Perniagaan dari Universiti Brunel.

garis masa Illustration of people from around the world exchanging knowledge
ToolkitGraphics_v2_YouthPolicy | The EAST Framework for Better Knowledge Management in FP/RH
Fountain cup overflows. Image credit: Flickr user “Spookygonk”, https://www.flickr.com/photos/spookygonk/245315375 / Flickr Creative Commons