Taip untuk mencari

Pengarang:

Molly Grodin

Molly Grodin

Naib Presiden, Evoke Kyne

Molly Grodin ialah profesional komunikasi kesihatan yang dipacu misi dengan pengalaman hampir dua dekad dalam komunikasi jenama dan korporat, penglibatan pihak berkepentingan dan kesihatan awam global. Beliau telah bekerja dalam sektor bukan untung dan untung, menyediakan sokongan komunikasi strategik untuk meningkatkan keterlihatan, melibatkan sekutu, meningkatkan kredibiliti saintifik dan meningkatkan reputasi dan sumber. Beliau kini mengetuai kerja kesihatan awam global di Evoke KYNE dan pernah menjadi pengarah komunikasi di Majlis Penduduk dan EngenderHealth. Beliau memegang Ijazah Sarjana Hal Ehwal Antarabangsa dari Columbia University.

People walking on a street during daytime. Photo credit: gemmmm/Unsplash