Taip untuk mencari

Pengarang:

Morine Lucy Sirera

Morine Lucy Sirera

Pengurus Program, Inisiatif Cabaran

Morine Lucy Sirera ialah pengurus program dengan lebih 10 tahun pengalaman dan pengetahuan dalam perancangan, reka bentuk dan pelaksanaan program. Dalam kerjanya, dia mempunyai tumpuan utama untuk menyokong pelaksanaan kesihatan reproduktif remaja dan belia (AYRH) dan campur tangan berimpak tinggi FP dalam kalangan penduduk bandar. Beliau telah berusaha untuk mencari cara yang inovatif dan berskala untuk meningkatkan akses golongan muda kepada kontraseptif dalam usaha mengurangkan kehamilan remaja serta menyediakan jalan untuk membolehkan golongan muda membuat pilihan termaklum untuk masa depan mereka. Dia juga telah bekerja dengan remaja yang sangat muda (VYA) di penempatan tidak formal bandar di Nairobi untuk mempromosikan pendidikan kemahiran hidup yang sesuai dengan umur, memberikan mereka peluang untuk melindungi masa depan mereka. Morine kini bekerja dengan Inisiatif Cabaran (Tupange Pamoja) di Kenya yang menyokong tiga belas daerah dalam peningkatan pendekatan yang terbukti mampan untuk mendekati remaja dan belia serta masyarakat secara amnya untuk menyokong pengurangan kehamilan remaja di negara ini. Morine ialah graduan pemecut Kepimpinan Kesihatan Global dan memegang ijazah sarjana muda dalam Sosiologi dan Perhubungan Antarabangsa dari University of the West of England Bristol dan ijazah sarjana dalam Keselamatan Antarabangsa dari University of Bristol UK.

Maaf Tiada Catatan Ditemui!