Taip untuk mencari

Pengarang:

Mubarak Idris

Mubarak Idris

Pengurus Kempen Digital, Bridge Connect Africa Initiative

Mubarak Idris ialah pengurus kempen digital untuk Bridge Connect Africa Initiative (BCAI) di mana beliau membina kandungan interaktif pengguna dan menggunakan media digital sebagai alat untuk mempromosikan advokasi dasar mengenai penduduk, kesihatan dan alam sekitar di Afrika. Beliau ialah ahli jawatankuasa kecil Advokasi dan Akauntabiliti untuk Persidangan Antarabangsa mengenai Perancangan Keluarga 2022, ONE Champion, felo Program Pertukaran Penglibatan Komuniti oleh Jabatan Negara AS, dan ahli Lembaga Pembunyi Belia Kesatuan Eropah. Beliau telah mengusahakan projek Dasar, Advokasi dan Komunikasi Dipertingkatkan untuk Penduduk dan Kesihatan Reproduktif (PACE) selama empat tahun, menggunakan alat multimedia dipacu bukti untuk komunikasi dasar dan advokasi.