Taip untuk mencari

Pengarang:

Maureen Ogada-Ndekana

Maureen Ogada-Ndekana

Ketua Parti, SHOPS Plus, Tanzania

Maureen Ogada-Ndekana ialah seorang ahli farmasi bertauliah dengan kelayakan lanjutan dalam pengurusan kesihatan dan kesihatan seksual dan reproduktif. Beliau adalah pemimpin kesihatan pembangunan yang bersemangat dengan pengalaman sektor swasta yang kukuh. Jawatan yang dipegang oleh Maureen lazimnya memfokuskan kepada penggunaan pemangkin pembiayaan penderma untuk membangun dan melaksanakan strategi dan model pasaran yang bertujuan untuk menyelesaikan cabaran pasaran kesihatan dengan cekap. Beliau telah memegang jawatan terkemuka pemasaran sosial, perusahaan sosial, francais sosial, dan usaha pembangunan pasaran untuk meningkatkan akses kepada komoditi dan perkhidmatan kesihatan utama. Dalam peranannya sekarang, Maureen mengetuai inisiatif sektor swasta terkemuka global USAID, SHOPS Plus di Tanzania, memanfaatkan dan membuka kunci potensi sektor swasta untuk mempercepatkan kemajuan ke arah hasil kesihatan Tanzania. Maureen mengetuai pasukan yang bekerjasama dengan rakan kongsi di negara ini untuk memahami dan menangani cabaran pasaran kesihatan dan membina kapasiti pengawasan untuk menggunakan data pasaran dan cerapan tingkah laku kesihatan untuk mengatasi halangan pasaran dengan menggunakan pendekatan membentuk pasaran untuk mengoptimumkan bekalan yang mampan, akses saksama, kepelbagaian harga, dan berkualiti. Kerjaya Maureen didorong oleh kepercayaan yang kukuh bahawa akses kepada maklumat kesihatan awam keutamaan, perkhidmatan dan komoditi adalah enjin untuk mencapai hasil kesihatan yang dicari.

A family of three in Tanzania