Taip untuk mencari

Pengarang:

Milly Kaggwa

Milly Kaggwa

Penasihat Kanan Klinikal, PSI

Dr. Milly Nanyombi Kaggwa ialah Penasihat Klinikal Kanan di PSI dan telah menghabiskan 15 tahun terakhir mengurus dan melaksanakan program kesihatan seksual dan reproduktif. Dr. Kaggwa menyediakan bantuan teknikal untuk memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan seksual dan reproduktif serta kanser serviks yang berkualiti; beliau bertanggungjawab membangun dan membina kapasiti kakitangan negara untuk menerajui sistem penjagaan kualiti yang mantap dalam portfolio yang merangkumi lebih 30 negara. Dalam peranannya sebelum ini, beliau adalah Pengarah Program di PSI/Uganda, di mana beliau mengetuai program dan organisasi rakan kongsi untuk mencapai kejayaan yang luar biasa dalam membina kapasiti sektor awam dan swasta dalam penjagaan kesihatan seksual dan reproduktif.

Quality of Care Framework diagram