Taip untuk mencari

Pengarang:

Dr Md Mosiur Rahman

Dr Md Mosiur Rahman

Profesor, Jabatan Sains Penduduk dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Rajshahi, Bangladesh

Dr. Md. Mosiur Rahman, penyiasat utama, memegang jawatan sebagai pemangku Profesor di Jabatan Sains Populasi dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Rajshahi di Bangladesh. Beliau menerima ijazah sarjana dalam sains daripada jabatan Sains Populasi dan Pembangunan Sumber Manusia dan sarjana kedua dalam Kesihatan Komuniti Global dari Universiti Tokyo di Jepun. Selain itu, beliau menerima PhD dan menamatkan Program Pasca Kedoktoran JSPS dalam Kepimpinan Kesihatan Awam di Universiti Perubatan dan Pergigian Tokyo di Jepun. Dr. Rahman dilatih sebagai sarjana kajian populasi, kemudian meluaskan kapasiti penyelidikannya dalam kesihatan awam global dalam tempoh 14 tahun yang lalu. Lebih daripada 110 penerbitan akademik beliau kini telah diterbitkan dalam jurnal peer-review antarabangsa. Tema yang kerap muncul dalam kebanyakan tulisannya yang diterbitkan termasuk perancangan keluarga, isu demografi dan isu kesihatan awam tertentu seperti penyakit tidak berjangkit. Beliau menerima Anugerah Suruhanjaya Geran Universiti Bangladesh untuk Penyelidikan Cemerlang sebagai pengiktirafan terhadap penyelidikannya yang unggul. Kajian beliau telah disokong oleh banyak organisasi kebangsaan dan antarabangsa, termasuk USAID, Dana kajian WHO, Dana Kawalan Tembakau Universiti John Hopkins, dan lain-lain.

Photo Credit: Bangladesh Research Team, Bangladesh.